u196328
u196328
нεıı-нσıı ƨαмα вσм ρıƨαʟα zɢσɔвσ!
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Hεı! Iмε мı נε Fяαпčεƨκα ıп ƨтαяα ƨεм 15 ʟεт ıмαм мʟαנšεɢα вяαтcα, κı ıмα 5 ʟεт ıп мυ נε ıмε Lυκα. Hσɔı šε ν νятεc. Iмαм мαмσ ıп σčεтα αмρακ ƨтα ʟσčεпα. Sтαяα ƨεм вıʟα 9 ʟεт κσ ƨтα ƨε ʟσčıʟα, νƨακ ɔαп ƨεм נσκαʟα. Aмρακ мε נε мıпıʟσ νƨεεпσ ρα вı šε νεɔпσ яαɔα, ɔα вı вıʟα мαмı ıп σčı ƨκυραנ. Nα žαʟσƨт ρα ıмα σčı žε ρυпcσ נε ƨıмραтıčпα αмρακ вı вıʟα мαмı νƨεεпσ ƨтσκяαт вσʟנšα. Pяı мαмı ƨεм νεčıпσ čαƨα ƨαנ нσɔıм тנα ν šσʟσ ρяı σčεтυ ƨεм ρα мεɔ νıκεпɔı αʟı ρσčıтпıcαмı αмρακ, мεɔ ρσʟεтпıмı ρσčıтпıcαмı ƨε мεпנαтα. Jε ρα тυɔı ɢяσzпα пσνıcα σɔ σčεтα ρυпcα вσ čεz εп тεɔεп яσɔıʟα ıп ıмεʟα вσм ρσʟ вяαтcα αʟı ρσʟ ƨεƨтяıcσ!
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄

▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
Čερяαν вı ıмεʟα яαנε мσנεɢα вяαтcα. Nσ νяпıмσ ƨε κ šσʟı. Sεɔαנ ƨσ ρσʟεтпε ρσčıтпıcε ıп пαƨʟεɔпנε šσʟƨκσ ʟεтσ (ρσ ρσčıтпıcαн) вσм ρяνı ʟεтпıκ. Iмαм ƨıмραтıנσ ıп вғғ. Mσנα мαмı žıνı пα ρʟαžı. Hσɔıм пα тεčαנ ƨυяғαпנα. Čεz εп тεɔεп ıмαмσ тεκмσναпנε ıп яεƨ ƨı žεʟıм zмαɢαтı. Sαנ вı вıʟα яαɔα ρσɔσвпα ƨνσנı мαмı, κεя κσ נε вıʟα ƨтαяα тακσ, κσт נαz נε тυɔı zεʟσ яαɔα ƨυяғαʟα ıп νεɔпσ נε вıʟα ρяνα.
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
nhdSKLLLLLLLLLLLLOSJAIHFUDSKOAJCDASJIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄
-Nεхт?
-Mпεпנε?
-Nαɔαʟנυנεм?
-Hναʟα!<33
06. julij 2015
u193262
u193262
beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda beda
06. julij 2015
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani