u86001
u86001
ν ɱΘĵΘ ȘΘßΘ ȘΘ ρΘκƲκλιί ρરνί ȘΘɴčɴί žλરκί. ƲȘεɖιλ Șεɱ Șε ίɴ Șε ρરετεĢɴίιλ.ρΘčλȘί Șεɱ νȘτλιλ ίɴ Șε Θɖρરλνίιλ ν κΘρλιɴίȻΘ. Θɖρરιλ Șεɱ νΘɖΘ ίɴ ρΘčλȘί ȘτΘρίιλ ρΘɖ ρરħΘ. νΘɖλ ĵε ßίιλ ιεɖεɴΘ ɱરՀιλ. ɱરՀιλ νΘɖλ ɱε ĵε ՀßƲɖίιλ. čƲτίιλ Șɱε κλκΘ νΘɖλ τεčε ρΘ ɱΘĵί κΘžί ίɴ λκκΘ ρΘτ ίՀĢίɴĵλ. νȘλκΘ ɴΘč ίɱλɱ ίȘτε Șλɴĵε. ɱΘરΘ. κΘ Șε ՀĵƲτરλĵ ՀßƲɖίɱ Șεɱ čίȘτΘ ɱΘκરλ Θɖ ρΘτƲ.
06. april 2012
u86001
u86001
νરɴεɱ Șε ν ȘΘßΘ ίɴ Θɖρરεɱ νરλτλ, κί νΘɖίĵΘ ν ȘΘȘεɖɴĵΘ ȘΘßΘ, κί ĵί ĵλՀ ρરλνίɱ Θɱλɴλ. ν ɴĵεɴ ίɱλɱ νȘε Θßιεκε ίɴ čενιĵε ίɴ ɱΘĵε Șτνλરί. ν Θɱλરί ρλ Șε ȘκરίνλĵΘ šε Șτλરλ νરλτλ, κί νΘɖίĵΘ ɴλ ρΘɖȘτરεšĵε. τλɱ Șε ȘρરΘȘτίɱ. ρΘՀλßίɱ ɖλ ɱε ίɱλĵΘ νȘί Հλ રλՀνλĵεɴΘ ɖεκιε κί ɖΘßί νȘε κλર ħΘčε, ɖεκιε κί ɴίɱλ ρરλνίħ ρરίĵλτειĵεν. Șτεčεɱ ρΘ ȘτΘρɴίȻλħ ν κƲħίɴĵΘ. τλɱ ɱε žε čλκλ ɱΘĵλ ɖરƲĢλ ɱλɱλ. ɴί ɱΘĵλ ɱλɱλ νεɴɖλર Șκરßί Հλɱε κΘτ ßί ßίιλ ɴĵεɴλ. ɱΘĵί Șτλરšί ȘΘ Հɱεરλĵ ɴλ ȘιƲžßεɴίħ ρΘτΘνλɴĵίħ λɴɴ ρλ Șκરßί Հλɱε ίɴ Հλ ɱΘĵΘ ȘτλરεĵšΘ ȘεȘτરΘ.
06. april 2012
u86001
u86001Me [Rita]
06. april 2012
u86001
u86001my sister [Leila]
06. april 2012
u86001
u86001Ann
06. april 2012
u86001
u86001
κΘ ρΘĵεɱ čΘκΘιίɴΘ Șε Θɖρરλνίɱ ɴλՀλĵ ν ɱΘĵΘ ȘΘßΘ. ρરίžĢεɱ ȻΘɱρ ίɴ Șε ρરίĵλνίɱ ɴλ ʃλȻεßΘΘκ. ρરίĵλνιĵεɴλ ĵε ιλƲરλ - ɱΘĵλ ßεȘτίκλ.κιίκɴεɱ ĵΘ ίɴ ɴλρίšεɱ "ħείί"
ρΘ ɖνεħ ɱίɴƲτλħ ɱί ɴίč ɴε ɴλρίšε ՀλτΘ Șκιερλɱ ɖλ ɴί νίɖειλ ɱΘĵεĢλ ȘρΘરΘčίλι ՀλτΘ Șε Θɖĵλνίɱ. Θɖρરλνίɱ Șε ɖΘ ɱΘĵε ρΘȘτειĵε ίɴ ρΘȘκƲšλɱ ɴλĵτί ɱΘĵ τειεʃΘɴ. κΘ Ģλ κΘɴčɴΘ ɴλĵɖεɱ ίɴ Șε νρίšεɱ ɴλ τώίττεર νίɖίɱ...
06. april 2012
Pikica Next ;*
Obožujem tebe in tvoje zgodbe
06. april 2012
Nexty!!
09. april 2012
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani