u96670
u96670
нᴇᴇı.* мσנᴀ zɢσᴅвıcᴀ.ρʀνᴀ..!
υρᴀм ᴅᴀ νᴀм вσ υšᴇč< ૩૩
─────────────────────────────────────────────────
"нᴇᴇı.* sм נᴇssıcᴀ вʀσɴх sтᴀʀᴀ sм ١૩ ʟᴇт. ıмᴀм вʀᴀтᴀ ɴᴀтнᴀɴ κı נᴇ sтᴀʀ ١େ ʟᴇт. мσנᴀ sтᴀʀšᴀ sтᴀ ρσʀσčᴇɴᴀ žᴇ ١Ƽ ʟᴇт ᴀмᴀɴᴅᴀ ıɴ ɴıcκ. žıνıмσ ν ʟσɴᴅσɴυ
ıмᴀм вғғ ʀᴇввᴇcσ sσšσʟκᴇ sνᴀ ıɴ sᴇ ρσzɴᴀνᴀ νᴇč κσт ١σ ʟᴇт. ıмᴀм тт sıмρᴀтıנσ ᴅᴀνıᴅ."
נs:


ɴᴀтнᴀɴ:


ʀᴇввᴇcᴀ:


ᴅᴀνıᴅ:


────────────
ν sσвσтσ נᴇ вıʟ ᴅᴇž zᴀтσ sм sᴀмσ νısᴇʟᴀ ɴᴀ κσмρυ. вʟᴀ sм ɴᴀ ғв ρᴀ ɴᴀ ᴀsκυ. σмɢ!! ᴅᴀνıᴅ мᴇ κʟıκɴᴇ :


ᴅᴀνıᴅ─ᴅ.,נs─נ.
ᴅ.─нᴇıı
נ.─нᴇıı
נ.─κᴀκσ sı?
ᴅ.─sυρᴇʀ
ᴅ.─ᴇנ ᴀ вı šʟᴀ νᴇɴ z мᴀɴσ?
נ.─σмɢ! נᴀᴀ
ᴅ.─ ρʀıт čᴇz ᴇɴσ υʀσ ν вᴀʀ "тᴇᴇɴᴀɢᴇ ρᴇσρʟᴇ"
נ.─ σκᴇı вʏᴇ
ᴅ.─вʏᴇ

"σ šıт κᴀ ɴᴇנ σвʟᴇčᴇм?" нıтʀ ɢʀᴇм ν σмᴀʀσ ıɴ ızвʀsκᴀм тσʟᴇ:


+


─────────────────────────────────
ᴀ)ɴᴇᴇᴇхт?
в)נᴇ ᴅσвʀ?
મ ɴᴇхтı
07. april 2013
u128200
u128200
next
07. april 2013
nekst itak da je.....
07. april 2013
u96670
u96670
huala še usaj 2 ;*
07. april 2013
u126564
u126564
neeeeeeeeeeeeeext
07. april 2013
u128643
u128643
NO. NAŠA NADARJENA SARICA ( Mrs.Direction<3 ) JE ZAČELA PISAT NOV (POPOLN) FF. TKO,, DA JA TUKI JE LINK : http://www.igre123.com/forum/tema/tthe-rollercoaster-of-hate-and-love~one-direction-fanfict/53380/
07. april 2013
u113280
u113280
next
08. april 2013
u116985
u116985
next...itak! <33
08. april 2013
u96670
u96670
нυαℓα ναм α вι ℓαнкσ мαℓ σɢℓαšєναℓ ;$
────────────────────────────────────────────
šℓα ѕєм ρяє∂ кιησ ιη ɢα čαкαℓα νєč кσт э υяє ηα кσηcυ ѕєм σвυραℓα ѕρяєнαנαℓα ѕєм ѕє σв вιɢ вєηɢυ...ιη νι∂єℓα кנє נє вιℓ ∂ανι∂ вιℓ נє z яєввєcσ νι∂єℓα ѕтα мє ιη тαкσנ ѕєм ιzвєžαℓα.
zαčєℓσ נє ∂єžєναтı čιѕтσ sᴇм вıʟᴀ ρʀᴇмσčᴇɴᴀ. κσs ᴇм ρʀıšʟᴀ ᴅσмσν sᴇм ɴᴀ ғвנυ вʟσκıʀᴀʟᴀ ᴅᴀνıᴅ. cᴇʟσ ɴσč sᴇм נσκᴀʟᴀ.


ɴᴀsʟᴇᴅɴσ נυтʀσ נᴇ ρʀšʟᴀ ʀᴇввᴇcᴀ тʀκᴀʟᴀ,zνσɴıʟᴀ ᴀмρᴀκ ɴısᴇм ıɴ ɴısᴇм נı нσтᴇʟᴀ σᴅρʀᴇтı ɴᴀ κσɴcυ נᴇ σᴅɴᴇнᴀʟᴀ.
ɴᴀsʟᴇᴅɴı ᴅᴀɴ ν šσʟı sᴇм вıʟᴀ σsᴀмʟנᴇɴᴀ ɴısᴇм нσтᴇʟᴀ ıмᴇтı σρʀᴀνκᴇ z ɴıκσмυʀ. ᴅσκʟᴇʀ ɴı ρʀıšᴇν ɴσν šтυᴅᴇɴт ν ʀᴀzʀᴇᴅ ıмᴇ ɴυ נᴇ вıʟσ zᴀcκ [img]https://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=52338254[/img]
zᴀ ɴנıм ρᴀ נᴇ ρʀıšʟᴀ šᴇ ɴנᴇɢσνᴀ ᴅνσנčıcᴀ

σмɢ sᴇᴅᴇʟᴀ sтᴀ zʀᴀνᴇɴ мᴇɴᴇ ρσтᴇм sᴇм ɴᴀʀᴇᴅıʟᴀ ρʀνı κσʀᴀκ "нᴇʟʟσ נs sм נᴇssıcᴀ" "нᴀı,נs ρᴀ zᴀcκ" "нᴇᴇı נs ρᴀ cᴀʀσʟıɴᴀ"
"нмᴀʟυ ρσ κσɴᴇc υʀᴇ ᴀ νᴀмᴀ ρσκᴀžᴇм šσʟσ?" "נᴀ,ᴀғκσʀs"
───────────────────────────────────────
ᴀ.)κᴀנ мısʟıš sᴇ вσ zɢσᴅıʟσ мᴇᴅ ɴנıмı?
в.) sρʟσн ᴅσвʀ ρıšᴇм?
c.)ɴᴇхт.?
08. april 2013
u128200
u128200
next
08. april 2013
u113280
u113280
next
08. april 2013
u121762
u121762
nexšt!!!!!!!!! best story 4ever
08. april 2013
a) am frendi bojo pa z zackam bota skup
b) perfekten pišeš
c) 10000x next!!! takoj zdele
13. april 2013
neeeeeeext
13. april 2013
nexttt
13. april 2013
u96670
u96670
oo pikice huala takoj grem pisat :'D
13. april 2013
u121762
u121762
next!
heii! če bi kera pokukala v mojo zgodbico: http://www.igre123.com/forum/tema/najboljsi-prijateljici-%28with-justin-bieber%29/53602/ drgač pa sori za oglaševanje!
13. april 2013
u96670
u96670
ɴᴇхт ᴅᴀʏ
───────────────────────────
zвυᴅıʟᴀ sᴇм sᴇ σв 7.σσ ıɴ sᴇ σвʟᴇčᴇм ─
σᴅρʀᴀνıм sᴇ ν šσʟσ. κσ ρʀıᴅᴇм κ σмᴀʀcᴀм ρʀıᴅᴇ ʀᴇвᴇccᴀ ᴅσ мᴇɴᴇ ıɴ ʀᴇčᴇ:
ʀ─ʀᴇвᴇccᴀ,נ─נs
נ─κᴀנ נᴇ?
ʀ─ʀᴇs ɴı вıʟσ ɴᴀмᴇʀɴσ σρʀσsтı мı.*
נ─sᴇνᴇᴅᴀ ᴀмρᴀκ ɴısνᴀ νᴇč ɴᴀנғʀᴇɴᴅıcᴇ...


zνσɴıʟσ נᴇ zᴀ ρʀνσ υʀσ σᴅıᴅᴇм.ρσɢʟᴇᴅᴀм ɴᴀzᴀנ ıɴ νıᴅıм ᴅᴀ мᴇ ɢʟᴇᴅᴀ ɴᴀтнᴀɴ.*
κσ ρʀıᴅᴇм κ ᴀɴɢʟᴇščıɴı νıᴅıм zᴀcκᴀ ıɴ cᴀʀσʟıɴσ ɢʀᴇм κ ɴנıмᴀ ғнυʟ sмσ sᴇ мᴇɴıʟı ᴅσκʟᴇʀ ɴı ρʀıšʟᴀ υčıтʟcᴀ κı נı ɢʀσzɴᴀ─


ɢ. вʀσκs
ρσɢʟᴇᴅᴀ мᴇ zʟσвɴσ ıɴ σᴅнıтıм ɴᴀ мσנ sᴇᴅᴇž.

υčıʟı sмσ sᴇ σ мıcнᴀʟ נᴀcκsσɴ κᴇʀ ɢ. вʀσκs sᴀмσ ɴᴀ ɴנᴇɢᴀ мısʟ...
sρᴇт נᴇ мᴀʟıcᴀ ɢʀᴇм κ zᴀcκυ ıɴ cᴀʀσʟıɴı sмᴇנᴀʟı sмσ sᴇ ρσтᴇм мᴇ υρʀᴀšᴀтᴀ čᴇ ɢʀᴇм ρσ ρσυκυ κ ɴנıмᴀ. sᴇνᴇᴅᴀ ʀᴇčᴇм נᴀ...
──────────────────────────────────────
ᴀ)κᴀנ sᴇ вσ zɢσᴅıʟσ'?
в)κᴀנ вσ ɴᴀʀᴇᴅıʟᴀ ʀᴇвᴇccᴀ?
c)ɴᴇᴇᴇхт?*
13. april 2013
next
13. april 2013
u113280
u113280
next
13. april 2013
u121762
u121762
ziher se bota onadva zalubla
rebecca bo počla od ljubosumlja
NEXTTTTTTTTTTTTTTT
13. april 2013
u128200
u128200
Next
13. april 2013
u129285
u129285
neext <3
16. april 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: https://www.spletna-stran.com/slika.jpg