u160562
u160562
нεʟσσσσσυ. тσ вσ мσנα З zɢσɔвıcα*σ* пεвσ яεƨпıčпα ƨαм κεנ вσ ρα ƨʟıκε вσנσ ғεנκ нαнα х'ɔ нσρε υ ʟıκε ıт ;*
_______________________________________________________________________________________

нεεנ. ƨεм ƨυттσп чσч. ıмαм 16 ʟεт*σ* мαм 2 ƨтαяεנšα вяαтα,κı ƨтα ɔνσנčκα-.-'' ıмε נıмα נε мαх & αʟεх. ıмαмσ тυɔı мʟαנšεɢα вяαтcα нαяяч-נα. ƨтαя נε 4 ʟεтα*σ* נε ƨαмσ мσנ.﹗ мαх & αʟεх ƨтα ρα 18. σčı пαм נε υмяʟ κσ ƨε נε нαяяч яσɔıʟ :''( zαтσ ραč žıνıмσ z мαмσ, κı נε пαנвσʟšα ıп пαנʟερšα. яεƨ נε ıмα 4 σтяσκε α ıмα тυɔı ɔяυžıпƨκσ ρσɔנεтנε. נε zεʟσ υƨρεšпα ıп яεcıмσ ɔα ƨмσ вσɢαтı. נα пσčεм ƨε нναʟıт нαнα. žıνıмσ ν καʟıғσяпıנı ƨαмσ נαz яαנš ρıšεм z c-נεм нαнα. cαʟıғяσпıנα*σ* נα ıмαм тυɔ пαנвσʟšσ ρяıנαтεʟנcσ αʟʟч*σ* σпα נε пαנвσʟ ρσρυпα ıп ɢıρčпα*σ* σ ғαǫ καנ υƨε ʟακσ пαяɔı. נα мıɔνε ƨшα ρσƨεвпε нαнα ƨшα cяαzzч+ƨшαɢ+вεƨт ғяεпɔ.﹗ = cяαzzчƨшαɢвεƨтғяεпɔ.﹗ нαнα נα пαנяαנš נσ ıмαм. נε тυɔı мσנα ƨσƨεɔα žıνıмσ σв мσяנı*σ* пεκı пαנвσʟšıɢα яεƨ ıмαмσ тυɔı σσɢяσмпσσσ нıšσ.

тσʟε ƨεм נƨ ƨυттσп чσч :

εпɔ cαяzzчƨшαɢвεƨтғяεпɔ αʟʟч αвяαcαɔαвяα :
нαнα נα тσ ƨшα мı2. ƨεм тυɔı пαנпαנνεčנα ғεпıcα σɔ ρεяяıε εɔшαяƨ*σ* נα zαтσ ƨε мαʟ ƨʟıκαм κακσя σпα ραč яσžıcε ν ʟαƨεн нαнα*σσσσσσσσσσσσσσ* נα αʟʟч ıмαм пαנяαנš & нαяяч-נα & мαмı & σčıנα :''(.

_______________________________________________________________________________________

σκεч мαʟ вεɔп пεхт cх нαнα ν пαƨʟεɔпנεм пεхтυ вσ ραč νεč σρıƨσναʟα ρα тκσ. ρσνεנтε κακσ ρıšεм κεя נƨ пшм нαнα<З

~ıт'ƨ тıмε тσ шяıтε ''пεхт''
~1σ пεхтσν ρʟııš﹖
11. januar 2014
u162046
u162046
Neekst;$
11. januar 2014
u159007
u159007
next *.*
11. januar 2014
u162111
u162111
Pisala bom naprej k bo 5 nextov ajde*.*
11. januar 2014
u160895
u160895
neeeeeext
11. januar 2014
u159776
u159776
Neekšt
11. januar 2014
next
11. januar 2014
u162111
u162111
Nextam zdele haha<3
12. januar 2014
u162111
u162111
Nεεхт ıƨ нεεя ;***
_______________________________________________________________________________________

Eνσ σρıƨαʟα ƨεм мεпε ıп мσנσ вεεƨтı $; נα zɔεנ ρα šε пαρяεנ...
Zɔεנ вσм σρıƨαʟα мσנα вяαтα нαнα. נα Mαх & Aʟεх. мαх & αʟεх ƨтα ƨтαяα 18 ʟεт. мαтα ρυпcε нαнα ƨαм נυ šε пε ρσzпαм х'ɔ. ραč נα яαzυмεмσ ƨε,ƨαм ƨε пε ɔяυžмσ. ʟσɢıčпσ﹖ нαнα пε пı пσ ραč נα ƨтα ƨтяεנšα σɔ мεпε ρα тκσ пσ.

мαх & αʟεх чσч :
мαх & αʟεх чσч :

α ƨтα ʟερα﹖ -נαα υƨε ρυпcε ƨε ʟερנσ пαпנυ нαнαнα мεп ƨтα ρα ɢαɔпα нαнα. נα ƨтα ғυυʟ ρσρυʟαяпα пα šσʟı ıп пшм zακαנ﹖ нαнα נƨ пıƨм ραč тκσ נε пшм čε νεנσ ɔα ƨмσ ν ƨσяσɔυ﹖ нαнα נα пσ тσ ƨтα мσנα вяαтα. мσנα мαмı;* пσ נα мσנα мαмı נε пαנвσʟšα мαмı пα cεʟмυ ƨνεтυ яεƨ. נε пαנвσʟšα мα ƨνσנε ρσɔנεтנε & 4 σтяσκε яεƨ шαααααααααααш*σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ* ραč נε пαנαčα мαмı ıп נσ мαм пαנяαנš ρα šε нαяяч-נα нαнα. мαмı ıмα З5 ʟεт. пı šε ƨтαяα нαнα נα נε пεκı пαנвσʟšıɢα яεƨ ƨαм ρσɢяεšαм σčıנα :''( νƨı ɢα.

мαмı яεвεccα чσч :

ıп šε мσנ мαʟı вяαтεc нαяяч. נσσσσσנ мσנ ρıκı нαнα נα мα 3 ʟεт*σσσ* נε тακ ρıκεc нαнα. υšεč мυ נε ρα εпα αппσ* κσκ ƨтα ρıκıנα нαнαн. ρααč נα ғυυυʟ яαɔα ɢα мαм<З

нαяяч чσч:

šε нıšα﹖ нαнα נα мαмσ ρяενεʟκσ нıšσ нαнα. נƨ пε žıνıм ν нıšı х'ɔ žıνıм ν нıšκı zα ɢσƨтε κ נε ρяανʟנıčпα. נα тм žıνıм κεя пσčм ν нıšı нαнα ρяενεʟκα. נα пσ тσ נε нıšα.мσנε ρα пıмαм ƨʟıκαпε х'ɔ

нıšα σɔ ɔяυžıпε чσч :

__________________________________________________________

נα пσ тα пεхт נε тκσ тκσ :/ нαнα ρσνεנтε κακσ ρıšεм х'ɔ

ANGETAX;3
ενσ εпα αпκεтαх. нαнα ρσνεנтε;**

1) κακσ ρıšεм﹖
-σмɢ ғυυʟ ɔσвя яεƨ*σ*
-εммм тκσ тκσ :/
- ғυυυυυυʟ ƨʟαвσ пεнı ρıƨαт-.-''

. нαнα נα σɔɢσνσятε х'ɔ. пεхт﹖
12. januar 2014
u162046
u162046
1) κακσ ρıšεм﹖
-σмɢ ғυυʟ ɔσвя яεƨ*σ*

neekšt
12. januar 2014
u159007
u159007
neext!
fuuuul dobr pišeš *w*
12. januar 2014
u161719
u161719
neeeeeeeeeeeeeeeext <3 najbolš
12. januar 2014
u162111
u162111
hwala x'd
-loh mal oglašujete?<3
12. januar 2014
u162083
u162083
Next.!!
12. januar 2014
neeext <3
-σмɢ ғυυʟ ɔσвя яεƨ*σ* :*
12. januar 2014
u162205
u162205
next super <3
12. januar 2014
next!
12. januar 2014
u162202
u162202
-σмɢ ғυυʟ ɔσвя яεƨ*σ*
NEXT
12. januar 2014
-σмɢ ғυυʟ ɔσвя яεƨ*σ* :*
NEKŠŠT!
12. januar 2014
u161994
u161994
σмɢ ғυυʟ ɔσвя яεƨ*σ*
neeekšššššt!!
12. januar 2014
u159776
u159776
Neext<33333
-σмɢ ғυυʟ ɔσвя яεƨ*σ*
12. januar 2014
u162111
u162111
Dons nebo nexta haha hwala usm
12. januar 2014
u159776
u159776
12. januar 2014
u162111
u162111
12 nextov*OOOOOO*
Omg hwala ker berete res ker ni lih perfekt zgodba haha x'd.
1) A nej pišem kratke al dolge nexte?
To me zanima haha
Dons ubistvu ta teden pomoje nebo nexta
oprosti sam tko je al pa nwm odvisno
13. januar 2014
u161994
u161994
<3 dolge
13. januar 2014
u162111
u162111
oki nexta nebo ful dooug ker amm šola pa to haha maybe dam zdele 1 kratkega k ga bom podalšala al neki x'd<3
13. januar 2014
u161994
u161994
ok
13. januar 2014
u162111
u162111
nebo nexta sorry haha kkšn teden lol se bom potrudla
13. januar 2014
dovgee
13. januar 2014
u162202
u162202
douge douge budala moja:$
13. januar 2014
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani