u194530
u194530
нεıı-нσıı ƨαмα вσм ρıƨαʟα zɢσɔвσ!
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Hεı! Iмε мı נε Fяαпčεƨκα ıп ƨтαяα ƨεм 15 ʟεт ıмαм мʟαנšεɢα вяαтcα, κı ıмα 5 ʟεт ıп мυ נε ıмε Lυκα. Hσɔı šε ν νятεc. Iмαм мαмσ ıп σčεтα αмρακ ƨтα ʟσčεпα. Sтαяα ƨεм вıʟα 9 ʟεт κσ ƨтα ƨε ʟσčıʟα, νƨακ ɔαп ƨεм נσκαʟα. Aмρακ мε נε мıпıʟσ νƨεεпσ ρα вı šε νεɔпσ яαɔα, ɔα вı вıʟα мαмı ıп σčı ƨκυραנ. Nα žαʟσƨт ρα ıмα σčı žε ρυпcσ נε ƨıмραтıčпα αмρακ вı вıʟα мαмı νƨεεпσ ƨтσκяαт вσʟנšα. Pяı мαмı ƨεм νεčıпσ čαƨα ƨαנ нσɔıм тנα ν šσʟσ ρяı σčεтυ ƨεм ρα мεɔ νıκεпɔı αʟı ρσčıтпıcαмı αмρακ, мεɔ ρσʟεтпıмı ρσčıтпıcαмı ƨε мεпנαтα. Jε ρα тυɔı ɢяσzпα пσνıcα σɔ σčεтα ρυпcα вσ čεz εп тεɔεп яσɔıʟα ıп ıмεʟα вσм ρσʟ вяαтcα αʟı ρσʟ ƨεƨтяıcσ!
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄

▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Čερяαν вı ıмεʟα яαנε мσנεɢα вяαтcα. Nσ νяпıмσ ƨε κ šσʟı. Sεɔαנ ƨσ ρσʟεтпε ρσčıтпıcε ıп пαƨʟεɔпנε šσʟƨκσ ʟεтσ (ρσ ρσčıтпıcαн) вσм ρяνı ʟεтпıκ. Iмαм ƨıмραтıנσ ıп вғғ. Mσנα мαмı žıνı пα ρʟαžı. Hσɔıм пα тεčαנ ƨυяғαпנα. Čεz εп тεɔεп ıмαмσ тεκмσναпנε ıп яεƨ ƨı žεʟıм zмαɢαтı. Sαנ вı вıʟα яαɔα ρσɔσвпα ƨνσנı мαмı, κεя κσ נε вıʟα ƨтαяα тακσ, κσт נαz נε тυɔı zεʟσ яαɔα ƨυяғαʟα ıп νεɔпσ נε вıʟα ρяνα.
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄

▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
-Nεхт?
-Mпεпנε?
-Nαɔαʟנυנεм?
-Hναʟα!<33
05. julij 2015
Next in nadaljuj!
05. julij 2015
u174662
u174662
Iste
05. julij 2015
u173652
u173652
next zelo lepo
05. julij 2015
OMG prfektnoo!<33
Jz lovam srfanjee*-*
05. julij 2015
next + ful dobro! *.*
Jaz vem, da bo dosegala usaj podobne rezultate kot njena mama v surfanju *OO*
Joj, škoda da sta starša ločena in da ma on drugo pa še noseča je z njim. Bo vsaj družbo imela, da ne bo sama.
05. julij 2015
u194530
u194530
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Zנυтяαנ נε вυɔııʟα вυɔıʟκα 6.30 , κεя ρяı тακı υяı υנεмεм пαנвσʟנšε ναʟσνε. Oвʟεκʟα ƨεм ƨı κσραʟκε, пαмε ρα ƨεм ƨı ρσνεzпıʟα ɔσʟɢσ яυтσ, ɔα נε zɢʟεɔαʟα, κσт σвʟεκα. Kσ ƨεм ρяıšʟα пα пεƨκσпčпσ вεʟσ ρεščεпσ ρʟαžσ ƨεм пα ρεƨεκ νяɢʟα вяıƨαčσ ν ρεƨεκ zαяıʟα ƨεпčпıκ ıп κσšαяσ, κσšαяσ κנεя נε вıʟα zαנтεяɢ пσтяı ρα ƨεм ρσƨтανıʟα ν ƨεпcσ, κı נσ נε ɔεʟαʟ ƨεпčпıκ. Nαтσ ƨεм ƨı яυтσ ɔαʟα пα тʟα ıп z яυмεпσ ɔεƨκσ ρσнıтεʟα ν νσɔσ тεя zαנεʟα пαנвσʟנšı ναʟנ. Nαтσ ƨεм νтαʟα вıʟσ נε тακσ ρяғεκтпσ, κσт ɔα вı нσɔıʟα ρσ мσяƨκıн ναʟσνıн. Mσяƨκı ναʟנ נε ρσпıκпıʟ пαεпκяαт ρα ƨεм zαƨʟıšαʟα ɔяσвпσ cνıʟנεпנε ıп zαɢʟεɔαʟα ν νσɔı čıƨтσ ρσκяεɢα тεя ρяεƨтяαšεпεɢα κυžκα, κı пı ıмεʟ σνяαтпıcε.
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄

▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Hıтяσ ƨεм ɢα σɔпεƨʟα ɔσмσν ıп ρσκʟıcαʟα мαмı. Pσνεɔαʟα ƨεм נı νƨε пαтσ ρα мı נε ρσνεɔαʟα, ɔα נε ʟαнκσ ρяı пαмα ɔσκʟεя ƨı пε σρσмσяε ıп čε пεвσνα пαšʟı ʟαƨтпıκα ɢα вσνα ρσƨνσנıʟı. Hıтяσ ƨεм σɔšʟα ρσ κσzαяčεκ νσɔε, ıп ız мαмıпε тяɢσνıпε νzεʟα ραƨנε ρıšκσтε тεя נıн пαтяεƨʟα ρƨıčκυ. Kʟıcαʟα ɢα вσм Mαх. Oɔšʟα ƨεм пα ρʟαžσ ρσƨρяανıʟα νƨε ρσƨυšıʟα ɔεƨκσ ıп σɔнıтεʟα ɔσмσν тεя ƨε υκναяנαʟα z κυžκσм.
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄

▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
-Nεхт?
-Mпεпנε?
-Nαɔαʟנυנεм?
-Hναʟα!<33
06. julij 2015
omg next!! *o* bogi kuža o ne morem verjet, da ga je lastnik kar pustil o pa brez ovratnice -.- pes bi loh umrl u vodi, ampak ga je na srečo ona rešla ;******
+ zlo dobr pišeš res!!
06. julij 2015
omg to je totalna PRFEKCIJA!!
kok cute kuža jst bi ga mela...
res top pišeš!!
ja moraš nadaljevati in to takoj !!
NEXT!!
06. julij 2015
u194530
u194530
hvala + še par nextov rabim <33
06. julij 2015
u183712
u183712
neeext, vse sem prebrala, perfekcija *o*
06. julij 2015
next + nova bralka
06. julij 2015
u194530
u194530
jutri dam next <33
06. julij 2015
ok :*
06. julij 2015
u194530
u194530
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Zנυтяαנ мε נε, κσт ƨνακσ נυтяσ ρяεвυɔıʟα вυɔıʟκα. Vƨтαʟα ƨεм ρσɢяпıʟα ρσƨтεʟנσ ρσנεɔʟα zαנтεяɢ, υмıʟα zвσε ıп пαняαпıʟα κυžεκα<33 пαтσ ρα ƨεм šαʟα ρσ šσʟƨκı υяпıκ тεя ƨı ρσ υяпıκυ ν тσявσ ɔαʟα zνεƨκε zα ɔαпαšпנı ɔαп. Mαмε пı вıʟσ, κεя נε вıʟα zנυтяαנ ν ƨνσנı тяɢσνıпı. Nαтσ ρα ƨεм šʟα ρяσтı ƨνσנı σɢяσмпı ƨσвı ıп νzεʟα пαנʟερšσ σвʟεκσ тε σмαяε, κεя ɔαпεƨ ɔεʟαмσ яαzяεɔпε ƨʟıκε!
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄

▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Oɔšʟα ƨεм ν ƨρσɔпε пαɔƨтяσρנε тεя ν тяɢσνıпσ, ρσʟנυвıʟα ƨεм мαмσ пα ʟıcε тεя σɔнıтεʟα ν šσʟσ. Kσ ƨεм ρяıƨρεʟα ƨεм тακσנ ƨтσρıʟα ν яαzяεɔ ɢ. Ščıпκανεc zα zɢσɔσνıпσ, тαм ρα נε вıʟσ νƨε ρяıšтıмαпσ zα ғσтσɢяανıנαпנε ƨσ вıʟı ɔεžпıκı ıп ƨνε נε вıʟσ мσɔяσ х"ɔ. Vƨεɔʟα ƨεм ƨε пα κʟσρ ıп νƨı ƨмσ ρяıšʟı тακяαт ρα ƨε נε zαčεʟσ KČING ıп KČING! Iп נε вıʟσ ғσтσɢяαғıנε ɔσвıмσ cεz тяı тεɔпε. Nαтσ ρα נε ɔσ мεпε ƨтσρıʟ пαנвσʟנ ƨяcκαп тıρ пα šσʟı ıп мε ƨяαмεžʟנıνσ νρяαšαʟ *Hмм нεנ, вı šʟα пαƨʟεɔпנσ ƨσвσтσ z мαпσ ν ʟυпαραяκ?* נαz ƨεм тακσ zαяɔεʟα ıп яεκʟα *мıƨʟıš κσт zмεпεκ?* ıп σп *нм αмм נα.* ρяıνσʟıʟα ƨεм пαтσ ρα ƨтεκʟα ν шc ıп тαм zακяıčαʟα х"ɔ нαнαнαнα.
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄

▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
-Nεхт?
-Mпεпנε?
-Nαɔαʟנυנεм?
-Hναʟα!<33
07. julij 2015
u183712
u183712
neext<33
super- pefektno
itak!<33
+ prosim daljše nexte
07. julij 2015
next+top pišeš<33
07. julij 2015
u194038
u194038
Next!
Perfektno ddd
Itaq!
07. julij 2015
u194530
u194530
hvala jutri next<33
07. julij 2015
omgg o.o'' svetouno
mi imamo ga. ščinkovec* za zgodovino ;oooo
07. julij 2015
Next!<33
Popouno!!<33
Itaak!!<33
07. julij 2015
Next <33
Prfekcija!!
Itaq da moraš <33
07. julij 2015
omg, nujn next *oo* that's awesome!!
08. julij 2015
u194530
u194530
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Pяıƨρεʟα נε ƨσвσтα נαz ρα пıƨεм ıмεʟα пıč zα σвʟεčı. Tακσנ ƨεм šʟα ν тяɢσνıпσ, κנεя ıмαנσ пαנʟερšε σвʟεκε ν тεм мεƨтυ z мαпσ ρα נε вıʟα мσנα вғғ. Pяσвαναʟε ƨνα ƨνε яαzʟıčпε σвʟεκε čενʟנε ıп мακε-υρ. Pσяαвıʟı ƨνα ƨκσяαנ тяı υяε. Oɔвıʟα נε ɔναпαנƨт *zмεпεκ* ρα ıмαм σв šтεяıн. Sтσρıʟα ƨεм ν нıšσ ıп пα мızı мε נε žε čακαʟσ κσƨıʟσ. Pσנεɔʟε ƨνα ɢα пαтσ ρα ƨтεκʟε ν мσנσ ƨσвσ тαм ƨεм σɔρяʟα ƨνσנσ σɢяσмпσ σмαяσ ƨтσρıʟα пσтεя zαρяʟα νяαтα ıп ƨε σвʟεκʟα вғғ ρα мε נε čακαʟα zυпαנ čεz ραя мıпυт ρα ƨεм ƨтσρıʟα νεп.Bғғ ƨσ zε zαƨνεтıʟε σčı νƨтαʟα נε ız σɢяσмпε ρσנƨтεʟנε пαтσ ρα ƨε мε נε zαčεʟα σɢʟεɔσναтı čεz мıпυтσ ρα мı נε яεκʟα *тσтαʟпσ ρяғεκтпα! Zαžıɢαʟα вσš<33* пαтσ ρα мı נε яεκʟα ɔα мı мσяα ɔαтı ƨαмσ šε мακε-υρ ıп υяεɔıтı ғяızυяσ.
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄

▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
-σρяσƨтıтε, κεя נε κяαтεκ яεƨ пıмαм čαƨα,
-Nεхт?
-Mпεпנε?
-Nαɔαʟנυנεм?
-Hναʟα!<33
09. julij 2015
ok je
Next
super duper
itak
np<33
09. julij 2015
u183712
u183712
neeext<33
prfect *o*
ja, kaj pa misliš
nzk<33
09. julij 2015
Nεхт? Ja itaq
-Mпεпנε? ja to je še ena prfekcija..mislim popuno je !!!!!!
-Nαɔαʟנυנεм? ja itaq moraš kr je tak zabnimivo <333333
09. julij 2015
next?
26. avgust 2015
neeext<3*-*
26. avgust 2015
u199495
u199495
Perfekcioneeee *o*
Neeekšt
06. september 2015
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani