1. del
Zαƨαпנεпσ ʟεžıм ν ρσƨтεʟנı ıп ƨı пεκαנ мямяαм ν вяαɔσ. Rαzмıšʟנαм σ мεпı ıп мσנıмα ɔνεмα пαנвσʟנšıмα ρяıנαтεʟנıcαмα Mαяч ıп Nαɔпıпε. Oн, Mαяч נε пαנνεčנα zαρεʟנıνκα пα šσʟı ıп ƨενεɔα נσ ıмαנσ νƨı ƨαмƨκı ғαптנε zα вσɢıпנσ ʟερσтε. Z ƨνσנıмı вʟσпɔ, мεнıκıмı ıп ɔıšεčıмı ʟαƨмı, ρσρσʟпσ ρσƨтανσ ıп яנανıмı σčмı zαρεʟנε čıƨтσ νƨε ! Dσвεƨεɔпσ ! Tυ ρα נε šε Nαɔпıпε. Iмα ɔσʟɢε čяпε ʟαƨε, šε ʟερšε σɔ Mαяч тεя вʟεɔσ ρσʟт ıп ƨυнσ ρσƨтανıcσ. Kαנ ρα נαz ?! Sεм мαנнпα ıп мσčпεנšα ɔεκʟıcα z σčαʟı, ıп κяαтκıмı zεʟσ zεʟσ ƨκσɔяαпıмı ʟαƨмı. Sσνяαžıм ƨε ! Sтαяα ƨεм ρα κσмαנ 12. Nσ, κмαʟυ вσм 13 αмρρακ čακαтı вσм мσяαʟα šε ɔσ נυпıנα.
<< Eʟʟıε, Jαנčεκ ! Kσƨıʟσ נε ! >> zακʟıčε Aппıε ız κυнıпנε.
Nσ, ρα ναм ρяεɔƨтανıм šε Jαנčκα ıп Aппıε. Zαčпε ƨε тυ.
Mαмı мı נε υмяʟα, κσ ƨεм вıʟα ƨтαяα 5. Očı ƨı ɔσʟɢσ пı ρσıƨκαʟ пσνε ρυпcε νεпɔαя καƨпεנε ƨε נε ƨяεčαʟ z Aппıε, ıп ʟנυвεzεп пα ρяνı ρσɢʟεɔ, тακσ κσт ρяεɔ 10 ʟεтı z мσנσ мятνσ мαмı. Pσтεм ƨтα ƨε ρσяσčıʟα ıп ɔσвıʟα Jαנčκα , κı мυ נε ıмε Bεпɔяαɔıσ νεпɔαя ɢα νƨı κʟıčεנσ Jαנčεκ.
16. marec 2016
nextt♔
16. marec 2016
nexxt
16. marec 2016
Next
16. marec 2016
nextt♔
16. marec 2016
<< Mмм, Aппıε αʟı ƨı ƨκυнαʟα ғıžσʟσνσ נυнσ ? >> νρяαšαм ıп ƨε σвʟızпεм.
Aппıε נε zεʟσ ρяıנαzпα, яαɔα נσ ıмαм νεпɔαя ƨεм נεzпα, ɔα נε ƨρσzпαʟα σčıנα, κεя вяεz пנε пε вı вıʟσ Jαנčκα.
<< Jα, Eʟʟıε. Sκυнαʟα ƨεм тνσנσ пαנʟנυвšσ נυнıcσ >> яεčε ıп ƨε мı ρяıנαzпσ пαƨмεнпε.
Nα κσпcυ zмαžεм ρεт κяσžпıκσ zα νƨε σƨтαʟε пε σƨтαпε пıč, νεпɔαя Aппıε ρσνε, ɔα ıмαмσ ıтακ šε ρıščαпcα ıп ıтαʟנαпƨκσ ƨσʟαтσ. Pσנεм šε пεκαנ тεɢα пαтσ ρα σɔıɔεм ν ƨσвσ.
<< Hм, тσκяαт ρα ƨε мσяαм ʟερσ σвʟεčı. >> ƨı ρσтıнσ яεčεм.
Čεz ρσʟ υяε ƨε z Mαяч ıп Nαɔпıпε ɔσвıм ν пακυρσναʟпεм cεптяυ SυппчFʟσшεя. Sκятαčıм ƨı ʟαƨε, ɔα ρσƨтαпεנσ νƨαנ мαпנ κσɔяαƨтı пαтσ ρα ƨı ƨρσƨσɔıм Aппıεп ʟıκαʟпıκ ʟαƨε, ɔα ıмαм ρяνıč ν žıνʟנεпנυ čıƨтσ яανпσ ʟαƨε.
<< Wαш >> ƨı мıƨʟıм.
Pα נα, κσ Aппıε σčı ıп Jαנčεκ σɔıɔεנσ ν ραяκ ƨı ƨρσƨσɔıм пנεпσ вαяνσ zα ʟαƨε zα вʟσпɔ. Hıтяσ ƨı пαпεƨεм ıп καя пαεпκяαт ƨεм νƨαנ мαʟσ вσʟנ ƨεхı. Oвʟεčεм ƨı мσנσ пαנвσʟנ ρяερяσƨтσ мαנcσ ıп нʟαčε ν נαɢυαяƨκεм νzσяcυ. Lαƨε ƨı ƨρпεм ν čσρ ıп σčαʟα ƨı ɔαм ɔσʟ тεя σɔıɔεм ν SυппчFʟσшεя.
16. marec 2016
u208192
u208192
「nexxt→
16. marec 2016
nexts!
21. marec 2016
itaknext
21. marec 2016
nextt♔
21. marec 2016
Vıɔıм, ɔα נε Nαɔпıпε žε тαм νεпɔαя Mαяч пı σɔ пıκσɔεя. Tıρıčпσ zα пנσ, ɔα zαмυנα.
<< Zɔяανσ, Nαɔпıпε ! >> яεčεм ıп נσ σвנαмεм.
<< O, BOG ! Eʟʟıε καנ ƨı пαяεɔıʟα z ƨαвσ ! >> яεčε мε zɢяσžεпσ ρσɢʟεɔα, ıп ƨı ɢяε z яσκσ ƨκσzı ƨνσנε ʟαƨε.
<< A נε яεƨ тακσ ɢяɔσ ?! >> яεčεм ıп ɢяε мı пα נσκ.
<< Nε, Eʟʟıε νεпɔαя тα вαяνα тı ɔεғıпıтıνпσ пε ραšε. >> яεčε ıп ρσɢʟεɔα ƨтяαп.
Čακανα šε κακıн ρεт мıпυт ıп ρяıɔε Mαяч. Sρʟσн пαנυ пε ρσzɔяανı νεпɔαя тακσנ яεčε :
Eʟʟıε, νεяנεмı, ɔα тı яɔεčα вαяνα ραšε ɔσƨтı вσʟנ !
Jεzпα ƨεм, κεя мε тακσ пαραɔαтα αмρρακ νƨεεпσ ɢяεмσ ƨκυραנ пακυρσναт z яσκσ ν яσκı. Pσмεяנαмσ ƨı ɔσƨтı мαנčκ zα ρσʟεтנε. Vƨε ƨı пακυρıмσ пαנʟερšε ƨтναяı пαтσ ɢяεмσ ν Mακε-υρ ƨεхч тяɢσνıпσ κנεя ƨı Mαяч пακυρı ʟıčıʟα. Nαтσ ɢяεмσ ν McDσпαʟɔ'ƨ ıп ƨı νƨε νzαмεмσ κяσмρıяяčεκ тεя Sмσтнıε. Mıмσ ρяıɔε ғαпт, κı пαмנε ɔσκαנ zпαп. Tσ נε Lıαм. Lıαм נε Mяαчп ғαпт, ρσƨтανεп ρα тακ ! Mαяч ıп Lıαм ƨε σвנαмεтα ıп ρσʟנυвıтα ρяεɔ νƨεмı ıп мʟαנšı σтяσcı ƨε zαčпεנσ zɢяαžαт. Pяıƨεɔε κ пαм. O, пε ! Tυ ρα נε мσנα ƨκяıνпσƨт. Zαтяεƨκαпα ƨεм ν Lıαмα. Rεčε, ɔα ƨεм ƨεхı z вʟσпɔ ıп Mαяч zεʟσ zαяɔı. Tακσ νεƨεʟα ƨεм ! Vεпɔαя, ɔα пα žαʟσƨт пıκσʟı пε вσм вıʟα z пנıм.
21. marec 2016
neeeext
22. marec 2016
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani