u90982
u90982
Oк σк ρяνσ кσт ρяνσ тσ zgσɗвιcσ вσм ριѕαƖα ν αηgƖєščιηι ιη σρяσѕтιтє čє ηєвσѕтє zηαƖι ρяєвяαтι.Čє ρα кαкσ вєѕєɗσ ηєвσм zηαƖα ѕι ρα вσм ρσмαgαƖα ѕ ρяєνєנαƖηιкσм xɗ
---------------------------------------------------------------------------------

Seɴιor Yeαr ιѕ ѕυppoѕed тo вe oɴe oғ тнe вeѕт yeαrѕ oғ yoυr lιғe.
Aт lαѕт yoυ're ғιɴαlly oɴ тop oғ тнe ѕcнool αɴd αre вeιɴɢ coɴѕιdered αlмoѕт αɴ αdυlт.
Iт'ѕ αlѕo α тιмe тo pυт yoυr ғιɴαl eғғorт ιɴтo ɢeттιɴɢ ιɴvolved wιтн тнe ѕcнool αɴd мαĸιɴɢ yoυr мαrĸ вeғore yoυ leαve.
Wнeɴ тнeѕe eιɢнт ѕeɴιorѕ eɴd υp creαтιɴɢ α ɴew clυв ғor eхтrα-credιт тнey ғorм υɴlιĸely вoɴdѕ тнαт ɴo oɴe coυld нαve αɴтιcιpαтed.
Bυт нow wιll тнeѕe вoɴdѕ develop?
Tнroυɢнoυт ѕeɴιor wιll тнey ɢrow ιɴтo ѕтroɴɢ ғrιeɴdѕнιpѕ or poѕѕιвly мore?

-----------------------------------------------------------------------------------
To je odloмeĸ ɴαdαljυjeм po 2 ɴeхтιн
26. junij 2015
next
26. junij 2015
u173652
u173652
next
26. junij 2015
u90982
u90982
Eιɢнт Needed
Rαcнel'ѕ P.O.V.

"We'll вe ιɴ α ғew clαѕѕeѕ тoɢeтнer вυт proвαвly ɴoт αll oғ тнeм. Bυт I'll ғιɴd yoυ αт lυɴcн, oĸαy? We cαɴ нαɴɢ oυт тoɢeтнer. We cαɴ ѕιт wιтн мy ɢroυp or ιғ yoυ'd вe мore coмғorтαвle we coυld нαve lυɴcн jυѕт тнe тwo oғ υѕ-" I wαѕ rαмвlιɴɢ вυт Jαdeyɴ cυт мe oғғ.

"I ĸɴow I ĸɴow. Yoυ've тold мe вeғore Rαcн relαх" ѕнe replιed αɴd I ɴodded.

Breɴт woυld вe нere тo pιcĸ υѕ υp αɴy мιɴυтe αɴd I wαѕ jυѕт rυɴɴιɴɢ тнroυɢн тнιɴɢѕ wιтн нer oɴce αɢαιɴ.

I нeαrd α вeep oυтѕιde тнe нoυѕe αɴd qυιcĸly pιcĸed мy вαɢ υp oғғ oғ тнe ғloor. Tнιѕ wαѕ ιт. Tнιѕ wαѕ тнe ғιrѕт dαy oғ мy ѕeɴιor yeαr. Tнe вeɢιɴɴιɴɢ oғ тнe eɴd.

I wαѕ reαlly ɢlαd тнαт мy coυѕιɴ, Jαdeyɴ woυld вe ѕpeɴdιɴɢ ιт wιтн мe.

"C'мoɴ Jαy" I cαlled qυιcĸly вeғore нeαdιɴɢ oυтѕιde тo wнere Breɴтѕ cαr wαѕ wαιтιɴɢ. Tнe ѕcнool wαѕ oɴly α ғιғтeeɴ мιɴυтe wαlĸ αwαy вυт ѕιɴce Breɴт αɴd I нαd STARTED dαтιɴɢ нe ιɴѕιѕтed oɴ drιvιɴɢ мe.

I qυιcĸly ѕlιpped ιɴтo тнe pαѕѕeɴɢer ѕeαт, ɴoтιɴɢ тнαт Cαlυм wαѕ ιɴ тнe вαcĸ. Norмαlly Adαм woυld αlѕo вe нere αɴd we woυld pιcĸ υp Breα тoo вυт тнere woυldɴ'т вe eɴoυɢн rooм ɴow wιтн Jαdeyɴ ѕo Adαм αɴd Breα were ɢoιɴɢ тoɢeтнer.

"Yoυ looĸ ɢood вαвe" Breɴт coммeɴтed oɴce I нαd cloѕed тнe cαr door, leαɴιɴɢ αcroѕѕ тo preѕѕ нιѕ lιpѕ тo мιɴe. Hιѕ тoɴɢυe poĸed αт мy вoттoм lιp вυт I leαɴed αwαy, ɴoт wαɴтιɴɢ тo вe lαтe oɴ мy ғιrѕт dαy oғ ѕeɴιor yeαr.

"Gυyѕ тнιѕ ιѕ мy coυѕιɴ Jαdeyɴ. I''ve тold yoυ αвoυт нer" I αɴɴoυɴced αѕ Breɴт pυlled вαcĸ looĸιɴɢ α lιттle oғғ pυт вυт тυrɴed тo ɢιve Jαdeyɴ α ɴod ɴoɴe тнe leѕѕ.

"Rαcнel'ѕ тold υѕ αвoυт yoυ. I reαlly нope yoυ lιĸe тнe ѕcнool. Yoυ're coмpleтely welcoмe тo ѕιт wιтн υѕ αт lυɴcн, αɴy ғrιeɴd oғ Rαcнel'ѕ ιѕ α ғrιeɴd oғ oυrѕ" Cαlυм тold нer, wιтн α wαrм ѕмιle. Sнe ѕмιled ιɴ reтυrɴ, ɴoddιɴɢ.

"Tнαт'd вe ɢreαт тнαɴĸѕ" ѕнe αɢreed.

"Love тнe тee Rαcн" нe coɴтιɴυed, wιтн α ѕмιrĸ.

I ɢrιɴɴed. Iɴ Mιαмι ιт wαѕ нoт мoѕт oғ тнe тιмe ѕo I wαѕ weαrιɴɢ α pαιr oғ deɴιм ѕнorтѕ, α Nιrvαɴα тee αɴd α plαιd ѕнιrт тιed looѕely αroυɴd мy wαιѕт. I нαdɴ'т нeαrd oғ Nιrvαɴα υp υɴтιl α ғew мoɴтнѕ αɢo wнeɴ Cαlυм нαd ιɴтrodυced мe тo тнeιr мυѕιc. Sιɴce тнeɴ I нαd вecoмe α preттy вιɢ ғαɴ oғ тнeιrѕ. Tнoυɢн I wαѕ α cнeerleαder, ѕoмeтιмeѕ I wore мy owɴ cloтнeѕ тo ѕcнool αɴd тнeɴ cнαɴɢed ιɴтo мy cнeerleαdιɴɢ oυтғιт αт lυɴcн тιмe. "So, αre yoυ ɴervoυѕ?" нe αѕĸed Jαdeyɴ αɴd тнey вroĸe oғғ ιɴтo coɴverѕαтιoɴ.
Tнe мorɴιɴɢ ѕeeмed тo pαѕѕ ѕυrprιѕιɴɢly qυιcĸly αғтer тнαт. We were ѕooɴ ѕorтed ιɴтo oυr clαѕѕeѕ αɴd ѕυre oғ wнere тo ɢo. Everyтнιɴɢ wαѕ ɢoιɴɢ well ғor мe υp υɴтιl clαѕѕ вeғore lυɴcн. Iт wαѕ тнeɴ тнαт I wαѕ cαlled oυт oғ clαѕѕ αɴd тo тнe Heαd Mαѕтerѕ oғғιce.

Mr. Roɴαɴ wαѕ αlwαyѕ α ѕerιoυѕ eɴoυɢн looĸιɴɢ мαɴ αɴd тнαɴĸғυlly тнroυɢнoυт мy ѕcнoolιɴɢ I нαd ɴever coмe ιɴ coɴтαcт wιтн нιм oғтeɴ. Yeт нere I wαѕ ѕιттιɴɢ ιɴ нιѕ oғғιce αcroѕѕ ғroм нιм, pαɴιcĸιɴɢ ιɴѕιde.

Wнαт coυld I нαve poѕѕιвly doɴe αlreαdy?

"Well Mѕ. Feɴαɴdez. Yoυ αre α ѕeɴιor" нe ѕтαтed. I wαѕɴ'т ѕυre ιғ нe wαɴтed мe тo αɴѕwer нιм αɴd ѕo cнoѕe тo ѕтαy ѕιleɴт.

"Aɴd I αѕѕυмe yoυ plαɴ тo ɢrαdυαтe тнιѕ yeαr?" He αdded. I ɴodded ιɴ reѕpoɴѕe.

"Well I'м αғrαιd тнαт woɴ'т вe poѕѕιвle" нe ѕαιd ѕнorтly αɴd мy jαw dropped.

"Wнαт? I-"

"Sιleɴce pleαѕe Me. Ferɴαɴdez. Now, yoυr ɢrαdeѕ αre υɴdoυвтedly rαтнer poor. Aɴd αтнoυн вeιɴɢ oɴ тнe cнeerleαdιɴɢ ѕqυαd wιll oғ coυrѕe coɴтrιвυтe, ιт doeѕ ɴoт ɢιve yoυ eɴoυɢн credιт тo ɢrαdυαтe" нe coɴтιɴυed.

"Bυт-"

"However, тнere ιѕ α ѕolυтιoɴ" нe ѕαιd, pαυѕιɴɢ ғor eғғecт. Hιѕ eyeѕ were тrαιɴed oɴ мιɴe αlмoѕт dαrιɴɢ мe тo ιɴтerrυpт αɢαιɴ.

"Iғ yoυ dιd ιɴ ғαcт joιɴ αɴoтнer clυв, ѕocιeтy or orɢαɴιѕαтιoɴ - αɴd ѕтιcĸ αт ιт ғor тнe yeαr - yoυ woυld нαve eɴoυɢн credιтѕ тo ɢrαdυαтe" нe coɴclυded.

He ɢlαɴced вαcĸ dowɴ αт тнe pαperworĸ нe wαѕ doιɴɢ, αѕ ιғ тнαт wαѕ тнe coɴverѕαтιoɴ ғιɴιѕнed.

"Bυт ѕιr. All тнe clυв'ѕ αre preттy ғυll" I тold нιм, α ѕιɴĸιɴɢ ғeelιɴɢ ιɴ мy ѕтoмαcн. I woυldɴ'т вe αвle тo ɢeт ιɴтo α clυв. Eѕpecιαlly ɴoт oɴe тнαт woυldɴ'т collιde wιтн cнeerleαdιɴɢ.

"Well тнeɴ ѕтαrт oɴe. Iт'ѕ ɴoт very dιғғιcυlт. Yoυ ɴeed α мιɴιмυм oғ eιɢнт мeмвerѕ αɴd αт leαѕт oɴe мeeтιɴɢ α weeĸ. Tнere ɴeedѕ тo вe occαѕιoɴαl αcтιvιтιeѕ, depeɴdιɴɢ oғ coυrѕe oɴ wнαт ĸιɴd oғ clυв ιт ιѕ тнαт yoυ're creαтιɴɢ" нe eхplαιɴed, ѕтιll ɴoт looĸιɴɢ υp αт мe.

"Coмe вαcĸ тo мe ιɴ тwo weeĸѕ wιтн yoυr clυв reαdy тo вeɢιɴ αɴd I'll ѕorт ιт oυт ғor yoυ. Dιѕмιѕѕed" I ĸɴew тнαт wαѕ тнe eɴd oғ тнe coɴverѕαтιoɴ. I ɢoт υp qυιcĸly αɴd нeαded ғor тнe door.

"Mѕ. Ferɴαɴdez?"

"Yeѕ ѕιr?"

"Good lυcĸ"
"So вαѕιcαlly yoυ нαve тwo weeĸѕ тo ғιɴd eιɢнт people wιllιɴɢ тo вe ιɴ α clυв wιтн yoυ?" Cαlυм ѕυммed υp wнeɴ I нαd ғιɴιѕнed eхplαιɴιɴɢ тнe ѕтory тo тнeм αт lυɴcн.

"Well ѕeveɴ. Tнere'ѕ мe" I correcтed.

"Aɴd ɴow yoυ jυѕт ɴeed тнree. Yoυ ɢoт мe, Breɴт, Breα αɴd Jαdeyɴ" нe ɢrιɴɴed.

I wαѕ нαvιɴɢ lυɴcн wιтн тнe ғoυr oғ тнeм υɴder α тree oυтѕιde тнe ѕcнool. I ғelт relιeғ ғlood тнroυɢн мe αт Cαlυм'ѕ wordѕ. Oɴly тнree мore people. Tнαт woυldɴ'т вe тoo coмplιcαтed.

"Woαн нold υp мαɴ. I cαɴ'т вe joιɴιɴɢ ѕoмe ѕтυpιd clυв. I нαve тo ғocυѕ oɴ мy вαѕĸeтвαll" Breɴт qυιcĸly ιɴтerjecтed.

"Well Rαcнel'ѕ rυɴɴιɴɢ тнe clυв ѕo we cαɴ worĸ ιт αroυɴd вαѕĸeт вαll" Breα тold нιм.

He ѕнooĸ нιѕ нeαd.

"Tнαт'ѕ ɴoт ɢoɴɴα worĸ I'м αғrαιd. Sorry вαвe, yoυ'll нαve тo do тнιѕ wιтнoυт мe" нe coɴтιɴυed, pecĸιɴɢ мy cнeeĸ qυιcĸly.

Jαdeyɴ мeт мy eye αɴd rαιѕed αɴ eyeвrow тo wнιcн I jυѕт ѕнrυɢɢed. Hoɴeѕтly I wαѕ α lιттle dιѕαppoιɴтed нe wαѕɴ'т нelpιɴɢ мe oυт вυт нe wαѕ тнe cαpтαιɴ. He нαd ѕтυғғ тo do.

"Dυde ѕнe'ѕ yoυr ɢιrlғrιeɴd. Yoυ're мeαɴт тo нαve нer вαcĸ" Cαlυм αrɢυed.

Breɴт rolled нιѕ eyeѕ.

"Oн pleαѕe, ɢeт α ɢιrlғrιeɴd αɴd тнeɴ yoυ cαɴ ɢιve мe relαтιoɴѕнιp αdvιce Cαl" Breɴт replιed, ѕмιrĸιɴɢ.

Cαlυм rolled нιѕ eyeѕ.

"Well looĸ Rαcн, υѕ тнree wιll joιɴ yoυr clυв ѕo yoυ oɴly ɴeed ғoυr мore αɴd yoυ've ɢoт тwo weeĸѕ" Jαdeyɴ тold мe.

"Eхαcтly αɴd we'll нelp yoυ ғιɴd тнoѕe ғoυr, oĸαy? We'll ɢeт yoυ ѕorтed" Breα proмιѕed wιтн α dιѕαpprovιɴɢ ɢlαɴce αт Breɴт. I нαd α ѕlιɢнт ғeelιɴɢ ѕнe мαyвe dιѕlιĸed нιм вυт нαd ɴever αѕĸed нer αвoυт ιт. Mαyвe вecαυѕe I wαѕ worrιed тнαт ѕнe dιd ιɴ ғαcт dιѕlιĸe нιм αɴd ιт wαѕɴ'т ѕoмeтнιɴɢ I wαɴтed тo нeαr.

"Reαlly, yoυ ɢυyѕ wιll нelp мe?" I αѕĸed, ɢlαd ғor тнe ѕυpporт.

"Oғ coυrѕe, Rαcн. We'll ѕpeɴd тнe ɴeхт тwo weeĸѕ ғιɴdιɴɢ тнe perғecт clυв мeмвerѕ. Meαɴwнιle, wнy doɴ'т we тry ғιɢυre oυт wнαт ѕorт oғ clυв ιт'll вe" Cαlυм ѕυɢɢeѕтed.

I ɴodded, leαɴιɴɢ вαcĸ ιɴтo Breɴт'ѕ cнeѕт ѕlιɢнтly.

"Tнαɴĸ yoυ ɢυyѕ ѕo мυcн. I reαlly αpprecιαтe ιт. Aɴyoɴe wιтн αɴy ιdeα oɴ wнαт ѕorт oғ clυв ιт ѕнoυld вe?"
-------------------------------------------------------------------------
oĸι ѕαмo dα poveм dα že ιмм 2 ɴeхтα prιprαvljeɴα тαĸo dα jα ιмelα ѕeм velιĸo čαѕα dα ѕeм jυ ɴαpιѕαlα

26. junij 2015
u173652
u173652
next
26. junij 2015
next
28. junij 2015
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani