unicorngirl<3
unicorngirl<3
ʜᴏʟᴀ,ᴋᴀᴋᴏ ꜱᴛᴇ? ᴜᴘᴀᴍ, ᴅᴀ ᴠᴀᴍ Šᴏʟᴀ ɴᴇ ᴅᴇʟᴀ ᴘʀᴇᴠᴇČ ᴛᴇŽᴀᴠ, ᴋᴇʀ ᴠᴇʀᴊᴀᴍᴇᴍ, ᴅᴀ ᴊᴇ ᴋʟᴊᴜʙ ᴋᴏʀᴏɴɪ ɪɴ ᴅᴀ ꜱᴛᴇ ᴅᴏᴍᴀ ᴠᴇʟɪᴋᴏ ᴅᴇʟᴀ ᴏᴢ. ꜱᴋᴏʀᴀᴊ ɪꜱᴛᴏ ᴀʟɪ Šᴇ ᴠᴇČ ᴋᴏᴛ ᴘᴀ ʙɪ ʜᴏᴅɪʟɪ ᴠ Šᴏʟᴏ.

ᴋʀ ɴᴇᴋɪ ʀᴇꜱ!!

ᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱ ᴛᴏ ᴛᴇᴍᴏ ᴠᴀᴍ ʟᴀʜᴋᴏ ᴘʀᴇŽᴇɴᴇᴍ ᴅᴏʟɢČᴀꜱ ᴀʟɪ ᴘʀᴏꜱᴛɪ Čᴀꜱ ᴋʀᴀᴊŠᴀᴍ ᴛᴀᴋᴏ, ᴅᴀ ʙᴏꜱᴛᴇ ᴘʀᴇʙɪʀᴀʟɪ ᴍᴏᴊ ʙʟᴏɢ.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

ᴢᴇʟᴏ ʙᴏᴍ ᴠᴇꜱᴇʟᴀ ᴠꜱᴀᴋᴇ ᴘᴏʜᴠᴀʟᴇ, ᴘʀᴇᴅʟᴏɢᴏᴠ, ɪᴅᴇᴊ ᴢᴀ ᴛᴇᴍᴇ. ᴛᴜᴅɪ ᴏᴋ ᴍɪ ʙᴏ Čᴇ ᴍᴇ ʙᴏꜱᴛᴇ ᴍᴀʟᴏ ꜱᴋʀɪᴛɪᴢɪʀᴀʟɪ ɪɴ ᴘᴏᴠᴇᴅᴀʟɪ ᴋᴀᴊ ᴠᴀᴍ ɴɪ ᴠŠᴇČ, ꜱᴀᴊ ʙᴏᴍ ꜱ ᴛᴇᴍ ꜱᴘʀᴇᴍᴇɴɪʟᴀ ɪɴ ʟᴀŽᴊᴇ ᴜɢᴏᴛᴏᴠɪʟᴀ ᴋᴀᴋᴏ ɪᴢʙᴏʟᴊŠᴀᴛɪ ᴍᴏᴊ ʙʟᴏɢ. ɴɪᴋᴏʟɪ ɢᴀ ɴɪꜱᴇᴍ ᴘɪꜱᴀʟᴀ ᴢᴀᴛᴏ ʀᴇꜱ ɴᴇᴠᴇᴍ ᴋᴀᴋᴏ ᴍɪ ʙᴏ Šʟᴏ. ᴀᴍᴘᴀᴋ ᴘʟɪꜱ ɴᴇ ʙᴏᴅɪᴛᴇ ᴘʀᴇᴠᴇČ ꜱᴛʀᴏɢɪ, Čᴇ ᴠᴀᴍ ᴋᴀᴊ ɴᴇʙᴏ ᴠŠᴇČ, ꜱᴀᴊ ᴍᴇ ʜɪᴛʀᴏ ʟᴀʜᴋᴏ ᴜŽᴀʟɪᴛᴇ. ᴊʙɢ ᴛᴀᴋᴀ ꜱᴇᴍ ʜᴀʜᴀ

ᴏ ʙʟᴏɢᴜ:
ᴘɪꜱᴀʟᴀ ʙᴏᴍ ᴏ ɪᴅᴇᴊᴀʜ, ᴢᴀᴍɪꜱʟɪʜ, ᴘʀᴇᴅʟᴏɢɪʜ ɪɴ ᴍɴᴇɴᴊɪʜ ᴛᴇʀ ɴᴀꜱᴠᴇᴛɪʜ ᴏ ᴅᴏʟᴏČᴇɴɪʜ ɪᴢᴅᴇʟᴋɪʜ, ꜰɪʟᴍɪʜ, ꜱɪᴛᴜᴀᴄɪᴊᴀʜ. ᴘʀᴀᴠ ᴛᴀᴋᴏ ᴘᴀ ꜱᴇᴍ ꜱᴇ ᴏᴅʟᴏČɪʟᴀ ᴅᴀ ʙᴏᴍ ᴘʀᴠɪČ ᴘɪꜱᴀʟᴀ ᴛᴜᴅɪ ᴏ ᴋᴀᴋŠɴɪ ᴍᴏᴊɪ ᴏꜱᴇʙɴɪ ᴢᴀᴅᴇᴠɪ. ᴋᴇʀ ꜱᴇᴍ ꜱʀᴀᴍᴇŽʟᴊɪᴠᴀ ɴᴇʙᴏᴍ ᴘɪꜱᴀʟᴀ ᴏ ᴠꜱᴀᴋɪ ᴏꜱᴇʙɴɪ ᴢᴀᴅᴇᴠɪ, ꜱᴀᴊ ᴋᴀᴋŠɴᴏ ᴢᴀᴜᴘᴀᴍ ʟᴇ ꜱᴛᴀʀŠᴇᴍ ᴀʟɪ ᴘᴀ ʀᴇꜱᴅᴏʙʀɪ ᴘʀɪᴊᴀᴛᴇʟᴊɪᴄɪ, ᴋɪ ᴊᴏ ᴘᴏᴢɴᴀᴍ Žᴇ ᴢᴇʟᴏ ᴅᴏʟɢᴏ. ɴᴏ, ᴅᴀ ɴᴇ ʙᴏᴍ ᴅᴏʟɢᴏᴠᴇᴢɪʟᴀ Žᴇ ɴᴀ ᴢᴀČᴇᴛᴋᴜ ʙᴏᴍ ʀᴀᴊᴇ ᴢᴀ ɴᴇᴋᴀᴊ Čᴀꜱᴀ ᴜᴛɪʜɴɪʟᴀ ʜᴀʜᴀʜ.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

ʀᴇꜱ ɴᴀᴊʟᴇᴘŠᴀ ʜᴠᴀʟᴀ ᴠꜱᴇᴍ, ᴋɪ ʙᴏꜱᴛᴇ ʙʀᴀʟɪ ᴍᴏᴊ ᴄʀᴀᴢʏ ꜰɪʀꜱᴛ ᴍᴀʏʙᴇ ɴᴏᴛ ꜱᴏ ɢᴏᴏᴅ ʙʟᴏɢ ʜᴀʜᴀʜᴀ ᴍᴀʟᴏ ʙᴏᴍ ᴅᴀʟᴀ ᴛᴜᴅɪ ᴀɴɢʟᴇŠČɪɴᴇ ᴢʀᴀᴠᴇɴ.

slika, ki me opisuje:

_____________________________________________________________________________________________ʀᴀʙɪᴍ ᴠꜱᴀᴊ 3 ɴᴇxᴛᴇ ᴢᴀ ᴅᴀʟᴊᴇᴠᴀɴᴊᴇ <3
18. januar 2021
nextt!
18. januar 2021
nextt<3
18. januar 2021
nexxt
19. januar 2021
Spletna_punca
Spletna_punca
Next
19. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
hvalaa vaam <3 nadaljevanje bo popoldne ali zvecer
19. januar 2021
Next
19. januar 2021
Anesa
Anesa
Next
19. januar 2021
Next
19. januar 2021
Next
19. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
░S░T░R░A░H░O░V░I░

marsikdo se česa boji. Ali ko je majhen, pa kasneje v življenju vedno manj ali pa celo življenje. Nekateri se težko soočajo s strahovi in jih nekako ne premagajo, spet drugi pa se želijo soočati s strahom in ga premagati.

Jaz sama se bojim nekaterih stvari vendar jih vedno želim premagati in se naučiti poizkusiti določene stvari pa tudi, če me je strah. Večkrat kasneje ugotovim, da ni tako grozno, kot me je strah in da se ga da premagati, navaditi na določeno stvar in kasneje strah izgine ali pa ga imamo v sebi " v manjši količini." Kar sem želela povedati je to, da tudi če te je strah se poizkusi s tem soočiti in ga premagati. Kasneje boš ugotovil, da te je lahko kakšne stvari še vedno malo strah vendar manj kot na začetku, saj se npr. z živaljo, ki te je strah, soočiš in ugotoviš, da ni tako grozna kot se zdi na prvi pogled. Vredno je poizkusiti, včasih je ok in premagamo določene strahove včasih pa kljub poizkusu obupamo in nas je pač celo življenje nečesa strah.

Ne verjamem, da ko kdo reče, mene ni ničesar strah, da je to res. Si rečem: " če te ni ničesar strah potem ti je pa vsaj pri kakšni situaciji, stvari ali živali neprijetno. Vsi imamo strahove, dvomim, da je nekomu lahko kar vse ok. Res je, da lahko, da so strah premagali, ampak se lahko v življenju kasneje pojavi npr. strah ali pa nova situacija, v kateri oz. pri kateri nam je neprijetno.


˜”*°•.˜”*°• NAJPOGOSTEJŠI STRAHOVI •°*”˜.•°*”˜

- STRAH PRED VIŠINO:

tega se jaz kar bojim, ko grem npr na rašico na stolp razgledni alpa ful si želim it bungee jumping ampak vem, da bi se težko s tem soočila, ker je kar visoko, ko skočiš in bi bla čist presrana. Menim, da je tega po svetu veliko pač, da se velik folka boji višine npr. na stolpu, bungee jumping, ko je npr na vrhu gore, plezanje in podobno. Mislim in vem iz izkušenj, da se da to premagat... Zdej nebi opisovala kako, ker to bo vsak posameznik ubistvu mogu sam ugotovit kako se bo s tem soočil. Eni se lahko in to premagajo eni pa ne.

- STRAH PRED PAJKI:
To je res se mi zdi najbolj pogost strah. Poznam veliko ljudi, ki se bojijo pajkov. Nekateri samo velikih in nimajo težav s srednjimi in malimi nekateri pa vseh vrst, tudi majhnih. Sama npr se nabolj bojim suhih južin in pa kakšnih srednje velikih in včasih me je strah in res neprijetno ubiti kakšnega pajka zato za pomoč prosim starše ali pa prijatelje, če so z mano. Kadar pa ni nikogar v bližini pa se s tem soočim in kljub neprijetnim občutkom in strahu sama poskrbim za pajka, da ga ubijem čeprav me moti, ke ti lahko uide in pleza po tebi alpa pa ti še miga ko ga stisneš v robec. Jooj grozno res in neprijetno vendar sem se soočila s strahom in to nekako premagala oz. zelo zmanjšala strah pred tem. Večkrat sem probala ubiti tudi velike pajke in ugotovila da ni tako grozno, je pa še vedno zmeraj neprijetno.

- STRAH PRED DOLOČENIMI ŽIVALMI

vsak se boji živali npr največ pajkov, kač, kuščarjev itd. In nekateri gredo takoj stran in jim je res bed spet drugi pa samo opazujejo in poskušajo ostati mirni če se le da...

SOCIALNI STRAHOVI

Mednje spada social anxiety. Gre za strah pred ponižanjem in izpostavljenostjo pred drugimi ljudmi. Običajno se razvije v puberteti in če ni predelana, lahko osebo spremlja celo življenje, kar je lahko velik problem kasnej v lajfu. Značilno je izogibanje dogodkov in stikov z ljudmi. Posebna oblika je glosofobija ali strah pred javnim nastopanjem.

Zelo pogost socialni strah je klovnofobija ali strah pred klovni, kar je po navadi krivo ko folk gleda filme alpa vidi nastopat klovna na npr. rojstnem dnevu ali pa na kakšen dogodku.

Nekateri se zelo neprijetno počutijo na odprtem, sploh na prizoriščih, kjer je velika masa ljudi. Strah pred tem, da bi bil na takem mestu prepuščen sam sebi, se imenuje agorafobija. Nasprotno, je klavstrofobija strah pred zaprtim, majhnim in utesnjenim prostorom.


In še in še bi lahko naštevali vendar je zaenkrat o tem dovolj, saj je tema malo neprijetna za vsakogar, a kljub temu upam, da vam je bilo napisano vsaj malo ok.
____________________________________________________________________________________________

Ste za to, da napišem še nasvete o soočanju z določenimi strahovi?
19. januar 2021
Spletna_punca
Spletna_punca
Next, ti kar napiši
19. januar 2021
Next
19. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
PROSIM VSE BRALCE DA NAPIŠETE TE ODGOVORE:

1. Ali vam je blog všeč?
2. Ideje za teme o čem naj pišem
3. Kaj bi lahko spremenila, dodala, izboljšala?
4. Vam je blog dovolj zanimiv ali so vam teme dolgčas oz. dolgočasne in nezanimive oz tema ker sem samo 1 do zdaj napisala?
19. januar 2021
Next
P.s: sama sem hotla napisat objavo o strahu ampak itak nisem vedla kako in pol me ni več zanimal tak bom kmalu.

Vprašanja - Moji odgovori:
1. Men itak ti ful dobre pišeš in te pri tem 100000000000% podpiram

2. Ideje najbolje je izhajati iz vsakdanjega življenja( nasvet novim blogerjem, če ti kej ne diši o tem ne pisat, piši o čem, kar te zanima ti je zanimivo in te pritegne)

3. Meni se ne zdi da bi bilo treba kaj spremenit, s časoma boš vidla kaj ti je ok in kaj ti ni in ga boš sama spremenila in tega niti ne boš planirala( vsaj tako je bilo pri meni in še se dogaja)

4. Če tebe zanima tema o kateri pišeš in če jo ti nam predstaviš zanimivo bo tudi nam zanimiva to je dejstvo.

5. Le tako naprej ne smeš obupat če komu ne bo všeč to življenje ne more bit vsem všeč je pa vedno všeč večini to sam se sama naučila. Res ne obupat ne glede na to kaj se zgodi sam naprej in boš prišla daleč.
20. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
oo ful hvala karin res lepi odgovori bom upostevala nasvete in se strinjam moras sam sebi ok naredit ne pa d se skos tko k js drugim prilagajam mislem sej se je treba ane sam cistt skospa tut ne
20. januar 2021
Next
1. Ali vam je blog všeč? Ja, meni je osebno zlo zanimivo brati bloge.
2. Ideje za teme o čem naj pišem: huh, ne vem, piši o temu, kar je tebi zanimivo.
3. Kaj bi lahko spremenila, dodala, izboljšala? /
4. Vam je blog dovolj zanimiv ali so vam teme dolgčas oz. dolgočasne in nezanimive oz tema ker sem samo 1 do zdaj napisala? Ta tema o kateri si zdaj pisala se mi je zdela zanimiva, tako da verjamem, da bo vse kar boš napisala, zanimivo.
20. januar 2021
Spletna_punca
Spletna_punca
1. Ali vam je blog všeč? Definitivno.
2. Ideje za teme o čem naj pišem: ojoj, še za svoj blog nimam idej
3. Kaj bi lahko spremenila, dodala, izboljšala? Nothing
4. Vam je blog dovolj zanimiv ali so vam teme dolgčas oz. dolgočasne in nezanimive oz tema ker sem samo 1 do zdaj napisala? Blog je odličen, 100% bo tvoj blog še naprej zanimiv.

Še enkrat pa dam Next.
20. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
oo hvala me veseli da vam je vsec, prosilabi da ce vam kej nebo usec da mi napisete na temo ali zs alpa ce boste meli predloge za teme so seveda vedno dobrodosle tkoda samo napiste
20. januar 2021
1. Ja
2. Ne vem
3. Mogoč več slik in kar se ti zdi pomembno napiši z odebeljenimi črkami...
4. Zelo zanimivo
20. januar 2021
Ja se strinjam tudi druge je treba poslušat kdaj pa kdaj za ideje pa spletna punca lahk pišeš tudi meni mam že skoraj 2 leti izkušenj s tem
21. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
SKRBI IN TEŽAVE_____________________________Danes sem na tablici in mam bluetooth tipkovnico pa se mi nebo dal popravlat tkoda nebo sumnikov...

https://images.app.goo.gl/nmHuKvMPJg4Ub36i9

Ze nekaj dni se spopadam s skrbmi in tezavami, zato sem se odlocila danes pisati o tem.Marsikdo in velikokrat se spopadamo z raznoraznimi skrbmi in tezavami vsak dan. Nekatere skrbi so manjse in hitreje zginejo iz nase glave vcasih pa nas lahko skrbi dokler tezava ne izgine. Sama sem zelo obcutljiva in se vedno sekiram za malenkosti in spet znova in nova ugotavljam, da se vse resi na dober nacin. Pri sebi me moti, da se se nisem naucila, da se ne smem prevec sekirati za malenkosti.

Ceprav menim, da veckrat pomislim na pozitivo in vem da se bo tezava hitro cisto ok obrnila, kot pa sem to delala ucasih, ko sem se prevec sekirala in nisem vedla in prevec razmisljala kaj bo. Hocem samo povedati, da veckrat kot pride situacija, katera nam je neprijetna ali pa nam ni ravno vsec, da je pametno, da ne obupamo ali ne pomislimo na najhuje, saj skoraj vedno ugotovimo, da se nakoncu tudi samo od sebe lahko resi cisto ok in ne tako, kot smo mislili na najslabse. premalokrat se zavedamo, da prehitro pomislimo na negativo. Vcasih smo za nastalo tezavo krivi sami, sj nekaj narobe naredimo in se sekiramo vcasih pa se nekaj neprijetnega zgodi in pomislimo no super, kaj bo pa zdaj, kaj pa ce bo tko in tko? Ja za brezveze se sekiramo nic kaj pa ce bo to ko bo to, malo pocakamo, ce je situcija taka, da ni odvisna samo od nas in ne panicarimo ze vnaprej.

https://images.app.goo.gl/bDwSxKPg6oXe5Q6S7

Nazalost se nam zgodi, da se preveckrat ustrasimo in kompliciramo ze preden se nak dogodek, situacija naredi. Tudi sama sem taka, da se pogosto vnaprej sekiram in vedno ugotovim in se neham sekirat vnaprej, ceprav je to vcasih tezko...Vsi delamo napake in bi bilo pametno, da se dolocenih stvari privadimo in odvadimo, saj veckrat zelimo na sebi nekaj spremeniti in prehitro obupamo.

PRIMER OPISANEGA:
govorim sama s sabo: oh kako mi gre nazivce pri meni, da se vedno ustrasim in mislim na najhuje pa ce vem, da bom npr. jutri izvedela, kako bo potekalo testiranje za usluzbence. zakaj sem spet mislila, da bo najhuje. Pride naslednji dan in ugotovim, da se mi bo vse izslo in da se je na koncu izvedlo tako, da je bilo vse ok. Nebi smela takoj panicarit in sem si vedno rekla, da nebom vnaprej komplicirala in da bom to spremenila pa spet nisem.Torej ko se odlocimo, da bi se radi spremenili po notranjosti je pametno, da se spomnimo, kaj bi radi spremenili in se poskusamo spremeniti, ceprav veckrat pozabimo, ko pride situacija in se prepozno spomnimo. Ceprav, ce bomo vztrajni, se spomili ali pa nas bo spomnil nekdo drug potem nam bo vse ratalo.Torej nasvet: ne se vnaprej sekirat in ko se vnaprej sekiras si reci, sej loh d se bo tko izslo, da bo nakonc vse drugac in bols kot pa sm jaz pomislila ker pac prehitro pomislimo na najhuje.Vsi imamo skrbi in tezave in verjemite iz mojih lastnih izkusenj, da se vsaka stvar da resiti ceprav za dolocene tezave rabimo dalj casa, da se resijo. Ampak se da resit, ce ne resimo sami pa prosimo za nasvet starse, prijatelje ali pa stokovnjake.

https://images.app.goo.gl/fxGkATQW3jeJkRfF7
____________________________________________________________________
se opravicujem za napake ampak sem na tablci... tkoda upam, da se da vseeno prebrat in da je napisano razumljivoupam da mi rata dat slikce ker na tablci mi nikoli ne dela cene bodo pa linki za slike zal
22. januar 2021
Spletna_punca
Spletna_punca
Next
22. januar 2021
Next
23. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
zakaj ne morte folku po zs pošiljat ne pa da kle smetite za brezveze nehite oglašvt po temah ampak po zs drugač pa če ne razumete vs dam pa na blog

pač sej se ne jezim sam bi res prosila da samo po zs
23. januar 2021
nexxt zloo mi je vsec tvoj blog <33
24. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
o hvala <3
24. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
vem da tut js nebi smela oglaševat ampak bom samo na svoji temi oglaševala in nebom po drugih... ker drugim na zs pošiljam vedno

tu je moj blog ( linka tudi na mojem profilu) ful bom vesela, če prečekirate:
https://mycrazyandfirstblog.blogspot.com/
24. januar 2021
unicorngirl<3
unicorngirl<3
jutr bo Next, če mi bo zneslo...
26. januar 2021
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani