u58477
u58477
žιυנσ υѕι.!!
ησ ηαριѕαℓα ѕєм žє кαя єηєραя zgσ∂вιc, αмραк ησвєηα ηι ιмєℓα ηωм кσℓк вяαℓcєν, zαтσ υραм, ∂α вσ ѕ тσ ∂яυgαč. ηє вσ ѕє šℓα σ Ι∂ αℓ ρα נв-נυ, zαтσ ∂α вσ zα υѕє, ηє ѕαмσ zα ƒαηє σ∂ єηgα ιη ∂яυgєgα. υραм ,∂α ναм вσ υšєč.!!
●ιмρσѕѕιвℓє● INTRODUCTION:
[img]http://littlerichgirl.typepad.com/.a/6a0120a6b6d001970b0120a70ef3c0970b-800wi[/img]
ɴᴀ ᴠʀᴛᴜ sᴇ ᴊᴇ ɢᴜɢᴀʟᴀ ᴍᴀᴊʜɴᴀ ᴘᴜɴčᴋᴀ s sᴠᴇᴛʟɪᴍɪ ʟᴀsᴍɪ. ᴏʙʟᴇčᴇɴᴀ ᴊᴇ ʙɪʟᴀ ᴠ ʟᴇᴘᴏ ᴏʙʟᴇᴋɪᴄᴏ. sᴍᴇʜʟᴊᴀʟᴀ sᴇ ᴊᴇ ɪɴ ɴɪ sᴇ ᴊɪ sᴀɴᴊᴀʟᴏ, ᴋᴀᴋšɴᴀ ʙᴏ ɴᴊᴇɴᴀ ᴘʀɪʜᴏᴅɴᴏsᴛ. ɪᴍᴇ ᴊɪ ᴊᴇ ʙɪʟᴏ ᴀʀɪᴀ. žɪᴠᴇʟᴀ ᴊᴇ ᴠ ᴠᴇʟɪᴋɪ ʜɪšɪ, ɪᴍᴇʟᴀ ᴊᴇ ᴠsᴇ, ᴋᴀʀ sɪ ᴊᴇ žᴇʟᴇʟᴀ. ᴘᴏʟᴇɢ ɴᴊᴇ ᴊᴇ sᴛᴀʟ ᴍᴏᴅᴇʀ ᴘᴇsᴋᴏᴠɴɪᴋ. ᴠ ɴᴊᴇᴍ ᴊᴇ ɴᴊᴇɴ ʙʀᴀᴛᴇᴄ ᴄʜʀɪs ɢʀᴀᴅɪʟ ᴘᴇščᴇɴɪ ɢʀᴀᴅ. ᴄʜʀɪs ᴊᴇ ʙɪʟ ᴛʀɪ ʟᴇᴛᴀ sᴛᴀʀᴇᴊšɪ ᴏᴅ ɴᴊᴇ ɪɴ ᴊᴇ žᴇ ʜᴏᴅɪʟ ᴠ šᴏʟᴏ. ᴠ ɴᴏᴛʀᴀɴᴊᴏsᴛɪ ʜɪšᴇ sᴛᴀ ʙɪʟᴀ ɴᴊᴜɴᴀ sᴛᴀʀšᴀ. ᴍᴀᴍᴀ, ᴋɪ ᴊᴇ ʙɪʟᴀ ɴᴏsᴇčᴀ, ᴊᴇ ᴘᴏᴍɪᴠᴀʟᴀ ᴘᴏsᴏᴅᴏ, ᴏčᴇ ᴘᴀ ᴊᴇ ᴢɢᴏʀᴀᴊ ᴘʟᴇsᴋᴀʟ sᴏʙɪᴄᴏ ᴍᴀʟᴇ ᴀʀɪᴇ. ɴᴇɴᴀᴅᴏᴍᴀ ᴘᴀ sᴏ ᴢᴀsʟɪšᴀʟɪ ᴋʀɪᴋ ᴍᴀᴍᴇ. ᴘʀᴇᴅ ʜɪšᴏ ᴊᴇ ᴘʀɪᴘᴇʟᴊᴀʟ ʀᴇšɪʟᴇᴄ ɪɴ ᴍᴀᴍᴏ sᴏ ɴᴀʟᴏžɪʟɪ ɴᴀ ɴᴏsɪʟᴀ ɪɴ ᴊᴏ ᴘᴏᴛɪsɴɪʟɪ ɴᴏᴛʀɪ. ᴢ ɴᴊᴏ ᴊᴇ šʟᴀ ɴᴊᴇɴᴀ ᴍᴀᴍᴀ. ᴀʀɪᴀ ᴊᴇ ᴘʀᴇsᴛʀᴀšᴇɴᴀ ᴠᴘʀᴀšᴀʟᴀ ᴏčᴇᴛᴀ:
''ᴏᴄᴋᴀ, ʙᴏ ʙɪʟᴏ ᴢ ᴍᴀᴍɪᴄᴏ ᴠsᴇ ᴠʟᴇᴅᴜ.? ᴀʟɪᴏ ᴊᴇ sᴛʟᴀʜ.''
''sᴇᴠᴇᴅᴀ ʙᴏ ᴠʀᴇᴅᴜ. ᴅᴏʙɪʟɪ ʙᴏᴍᴏ šᴇ ᴇɴᴇɢᴀ čʟᴀɴᴀ ᴅʀᴜžɪɴᴇ. ᴄʜʀɪs, ᴘʀɪᴅɪ, ɢʀᴇᴍᴏ ᴠ ʜɪšᴏ.'' sᴋᴜᴘᴀᴊ sᴏ sᴇ ᴏᴅᴘʀᴀᴠɪʟɪ ᴠ ʜɪšᴏ ɪɴ sᴇ ᴠsᴇᴅʟɪ ɴᴀ ᴋᴀᴠč. ''ᴘᴏᴠᴇᴊᴛᴀ, ᴍᴀʟᴀ ᴋᴏʀᴇɴᴊᴀᴋᴀ, ᴋᴀᴋᴏ ʙᴏᴍᴏ ᴅᴀʟɪ ɪᴍᴇ ᴘᴜɴčᴋɪ.?'' ᴀʀɪᴀ ᴊᴇ ɪᴢsᴛʀᴇʟɪʟᴀ ᴋᴏᴛ ɪᴢ ᴛᴏᴘᴀ:''ɴᴀᴊ ʙᴏ ʙᴀʀʙɪᴇ.!!'' ᴄʜʀɪs sᴇ ᴊᴇ ᴢᴀsᴍᴇᴊᴀʟ, ᴏčᴇ ᴘᴀ ᴅᴏᴅᴀʟ: ''ɴᴇ ᴀʀɪᴀ, ᴛᴀᴋᴏ ʙᴏ ɪᴍᴇ ᴛᴠᴏᴊᴇᴍᴜ ʙᴀʙʏʙᴏʀɴᴜ. ᴄʜʀɪs, ᴋᴀᴊ ᴛɪ ᴘʀᴇᴅʟᴀɢᴀš.?'' ᴄʜʀɪs ᴊᴇ ᴘᴏᴍᴏʟčᴀʟ ɴᴀᴛᴏ ᴘᴀ ᴘᴏčᴀsɪ ᴅᴇᴊᴀʟ: ''ɴᴇ ᴠᴇᴍ........ᴋᴀᴊ ᴘᴀ..............ᴀᴅᴇʟᴇ.?'' ᴀʀɪᴀ sᴇ ᴊᴇ ᴛᴀᴋᴏᴊ sᴛʀɪɴᴊᴀʟᴀ ᴢ ʙʀᴀᴛᴏᴠɪᴍ ᴘʀᴇᴅʟᴏɢᴏᴍ. ''ᴊᴀ, ᴊᴀ ᴀᴅᴇʟᴇ ɴᴀᴊ ʙᴏ.!'' ᴏčᴇ sᴇ ᴊᴇ ᴢᴀsᴍᴇᴊᴀʟ. ''ᴋᴀᴊ ᴘᴀ ғᴀɴᴛᴇᴋ.?'' ɴᴀsᴛᴀʟᴀ ᴊᴇ ᴛɪšɪɴᴀ. ᴀʀɪᴀ ᴊᴇ ɴᴀᴘᴇɴᴊᴀʟᴀ sᴠᴏᴊᴇ ᴍᴀʟᴇ ᴍᴏžɢᴀɴčᴋᴇ ɪɴ ʀᴀᴢᴍɪšʟᴊᴀʟᴀ. ''ᴋᴀᴊ ᴘᴀ ᴊᴀsᴏɴ.??'' ᴏčᴇ ɪɴ ᴄʜʀɪs sᴛᴀ sᴇ ɴᴀsᴍᴇʜɴɪʟᴀ ɪɴ ᴘʀɪᴋɪᴍᴀʟᴀ.
ᴘᴏčᴀsɪ sᴇ ᴊᴇ sᴛᴇᴍɴɪʟᴏ. ᴢᴜɴᴀᴊ ᴍᴇᴅ ᴅʀᴇᴠᴇsɪ ᴊᴇ sᴛᴀʟᴀ ᴘᴏᴅᴏʙᴀ, ᴏʙʟᴇčᴇɴᴀ ᴠ čʀɴᴏ. ᴏᴘᴀᴢᴏᴠᴀʟᴀ ᴊᴇ ᴀʀɪᴏ ᴏᴅ ɴᴊᴇɴɢᴀ ʀᴏᴊsᴛᴠᴀ ɴᴀᴘʀᴇᴊ. ᴢᴀšᴇᴘᴇᴛᴀʟᴀ ᴊᴇ:
''ʙᴏᴅɪ sʀᴇčɴᴀ, ᴅᴏᴋʟᴇʀ sɪ šᴇ ʟᴀʜᴋᴏ, ᴍᴀʟᴀ ᴀʀɪᴀ. ᴋᴍᴀʟᴜ sᴇ ʙᴏ ᴠsᴇ sᴘʀᴇᴍᴇɴɪʟᴏ, ᴏʙʟᴊᴜʙɪᴍ.''
кαкσ ναм נє νšєč.؟ ηαριšєм ηα∂αℓנєναηנє, кσ вσ мαℓ ηєχтσν.**************
25. maj 2013
u137743
u137743
next
25. maj 2013
u97075
u97075
NEEXT PA PLIS Z DRUGIMI ČRKAMI PIŠI
25. maj 2013
next!!!1
ja plis z temi črkami moreš razberat.
25. maj 2013
u58477
u58477
okej bom pisala z navadnimi črkami
+hvala ker berete
25. maj 2013
a bo next zdele?
25. maj 2013
neeeeeeeeeeeeeext
25. maj 2013
u58477
u58477
TikTacTikBoom mora bit še kkšen next
25. maj 2013
u89857
u89857
next
25. maj 2013
next
25. maj 2013
u125073
u125073
next!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ♥
25. maj 2013
next I like it!
25. maj 2013
next
25. maj 2013
next
25. maj 2013
u58477
u58477
●ιмρσѕѕιвℓє● Part 1''Aria, previj Jasona.'' je zadonelo iz kuhinje. Živjo, sem Aria in stara sem 15 let. Imam 18 letnega brata Chrisa, 11 letno sestro Adele in 2 mesečnega brata Jasona. Mama mi je umrla, ko je rodila Jasona. Do enega meseca nazaj smo bili (skoraj) srečna enostarševska družina. Sedaj pa se je oče ponovno poročil z ošabno Cristal. Tudi ona ima hčerko iz prejšnega zakona, ime pa ji je Beauty. Obupno ime, kajne.?! Stara je 10 let, ko pa se je rodila, ji je bilo ime Zara. Lansko leto si je spremenila ime, zaradi misli, da je najlepša na svetu. Kar zmrazi me ob misli nanjo. Oh, bi radi slike....................takoj jih dobite:
To sem jaz, Aria:(vem, fejkam iz PLL sam ona je men ful ušeč kot igralka)
Moj brat Chris je nazadnje izgledal tako:Mala Adele za maškare:Ter najmlajši član naše družine, Jason:To je Zara (Beauty):Cristal:Očka:Danes je moj prvi dan srednje šole. Nikogar ne bom poznala.......strah me je. Oblekla se bom in odšla na zajtrk. Kmalu sem se morala odpraviti v šolo. Šla sem na avtobusno postajo in počakala na šolski avtobus. Prispel je. Kako nabasano.! Pristopila sem zraven edinega prostega sedeža, zraven katerega je sedel nek fant. Srce mi je začelo močno biti. Kaj je to.? Zakaj se tako čudno počutim.? Stala sem zraven stola in buljila v fanta. Pogledal me je in se nasmehnil. ''Kar prisedi.'' Usedla sem se in do konca poti se nisem premaknila. Srce mi je celo pot močno bilo. Tega občutka nisem poznala. Ne vem, kaj se dogaja z mano. Sploh se ne poznam več.! Ko sem prišla v razred, sem se vsedla v zadnjo klop, ki je bila zaenkrat še prazna. Čez nekaj časa je k meni pristopilo neko dekle in vprašalo: ''Lahko prisedem.?'' pogledala sem in se nasmehnila: ''Seveda lahko, kar izvoli.'' Stol sem potegnila izza mize, da se je lahko vsedla. ''Ime mi je Jessica.'' je dejala po nekaj trenutkih tišine. ''Jaz pa sem Aria.'' Segli sva si v roke. Začel se je sproščen pogovor. Jessica mi je postala všeč. Pri vseh predmetih sva se vsedli skupaj. Tik pred koncem predzadnje ure pa je v razred vstopil tip z avtobusa. ''Oprostite za zamudo, bil sem pri zobozdravniku.'' je zamomljal in se usedel v klop pred nama z Jess. Pogledal me je, z njegovimi sinje modrimi očmi, se nasmehin in zašepetal: ''o, živjo.'' Srce mi je spet začelo biti kot noro. Jess je to opazila in zašepetala: ''Si zaljubljena vanj.?'' začudila sem se: ''Zaljubljena.? Kaj pomeni biti zaljubljena.?'' Jess me je čudno pogledala. Takrat je zazvonilo. Med odmorom mi je rekla: ''Se hecaš.? Res neveš, kak je zaljubljenost.?'' Razložila sem ji, da sem skoraj celotno otroštvo preživela brez mame, sedaj pa imam ošabno mačeho. Razumela me je. Razložila mi je vse stvari, ki so povezane z odraščanjem. Takrat se je moje življenje popolnoma spremenilo. Da, to je to. Zaljubljena sem bila vanj. BUM.! Av, moja glava. ''Si vredu, Aria.?'' sem zaslišala glas človeka, ki mi je pomagal vstati. Takoj ko sem se zavedala, sem pred nosom videla tiste modre oči. ''Jaz sem Mike.'' je rekel nato pobral knjige in odšel.Kar stala sem sredi hodnika, srce mi je utripalo kot noro......
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Next.??
25. maj 2013
u125073
u125073
next♥
25. maj 2013
u126497
u126497
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeext !!! <3 + nova bralka )
25. maj 2013
next
25. maj 2013
u58477
u58477
hvala vam, da berete
25. maj 2013
u97075
u97075
neeext *_*
25. maj 2013
next
25. maj 2013
u136901
u136901
nexttt fholl dobra zgodbaa res!
25. maj 2013
nextttttttttt
25. maj 2013
u137743
u137743
n e x t : * !
25. maj 2013
neeeeeeeeeeeeeeext
25. maj 2013
u58477
u58477
hvala usem, next dobite jutr
25. maj 2013
okej
25. maj 2013
next!
25. maj 2013
u89857
u89857
Neext
25. maj 2013
Če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani