≘ Ӈεʟσυυ cх

≘ Ƭεн тεм נε žε καя пεκı, αмρακ вσ ρα šε εпα zяανεп.

≘ Ɲα тεנ тεмı вσм ρıƨαʟα σ čεм ƨε мı вσ нσтεʟσ нαнαн х'ɔ

≘ Ƙσ вσм мεʟα čαƨ вσм ρσƨпεʟα νıɔεσ c: ɔαʟα вσм пα чσυтυвε ıп ρσтεм ρяıʟερʟα ƨεм. νčαƨıн вσм ɢσνσяıʟα αпɢʟεšκσ (пενεм zακαנ ƨαм мı נε αпɢʟα ғυʟ ғαנпı נεzıκ).≘ Ơɢʟαšυנ - νεɔпσ νяпεм<З

≘ Ȥα zαčεтεκ яαвıм νƨαj 6 пεхтσν.

≘ Ƙıƨƨεƨ:*
11. marec 2014
u167219
u167219
Next
11. marec 2014
neext
11. marec 2014
u166496
u166496
nexxt < 3
11. marec 2014
next
11. marec 2014
u167556
u167556
neeeeeeeeeeeeext <333
11. marec 2014
u164211
u164211
Ne next
12. marec 2014
u166013
u166013
NEXT
12. marec 2014
next
12. marec 2014
1. пεхт *w*

≘ Ӈεʟσυυ. ƨεм Ȥαʟα Ƙ. ıп žıνıм ν σκσʟıcı cεʟנα. ƨтαяα ƨεм 1З ʟεт. ƨεм εɔıпκα, zαтσ мı נε νεčıпσ čαƨα ɔσʟɢčαƨ. мσנα пαנʟנυвšα žıναʟ נε мυcα *ш* σвƨεɔεпα ƨεм z пנıмı нαнα. σвƨεɔεпα ρα ƨεм тυɔı z ғσтσɢяαғıяαпנεм. σмɢ ғσтσαραяαт ρσʟпıм Зх пα ɔαп κεя ƨκσƨ ƨʟıκαм ƨтναяı αнαн х'đ ƨтαяšα ƨтα мı σвʟυвʟα, ɔα мı вσтα zα вıямσ κυρʟα cαпσп ғσтσαραяαт<ЗЗ тα ғσтσαραяαт, κı ɢα мαм zɔαנ נε σɔ мσנɢα αтıנα х'ɔ пεκı ραпαƨσпıc נε, ρα мα нɔ ƨпεмαпנε (вσנɔα). ƨσšσʟκε мı ƨκσƨ ρяανıנσ, čε пıč пε נεм κεя ƨεм ғυʟ ƨυнα σ.σ נƨ ρσנεм пα ɔαп.. νεʟıκ нαнα. ƨυнα ƨεм ρσ мαмcı. ν šσʟı мı пεɢяε мαтεмαтıκα, ɔяυɢσ мαм 5. (вσм νεč ρσνεɔʟα υ ɔяυɢεм пεхтυ υ šσʟı). ρσ тεʟενızıנı пαנяαנε ɢʟεɔαм ƨмυčαяƨκε ƨκσκε х'ɔ ρα αʟρƨκσ ƨмυčαпנε. пε тяεпıяαм пıč. тυмвʟя <--- нεανεп<З мσנ пαנʟנυвšı ρяεɔмεт נε αпɢʟεščıпα<З пıč ƨε пε υčıм ρα мαм ƨαмε ρεтκε. пε яıšεм ʟερσ нαнα. σпε ɔıяεcтıσп αяε мч шσяʟɔ. σвƨεɔεпα z ƨʟαɔκαяıנαмı *ш* пσƨıм zσвпı αραяαт, вαנε ɢα ɔσвıм ɔσʟ 15. мαנα. пσƨıм σčαʟε яαч-вαп c: ɔσвıʟα ƨεм נıн 2З.12.201З c; пε пσƨıм šε мακευρα - пενεм zακαנ.≘ Ʋραм ɔα נε вıʟσ zα 1. пεхт σκ c:

≘ 7 пεхтσν﹖

≘ Ƙıƨƨεƨ:*
12. marec 2014
u167219
u167219
next
12. marec 2014
next
12. marec 2014
next
12. marec 2014
u157718
u157718
next
12. marec 2014
u167434
u167434
neext:3
12. marec 2014
u167406
u167406
nekšt ;#
12. marec 2014
u116447
u116447
neeext :3 je že 7 nextov
12. marec 2014
neeeexxxxxt! <3
12. marec 2014
u129463
u129463
next
12. marec 2014
u167556
u167556
neeeeeeext
12. marec 2014
2. пεхт *w*

≘ Ӈεʟσυυ cx

≘ Ɗαпεƨ вσм ρıƨαʟα σ мσנεм cεʟεм ɔпενυ σɔ 6.20 ɔσ 14.50 υяε.

≘ Ɲσ.. ɔαпεƨ ƨεм ƨε zвυɔıʟα σв 6.20. ƨραʟα вı šε, ƨαм пıƨεм вʟα пεκı пα ғυʟ zαƨραпα. пαяɔıʟα ƨεм ƨı νıƨσκ čσρ, σвʟεκʟα ƨεм ƨı cяσρ тσρ ıп 'κανвσנκε' ʟεɢıcε. пıƨεм zαנтяκσναʟα. κσ ƨεм νƨε κσпčαʟα, ƨεм ρσčακαʟα ɔα ρяıɔε мσנα вεƨтıκα мαšα, ɔα ɢяεмα ƨκυρ ν šσʟσ. κσ ƨмα ρяıšʟε ƨεм ƨε ƨρσмпεʟα ɔα пıƨм пαяɔıʟα пαʟσɢε zα ƨʟσνκσ-.- нıтя ƨм נσ пαρıƨαʟα, κσ ƨεм κσпčαʟα ρα ƨεм ƨı ρяıρяανʟα zα мαтκσ zνεzεκ ρα υвčεпıκ, ƨαנ ƨмσ мεʟı ρяνσ υяσ мαтκσ. пεκακ ƨεм ρяεžıνεʟα. ɔяυɢσ υяσ ƨмσ мεʟı ƨʟσνκσ. ғυʟ мαмσ ғαנпεɢα υčıтʟα zαтσ пı вʟσ ρяσвʟεмα. ρσ κσпcυ ƨʟσνκε ƨмσ мεʟ мαʟcσ. zα мαʟcσ נε вıʟ пεκı žερεκ z νıšпנσ αʟ κακ ƨε яεčε. тяεтנσ υяσ נε вʟα ғızıκα-.- κσ נε zνσпıʟσ נε υčıтʟcα ρяıšʟα ν яαzяεɔ ıп ρσκʟıcαʟα νεп 7 αʟ κσκ υčεпcεν/υčεпκ ıп мεɔ пנıмı ƨεм вʟα נƨ σ: ρяνσ ƨεм ƨı мıƨʟα σмɢ κα ƨмσ пαяɔıʟı нαнα х'ɔ ıп ƨмσ šʟı ν καвıпεт zα υčıтʟcσ. ρσʟ ρα נε яεκʟα ɔα ƨмσ вʟı zвяαпı ɔα ɢяεмσ ν ρʟαпıcσ ɢʟεɔαт ƨмυčαяƨκε ƨκσκε σмɢ *ш* σɔ υzυпı ƨεм вʟα тακ σκ, пσтяı ρα ƨм κяıčαʟα нαнα х'ɔ вσנɔα נε υƨε zαƨтσпנ *ш* ρσʟ ρσ ғızıκı вı мσɢʟı мεт ʟıκσνпσ ɔνε υяı, αмρακ נıн пıƨмσ мεʟı κεя ƨмσ šʟı ɢʟεɔαт ρяεɔƨтανσ σɔ тıƨтıн κσ ƨσ ρяı ɢʟεɔαʟıšκεм κʟυвυ. пαƨʟσν ρяεɔƨтανε נε вʟσ 'вяεz'. ρα υп נε тυт ɢʟεɔαʟ ız ʟερσ נε вıтı ƨσƨεɔ вεпσ αʟ κɔσ נε žε нαнα х'ɔ ρσʟ ƨσ ɢα ρα υƨı ɢʟεɔαʟı х'ɔ ρσʟ ƨмσ тıƨтı κσ žıνıмσ вʟızυ ʟαнκ κя šʟı тıƨтı κσ ρα ƨσ šε мεʟı ρσυκ ρα ƨσ мσɢʟı ıт пαzαנ c: z ƨσšσʟκσ ƨмα šʟε ƨκυρ ɔσмσυ. ρα κυρʟα ƨεм ƨı вαпɢεяz cɔ σɔ мıʟεч cчяυƨ *ш* κσ ƨεм ρяıšʟα ɔσмσν ƨεм נεɔʟα šмσяп z пυтεʟʟσ *ш* ρσʟ ƨмα šʟα ɔεʟαт пαʟσɢσ zα мαтκσ, ıп zɔαנ ρıšεм тσ нαнα<З≘ Ʋραм ɔα ƨε ναм נε ɔαʟσ вяαт х'ɔ

≘ Ƥσνεנтε κακε ρяεɔʟσɢε zα νıɔεσ, κεя ɢα вσм κмαʟ пαяɔıʟα ƨαм ıɔεנε яαвıм.

≘ Ƙıƨƨεƨ:*
12. marec 2014
next
12. marec 2014
neext<3
12. marec 2014
u129463
u129463
z plesom
12. marec 2014
next
12. marec 2014
u166013
u166013
next
12. marec 2014
u166496
u166496
nexxt!
12. marec 2014
u166013
u166013
kolk nextov še?
12. marec 2014
u154595
u154595
next
12. marec 2014
neext
12. marec 2014
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani