Hᴇʏ ɢɪʀʟs﹗

Tᴏʟᴇ ʙᴏ sᴇ ᴇɴᴏ ғᴏᴛᴏɢʀᴀғsᴋᴏ ᴛᴇᴋᴍᴏᴠᴀɴᴊᴇ﹐ ᴋɪ ʙᴏ ﹙ᴅᴀ ʙᴏ ᴍᴀʟᴏ ᴅʀᴜɢᴀᴄᴇ﹚ ᴘᴏᴛᴇᴋᴀʟᴏ ᴠ Lᴏs Aɴɢᴇʟᴇsᴜ﹐ ᴢᴀᴛᴏ sᴇ ʙᴏᴅᴏ ᴠsɪ ɪᴢᴢɪᴠɪ ɴᴀᴠᴇᴢᴏᴠᴀʟɪ ɴᴀ ᴛᴏ ᴛᴇᴍᴏ﹗

Pʀᴠᴏ ɴᴇᴋᴀᴊ ᴏsɴᴏᴠɴɪʜ ᴘʀᴀᴠɪʟ ɪɴ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊ﹕
₁. Iᴢᴢɪᴠᴏᴠ ʙᴏ ₁₀ ﹢ ғɪɴᴀʟɴɪ ɪᴢᴢɪᴠ
₂. Tᴇᴋᴍᴏᴠᴀɴᴊᴇ sᴇ ɴᴇ ɢʀᴇ ɴᴀ ɪᴢᴘᴀᴅᴀɴᴊᴇ ᴀᴍᴘᴀᴋ sᴇ ᴛᴏčᴋᴇ sᴇšᴛᴇᴠᴀᴊᴏ. Tᴏčᴋᴇ sᴇ ɢɪʙᴀᴊᴏ ᴏᴅ ₁﹣₅﹐ ʀᴀᴢᴇɴ ᴢᴍᴀɢᴏᴠᴀʟᴋᴀ ɪᴢᴢɪᴠᴀ ᴅᴏʙɪ ʙᴏɴᴜs ᴛᴏčᴋᴇ ﹙ᴏᴅᴠɪsɴᴏ ᴏᴅ ɪᴢᴢɪᴠᴀ﹚c;
₃. Iᴢᴢɪᴠɪ ʙᴏᴅᴏ ᴇɴᴋʀᴀᴛ ᴛᴇᴅᴇɴsᴋᴏ ﹣ ᴛᴏʀᴇᴊ ᴠ sᴏʙᴏᴛᴏ ᴏᴄᴇɴᴇ﹐ ᴠ ɴᴇᴅᴇʟᴊᴏ ɴᴏᴠ ɪᴢᴢɪᴠ ɪᴛᴅ. *w*
₄. Sʟɪᴋᴇ ɪščɪᴛᴇ ɴᴀ ᴡᴇʜᴇᴀʀᴛɪᴛᴜ﹐ ᴛᴜᴍʙʟʀᴊᴜ﹐ ʟᴀʜᴋᴏ ᴛᴜᴅɪ ɴᴀ ғᴀᴠɪᴍᴜ. c=
₅. Pʀᴏsɪᴍ ʙʀᴇᴢ ᴏɢʟᴀšᴇᴠᴀɴᴊᴀ ɪɴ ᴋʀᴇɢᴀɴᴊᴀ. :>
₆. Pᴏᴛʀᴇʙᴜᴊᴇᴍ ₁₅ ᴅᴇᴋʟᴇᴛ. *-*
₇. Uᴘᴀᴍ ᴅᴀ sᴇ ʙᴏsᴛᴇ ᴢᴀʙᴀᴠᴀʟᴇ c:

Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕
☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕


Oᴋᴇʏ ɴᴇʀᴅs﹐ ʟᴇᴛ·s ɢᴇᴛ sᴛᴀʀᴛᴇᴅ ᴄ﹕
22. december 2014
u181382
u181382
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ Brina
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ Styles <3
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕

23. december 2014
u181382
u181382
Ups...

23. december 2014
Super, dej plis če se ti da mau oglašuj

Prijalvjene:
☯ Moments ✞.

23. december 2014
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ Meadow
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ Flake
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕
☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕23. december 2014
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ Nika
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ Dallas
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕

☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ
23. december 2014
Sprjetee *w*

Prijalvjene:
☯ Moments ✞.
☯ dεlεтεd.
☯ ρıпɢυıп.24. december 2014
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕Paris
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕Jackson
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕

24. december 2014
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕Zoe Elizabeth
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕Sugg
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕
☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕24. december 2014
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ Madison
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ Beer
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕
☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕25. december 2014
u182803
u182803
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ Natalia
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ Casas
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕


☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕

25. december 2014
Sprjetee *w*

Prijalvjene:
☯ Moments ✞.
☯ dεlεтεd.
☯ ρıпɢυıп.
☯Ƥαяιѕ Jαcкѕση❤
☯Australia <3
☯△Tнα Bαε△
☯newzealand♡26. december 2014
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕nika
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕clark
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕
☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕27. december 2014
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ Nikaa
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ Nikaa
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕
☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕
+prosim piši z drugimi črkami.. (te so zame samo kwadratki)
05. januar 2015
u185956
u185956
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ Natalie
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ Boom
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕
☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕05. januar 2015
neext <3
12. januar 2015
u30718
u30718
še 5 se nas more prjaut -.-
12. januar 2015
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ : kimy
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ : mccer
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕
☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕13. januar 2015
24. januar 2015 19:05

Hey!
Vse punce, vabim vas, da se mi pridružite v mojem blogu-kvizu-tekmovanju o zvezdnikih. Približno vsak teden bom izbrala zvezdnika, o katerem se boste morale razpisati, ga predstaviti, objaviti njegove slikce, najti prizore na katerih ima smešno faco itd. Pri tem boste lahko uporabljal katero koli spletno stran, važno le, da vse naredite čim bolje in po pravilih. Če sodelujete še v kakšnem blogu, prosim malo ''reklamirajte'' moj blog in ga širite širši javnosti. Pa prosim, tudi malo ga priporočajte prijateljicam. Prijavite se, začnite iskati informacije in bodite online.
Good luck
sweety***
24. januar 2015
u181382
u181382
Next?
30. januar 2015
u173992
u173992
Pʀɪᴊᴀᴠɴɪᴄᴀ﹕
☯ Iᴍᴇ﹕ Sεʟεcтεɔ
☯ Pʀɪɪᴍᴇᴋ﹕ nwm
☯ Tᴠᴏᴊᴀ sʟɪᴋᴀ ﹙ɴᴇ ᴘʀᴏғɪʟɴᴀ﹚﹕

☯ Nᴀᴊ sʟɪᴋᴀ﹕
09. februar 2015
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: https://www.spletna-stran.com/slika.jpg