Angalina1

Angalina1

нʟσ﹗...мıƨʟм нεʟʟσ
ƨεм мαנα пσνακ
εмм ƨтαяα ƨεм 16ʟεт καя тε пε zαпıмα...
пıƨεм тακα κσт...мσпα ʟıƨα﹗
http://www.pimpmyname.nl/
ησт υριš мαנα υgσтσν кαנ ѕєм!ѕєχу ѕку ѕєм вαяαвє!
☺☻☹☠☃〠☢☯♨✉☊☭❁❀✿✾✽✣✵✡★✩✮✯❉❆❂☤❦✇☮✠☣♚♔♛♕♜♖♞♘♟♙♝♗웃유♎♈♉♋♑♍♐∞¥€£ƒ$©®☬☫❦♠♤♥◆◇❤♣♧❥▲△❖◎●✦✧▰▱◈◉✺☼☀◐☾☽✼☪☂✈✆☎☏☉●◯☿☥♁♃♄♅♆♇☄✝✍✄✂✏✔☑☒✖✗✘☛☚☜☝☟✌㊚㊛♬♫♪∫∬∭∮∯∰∱∲∳♭➳➶➷➢▂▃▄▅▆█░▒▓
(•̮̮̃•̃)٩(-̮̮̃•̃)۶ღ٩(●̮̮̃•̃)۶ღ(•‿•) ٩(-̮̮̃•̃)۶⊙▃⊙(͡๏̯͡๏) {。^◕‿◕^。}╚(•⌂•)╝{◕ ◡ ◕}̿ ̿̿'̿'̵͇̿̿=(•̪●)=/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿۩๑๑۩๑๑۩
۩۞۩ஜ۩۞۩۩۞۩
想你░░░░░░░想你░░░░想你░░░░░░░想你░想你 想你想
你░░░░░想你░░想你░░想你░░░░░想你░░想你
想你░░░░想你░░░░想你░░想你░░░想你░░░想你 想你想见
想你░░░░想你░░░░想你░░░想你 想你░░░░想你
你░░░░░想你░░想你░░░░░想你想░░░░░想你
想你想见你░想你想你░░░░░░░░想你░░░░░░想你 想你想
▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒
▒▒▒███▒▒██▒▒███▒▒
▒▒██▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒
▒██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒
▒██▒▒▒▒████▒▒▒▒██▒
██▒▒▒██████▒▒▒██▒
▒▒██▒██▒██▒██▒██▒
▒▒▒███▒▒██▒▒███▒▒▒
▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶……..
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶……
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶……….
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶…………..
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…..
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶…..
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶….
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶…..
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
☆ ┌─┐ ─┐☆
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/ ☮
 │▒ /▒/─┬─┐ ツ
 │▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘ .♥♥peace♥♥.
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌┘ ☮ ____

______________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_______________
____________¶¶¶1¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶___________
_________¶¶¶111¶¶___________¶¶111¶¶¶¶________
______¶¶¶¶1111¶¶¶____________¶¶¶1111¶¶¶1_____
_____¶¶¶1111¶¶¶¶_____________¶¶¶¶11111¶¶¶____
___¶¶¶11¶1¶1¶¶¶¶___¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶1¶1¶1¶¶¶1__
__¶¶¶11¶1¶11¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶1¶1¶¶11¶¶1_
_¶¶¶11¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶1¶¶¶_
¶¶¶¶1¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶1¶¶¶
¶¶11¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶
¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶11¶¶
_¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶
_¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶1
__¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶_
___¶¶1¶¶¶_¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶____
______¶¶¶__________¶¶¶__¶¶¶__________¶¶______
_______¶¶¶_________¶______¶_________¶¶¶____
_____________¶¶__¶
_____________¶¶__¶¶____8
____________¶¶8¶¶¶1¶¶¶¶¶¶__¶¶
__________¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶8
___________¶¶1111111111111111118¶¶
________¶¶¶¶¶11111111111111111118¶¶¶
________¶8___¶81111111111111111111¶¶
______________¶11111111111111111111¶¶8
______________¶¶¶¶¶¶8111111111111111¶¶
_____________¶¶__8¶¶¶¶¶11111111111111¶¶
____________¶¶___888__¶¶81111111111111¶
____________¶___808¶___8¶11111111111118¶8
__¶¶_¶¶¶___¶8____8_8____¶¶1111111111111¶¶8
_¶¶¶¶¶_¶__¶¶¶______8¶___¶¶1111111111111¶¶¶8
¶¶¶_¶_88__¶¶8_____8¶8____¶111111111111111¶¶
¶8¶8¶8¶¶___¶¶¶___¶¶______¶¶1111111111111
¶___8¶888_8¶¶¶¶¶¶_____8¶¶¶1111111111111¶
__¶8____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶¶81111111111¶¶8
___¶¶88¶¶8____¶¶____¶¶__¶¶___¶¶¶111111118¶¶
____¶¶¶_¶¶__8¶¶_____8¶__8¶¶¶8__8¶¶11111¶¶¶8
______¶¶88¶¶¶¶8_____8¶_____8¶¶__¶¶111118¶
________¶¶¶__¶8_____8¶______¶8__¶11111118¶¶
__________¶¶¶¶¶______¶¶____¶¶__¶¶18¶111¶¶8¶
_____________¶¶_______¶¶__8¶__¶8¶¶¶¶¶11¶
_____________¶¶________¶___¶8__¶_¶¶8¶11¶¶¶
______________¶________8¶___¶¶¶__¶¶1111¶¶¶
______________¶¶_______8¶____¶¶¶¶811118¶¶¶
_______________¶¶______¶¶____¶8111111¶¶¶_¶
________________¶¶¶8_¶¶8____¶111111¶¶¶
__________________¶¶¶______¶¶¶111¶¶¶¶
___________________¶¶¶____8¶_¶¶¶¶¶8
____________________¶8¶___8¶
________________8¶¶¶¶¶¶8___¶
______________¶¶¶¶¶¶8_8____¶¶ ──────▄▄▄▄▄███████████████████▄▄▄▄▄─────
────▄██████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀██████▀████▄────
─▄██▀████████▄─────────────▀▀████─▀██▄──
─▀██▄▄██████████████████▄▄▄─────────▄██▀─
───▀█████████████████████████▄────▄██▀───
─────▀████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████████▄▄██▀────
───────▀███▄──────────────▀██████▀───────
────────▀██████▄─────────▄████▀─────────
────────────▀█████▄▄▄▄▄▄▄███▀────────────
──────────────▀████▀▀▀████▀──────────────
────────────────▀███▄███▀───────bye─────
───────────────────▀█▀──────────────────

O meni

Majči<333
ženska
22 let, Kranj
Rojstni dan: 28.10.1996

Komentarji (61)

če želiš komentirati, se prijavi ali včlani