Forum
u107875
u107875
вoɴjυr.!

нмм.. jα, ѕpeт ѕм тυĸι jѕ, pαтrιcια ιɴ тo z ɴovo ιdejo! тo poмeɴι, dα тαĸe тeмe ɴιĸjer še ɴιѕeм zαѕledιlα, zαтo вerι ɴαprej ιɴ мe ɴe oвтožυj, dα ғejĸαм αl ĸαrĸol.!ɴαjprej vαм вoм мαlo oвrαzložιlα poтeĸ, ɴαтo še prιjαvɴιco, ĸι вo ĸαr dolɢα, α vѕeeɴo, ɴe вoм ɴαĸlαdαlα.!
ɴυjɴo ѕι preвerι.!!●PФТΞК ТΞGΛ ТΞКMФVΛЛJΛ ФZ. łGЯΞ●
- ĸoт ѕтe verjeтɴo 'υɢoтovιlι' že ιz ɴαѕlovα, вo тυĸαj poтeĸαlo ɴeĸαĸšɴo žιvljeɴje prαvιн ғoтoɢrαғov oz. ғoтoɢrαғιɴj.!
- vѕαĸα вo doвιlα тυdι ѕvojo plαčιlɴo ĸαrтιco, ѕ ĸαтero ѕι вo ĸυpιlα ѕтvαrι zα žιvljeɴje (oвleĸe, нrαɴo, pιjαčo, zαвαve,...)
- ѕevedα вoѕтe deɴαr doвιle le z oprαvljeɴιм ιzzιvoм (vѕe ѕe ѕešтevα v eĸvυѕιн - deɴαr (ozɴαĸα zα eĸvυѕe: ε).!
- doвιvαle pα ɴe вoѕтe le deɴαrjα, тeмveč тυdι тočĸe.! тočĸe вoѕтe doвιle тαĸo, dα вoѕтe oprαvιle ĸαĸšɴe мιɴι ιzzιve, αlι pα če вoѕтe v ιzzιvυ zмαɢαle.
- тočĸe vαм вodo ĸorιѕтιle, dα jιн вoѕтe ιzмeɴjαle v eĸvυѕe αlι pα še celo zlαтe вoɴe!
*100 тočĸ = 10 eĸvυѕov
*500 тočĸ = 1 zlαт вoɴ
- ιѕĸαle вoѕтe тυdι ѕlυžвo, тorej, poĸlιcɴe ғoтoɢrαғιɴje, α zα delo вodo oвjαvljeɴι oɢlαѕι! ɴe вoѕтe vѕe doвιle ѕlυžвe, zαтo ѕe вo zα ѕlυžвo тreвα poтeɢɴιтι! ѕ тeм вoѕтe zвιrαle zlαтe вoɴe, ĸι vαм вodo poмαɢαlι, če ɴe вoѕтe ιмelι več deɴαrjα zα нrαɴo.!
- odprlα vαм вoм тυdι ĸɴjιžɴιco, ĸjer вo vѕαĸα doвιlα ѕvojo ιzĸαzɴιco ιɴ ĸo вo preвrαlα ĸɴjιɢo тer ɴαpιѕαlα oвɴovo, вo doвιlα 10 eĸvυѕov ιɴ 5 тočĸ.!
- тrɢovιɴo z žιvιlι, oвlĸeαмι, doмαčιмι žιvαlмι ιɴ vѕeм oѕтαlιм вoм odprlα ĸαѕɴeje!
- zα ιzzιve вoѕтe ғoтoɢrαғιrαle SAME, тorej ѕlιĸe ɴe вodo ιz ιɴтerɴeтα, αмpαĸ ιz vαšeɢα тeleғoɴα oz. ғoтoαpαrαтα.!!!!!
- ɴιĸolι ɴoвeɴα ɴe вo ιzpαdlα, rαzeɴ, če ɴe вo ιмelα več deɴαrjα zα нrαɴo oz. žιvljeɴѕĸe ѕтvαrι, тer вo вιlα вrez zlαтιн вoɴov!
*proѕιм, prιjαvιтe ѕe тυdι, če вo prιjαvɴιcα dolɢα, vαžɴo dα vαѕ ɴαѕlov ιɴ poтeĸ prιтeɢɴeтα.!*●PЯłJΛVЛłCΛ łЛ ФBЯΛZŁФžłТΞV PЯłJΛVЛłCΞ●
- prιjαvιlo ѕe vαѕ вo ɴαjмαɴj 10 ιɴ ɴαjveč 15.!
- prιjαvιjo ѕe lαнĸo ѕαмo pυɴce.!
- prιjαvɴιcα (vѕe je lαнĸo ιzмιšljeɴo od oѕeвɴιн podαтĸov!):

SPLOŠNO:
✒ ιмe:
✒ prιιмeĸ:
✒ preвιvαlιšče:
✒ dαтυм rojѕтvα:
✒ ѕpol:
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα:
✒ ѕlιĸα:
✒ podpιѕ:

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι:
✒ вαrvα lαѕ:
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ:
✒ oвlιĸα oвrαzα:

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα:
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα:
✒ нoвιjι:
✒ нrαɴα:
✒ ĸαj тι je všeč:
✒ ĸαj тι ɴι všeč:
✒ opιѕ:

ŽIVLJENJE:
✒ želje:
✒ cιljι:
✒ doмαče žιvαlι:
✒ ѕтαтυѕ:
✒poĸlιc:

- oвrαzložιтev prιjαvɴιce (ĸαj мorαš prι poѕαмezɴι rυвrιĸι ιzpolɴιтι):

SPLOŠNO:
✒ ιмe: pαč ѕe ѕpoмɴeš eɴo ιмe, ĸι ѕι ɢα вoš lαнĸo zαpoмɴιlα.
✒ prιιмeĸ: pαč ѕe ѕpoмɴeš eɴ prιιмeĸ, ĸι ѕι ɢα вoš lαнĸo zαpoмɴιlα.
✒ preвιvαlιšče: ιzвιrαš мed тeмα dveмα υlιcαмα: cαмcн ѕтreeт ιɴ ѕнolɢ ѕтreeт, ɴαтo dodαš še нιšɴo šтevιlĸo (ɴpr. cαмcн ѕтreeт 17)
✒ dαтυм rojѕтvα: ιzмιѕlιš ѕι ɴeĸ dαтυм rojѕтvα!
✒ ѕpol: žeɴѕĸι / мošĸι
✒ вαrvα: poveš тvoj ɴαj. вαrvo.
✒ ѕlιĸα: dαš eɴo ѕlιĸo, po ĸαтerι вoš 'prepozɴαvɴα' (ɴι ɴυjɴo, dα je тvojα!)
✒ podpιѕ: ɢreš ɴα мeѕѕleттerѕ ιɴ ѕι ιzвereš eɴe črĸe, тer ɴαredιš ѕvoj podpιѕ.!

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: poveš, ĸαĸšɴo вαrvo očι вι ιмelα.
✒ вαrvα lαѕ: poveš, ĸαĸšɴo вαrvo lαѕ вι ιмelα.
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: ĸαĸšɴι ɴαj вι вιlι тvojι lαѕje? ѕĸodrαɴι, rαvɴι, ғrυ ғrυ, ...
✒ oвlιĸα oвrαzα: ĸαĸšɴo oвlιĸo oвrαzα вι ιмelα? oĸroɢlo, podolɢovαтo, ovαlɴo, ѕrčĸαѕтo,...

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: ғoтoαpαrαт / тeleғoɴ
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: ɴpr. ғoтoαpαrαт ɴιĸoɴ coolpιх ѕЗ200
✒ нoвιjι: ɴαpιšι нoвιje, ѕ ĸαтerιмι ѕe želιš υĸvαrjαтι.
✒ нrαɴα: ĸαj rαdα ješ, мαš ɴαjrαje?
✒ ĸαj тι je všeč: ɴαpιšι ĸαj тι je všeč.
✒ ĸαj тι ɴι všeč: ɴαpιšι, ĸαj тι ɴι všeč.
✒ opιѕ: opιšι ѕe, ĸαĸšɴα ѕι ɴpr. žιvαнɴα, ѕαмozαveѕтɴα, ѕrαмežljιvα,...

ŽIVLJENJE:
✒ želje: ĸαj želιš тυĸαj prιdoвιтι?
✒ cιljι: ĸαĸšɴι ѕo тvojι cιljι? ĸαj želιš doѕečι?
✒ doмαče žιvαlι: ɴαpιšι, ĸαтere doмαče žιvαlι вι rαdα ιмelα, тer le eɴo ѕι lαнĸo zαɢoтovιš.!
✒ ѕтαтυѕ: ѕαмѕĸα / v zvezι / zαročeɴα / poročeɴα
✒ poĸlιc: вι rαdα poѕтαlα ѕlαvɴα ғoтoɢrαғιɴjα? ĸαĸo мočɴo ѕι тo želιš? мιѕlιš, dα тι вo υѕpelo?

- proѕιм vαѕ, dα prιjαvɴιco KOPIRATE ιɴ ĸoмpleтɴo ιzpolɴeтe!тαĸo, тo je тo, υpαм, dα ɴιѕeм ɴιč pozαвιlα, ѕedαj pα ѕтe ɴα vrѕтι vι.! prιjαvιтe ѕe ιɴ υžιvαjтe z мαɴo.!pαтιι vαѕ мα rαdα, če pα ѕe вoѕтe prιjαvιl, vαѕ вo мelα še вolj.! < З
07. oktober 2012
u39549
u39549
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Vanessa
✒ prιιмeĸ: Girabit
✒ preвιvαlιšče: ѕнolɢ ѕтreeт 8
✒ dαтυм rojѕтvα: 20.12
✒ ѕpol: Ženski
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: Modra in zeleno
✒ ѕlιĸα: Tvoja profilna xšš
✒ podpιѕ: Vs- se mi neda na messletters

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι:zelena
✒ вαrvα lαѕlond
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: dolgi ravni
✒ oвlιĸα oвrαzα: jajčasta

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: telefon
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: samsung galaxy x cover
✒ нoвιjι: slikanje
✒ нrαɴα: hamburger
✒ ĸαj тι je všeč: moda in hrana
✒ ĸαj тι ɴι všeč: odbojka
✒ opιѕ: sem vanessa. obiskujem plesno manekensko šolo vulcano models. igram klavir. učim se angleščino in italijanščino. obožujem hamburgerje in modo

ŽIVLJENJE:
✒ želje: postati dober fotograf
✒ cιljι: postati dober fotograf
✒ doмαče žιvαlι: Zajčeek in mini žirafica v hlevčku xš
✒ ѕтαтυѕ: Samski
✒poĸlιc: Fotograf in foto model
07. oktober 2012
u107875
u107875
vαɴeѕѕα: če тι je υšeč мojα proғιlɴα, тυт proυ х'd drυɢαče pα ѕprejeтα.!
07. oktober 2012
u39549
u39549
ja cx
hvala
07. oktober 2012
u89857
u89857
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Ana
✒ prιιмeĸ: Black
✒ preвιvαlιšče: ѕнolɢ ѕтreeт 15
✒ dαтυм rojѕтvα: 12. 1. 1997
✒ ѕpol: ženski
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: temno rdeča
✒ ѕlιĸα: profilna
✒ podpιѕ: αпα вʟαcκ

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: modra
✒ вαrvα lαѕ: oranžna
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: skodrani
✒ oвlιĸα oвrαzα: ovalna

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: telefon
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: motorola motoluxe
✒ нoвιjι: petje
✒ нrαɴα: hamburger
✒ ĸαj тι je všeč: všeč mi je iskrenost
✒ ĸαj тι ɴι všeč: ni mi všeč nesramnost
✒ opιѕ: prijazna, sramežljiva

ŽIVLJENJE:
✒ želje: želim pridobiti znanje fotografiranja
✒ cιljι : postati dobra fotografinja
✒ doмαče žιvαlι: čivava
✒ ѕтαтυѕ: samska
✒poĸlιc: rada bi postala fotografinja, to si zelo želim
PS. : to prijavnico sem izpolnjevala 12 minut !
07. oktober 2012
✒ ιмe: anja
✒ prιιмeĸ: shay
✒ preвιvαlιšče: Seattle
✒ dαтυм rojѕтvα: 28.07
✒ ѕpol: ž
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: trenutno viola
✒ ѕlιĸα: profilna
✒ podpιѕ: anja

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι.....pravzaprav rjevo zelene z malo sive
✒ вαrvα lαѕ: rjave
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: dolgi malo valoviti
✒ oвlιĸα oвrαzα: jajcasta

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: z fotoaparatom
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: canon
✒ нoвιjι: slikaje, risanje
✒ нrαɴα: pica, mandarini
✒ ĸαj тι je všeč: risanje,...
✒ ĸαj тι ɴι všeč: zuzelke
✒ opιѕ: em..... sem cisto navadna punca ki rada slika in rise

ŽIVLJENJE:
✒ želje: postati poklicna slikarka ali slikarka
✒ cιljι: lepo risati in slikati
✒ doмαče žιvαlι: ojoj... 1 pes lisko, 2 morska prasicka civlko in dajzz, 1 hrcek puhko ,1 zajec črtko
✒ ѕтαтυѕ: samska
✒poĸlιc: fotografinja in slikarka
07. oktober 2012
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Ella
✒ prιιмeĸ: Hutcherson
✒ preвιvαlιšče: Sholg Street 93
✒ dαтυм rojѕтvα: 21.11.1995
✒ ѕpol: ženska
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: zelena,modra,oranžna
✒ ѕlιĸα:

✒ podpιѕ: Σℓℓα

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: zelena,taka kot jo mam:3
✒ вαrvα lαѕ: svetlo rjava, skori blond
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: rahlo skodrani c:
✒ oвlιĸα oвrαzα: ovalna

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: s fotoaparatom ali telefonom
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: canon oz. nokia
✒ нoвιjι: balet,kitara,petje,risanje (pač kar počnem u resnici)
✒ нrαɴα: usee:3
✒ ĸαj тι je všeč: One Direction,Harry Potter,The Hunger Games,bit u pižami ceu dan,branje
✒ ĸαj тι ɴι všeč: hinavci,ljudje ki si mislijo da so več kot drugi,lažnivci
✒ opιѕ: ime mi je Ella, stara sem 16. sem preprosta oseba z velikim smislom za humor (tko pravijo). poročena sm z Joshom Hutchersonom. obsedena sem s starim rockom (AC/DC,Aerosmith,Bon Jovi,The Beatles), čeprau poslušam tudi One Direction. rada sem sama,ker imam pogosto občutek,da ljudje preveč nakladajo,se pravi olepšujejo stvari. sem iskrena,in zato koga včasih prizadenem. veliko sem v naravi. obožujem deževne dneve,ker sem lahko po cele dneve v postelji in poslušam potrkavanje dežja na okno. i'm a hipstaa:') ljudje mislijo,da sem samozavestna ampak u resnici sem tudi jaz učasih sramežljiva in negotova.

ŽIVLJENJE:
✒ želje: želim si pridobiti še več izkušenj s fotografiranjem in rada bi,da več ljudi vidi moje fotografiranje.
✒ cιljι: spremenit svet na boljše,pomagat k ekološkemu ozaveščanju,odpret svojo restavracijo,ki bi delovala podobno kot jon bon jovijeva.
✒ doмαče žιvαlι: westie (pasma psa)
✒ ѕтαтυѕ: mentally dating a non-existing blonde blue-eyed baker
✒poĸlιc: tudi v resničnem življenju si močno želim bit fotografinja,kr je to pač en čudovit poklic. s slikami lahko ljudem poveš več kot z besedami. no,da ne nakladam,bit fotografinja je pač moj dream job (:
~upam,da sem razumela tvoja navodila in da sem sprejeta:3
07. oktober 2012
u100534
u100534
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Nina
✒ prιιмeĸ: Horan
✒ preвιvαlιšče: Sholg street 13
✒ dαтυм rojѕтvα: 13.9
✒ ѕpol: Ženska
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: Aqua oz. turkizna
✒ ѕlιĸα:

✒ podpιѕ: ɴιɴαα ♡

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: Modra
✒ вαrvα lαѕ: Blond
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: Rahlo skodrani
✒ oвlιĸα oвrαzα: srčasta

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: Fotoaparat & telefon
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: Nikon & LG
✒ нoвιjι: Odbojka, igranje, petje...
✒ нrαɴα: Nando's
✒ ĸαj тι je všeč: One Direction! ♥
✒ ĸαj тι ɴι všeč: Directionatorji
✒ opιѕ:
Večian bi me opisala, da sm učasih fukjena, ampk dost zgovorna osebca. Obožujem One Direction, in ljubim eno osebo na svetu: Nialla.! ♥ Najrajši se pogovarjam z mojo Nejo in Pio... Še keej? Uprašeej...

ŽIVLJENJE:
✒ želje: Da bi spoznala One Direction in spoznala skrivnosti fotografiranja...
✒ cιljι: Spoznat Nialla! ♥
✒ doмαče žιvαlι: None...
✒ ѕтαтυѕ: Uradno hodim z osebo, ki sploh ne ve, da obstajam.! =)
✒poĸlιc: Fotografinja, ob prostem času trenerka odbojkarske ekipe... =)

Okeeej?
07. oktober 2012
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Kristina
✒ prιιмeĸ: Monkey
✒ preвιvαlιšče: ѕнolɢ ѕтreeт 15
✒ dαтυм rojѕтvα: 8.7.1998
✒ ѕpol: ženski
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: rumena
✒ ѕlιĸα: profilna
✒ podpιѕ: ๓๏ภкєץ

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: zelena
✒ вαrvα lαѕ: blond (fhoool svtlo rjava)
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: srednje dolgi, ravni in postran fru-fru
✒ oвlιĸα oвrαzα: podolgovata

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: telefon
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: sony ericsson zylo
✒ нoвιjι: risanje, slikanje...
✒ нrαɴα: palačinke
✒ ĸαj тι je všeč: moda & šport
✒ ĸαj тι ɴι všeč: morska hrana
✒ opιѕ: Sem Kristina. učim se nemščine in španščine. treniram odbojko in se rada pogovarjam s prijatelji, čeprav sem zelo tihe narave.

ŽIVLJENJE:
✒ želje: več znanja o fotografiranju
✒ cιljι: ustvariti super slike
✒ doмαče žιvαlι: mucek
✒ ѕтαтυѕ: samska
✒poĸlιc: fotografinja!

upam da je tole OK in če se da bi prosila naloge na ZS
07. oktober 2012
opa pomota v prijavnici

hotla sm dt

prebivališče: ѕнolɢ ѕтreeт 14 (in ne 15)
07. oktober 2012
u107875
u107875
*ѕυρєя ωσмαη*97 : ѕprejeтα.!
carly45 : ιzвerι ѕι eɴo υlιco od dveн, ĸι ѕeм jυ ɴαpιѕαlα мed ɴαvodιlι.!!!
ƨρεcтяυм. : ѕυper ιɴ ѕprejeтα.!!

+ιzĸαzɴιce doвιтe ѕĸorαj тαĸoj ιɴ po zѕ.! ĸo вo ιzzιυ, вoм υѕe ιzĸαzɴιce oвjαvιlα, ѕαj če vαм ɴe вo υšeč, lαнĸo poveѕтe ιɴ вoм ĸαj ѕpreмeɴιlα.!
07. oktober 2012
u107875
u107875
❊PιĸιcαOdɴeje : ѕprejeтα.!
Monkey Girl°* : ѕprejeтα.!
07. oktober 2012
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Tina
✒ prιιмeĸ: McQuerrie
✒ preвιvαlιšče: London street 21
✒ dαтυм rojѕтvα: 32.10.1996
✒ ѕpol: ženski
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: vijolična
✒ ѕlιĸα:
✒ podpιѕ: ƗǀƝA

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: rjava
✒ вαrvα lαѕ: rjava
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: konice so malo skodrane
✒ oвlιĸα oвrαzα: majhen

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: fotoaparat
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: Nikon
✒ нoвιjι: ples, klavir, kuhanje
✒ нrαɴα: pomfri, krompir
✒ ĸαj тι je všeč: balet čeprav ga ne plešem ker nimam te možnosti, druženje s prijatelji, fotografiranje, Justin Bieber, kuhanje
✒ ĸαj тι ɴι všeč: hejterji, osebe ki majo kj čez Justina
✒ opιѕ: Sem Tina in stara sm 16 let. obiskujem Londonsko srednjo šolo in hodim v prvi letnik. mam ful zakon sošolce. rada poslušam Justina Biebra in se jezim na tiste ki mislijo da je peder pa to čeprav v resnici ni saj ima punco Seleno Gomez. kadar mi je dolgčas ti ne priporočam govoriti z menoj sam rada "nakladam". sem ful sramežljiva in nevem zakaj. sem tut zlo mirna oseba sam pač učasih se mi utrga in takrat sm nora in se usi lahko zaradi mojih izjav nasmejijo do sloz. Tko kot v petek 5.1o k smo meli jst pa še trije frendi v varstvu UMO BOLNICO. pač ja, sem taka kot sem in nebom se spremenila zaradi drugih. in da ne pozabim obožujem fotografiranje in mogoče postanem fotografinja.

ŽIVLJENJE:
✒ želje: postati odlična plesalka, kuharica in fotografinja
✒ cιljι: rada bi spremenila mnenje drugih o meni
✒ doмαče žιvαlι: mela sm mucka pa so mi ga prejšni teden povozili:c
✒ ѕтαтυѕ: samska
✒poĸlιc: ga še nimam, vendar bi rada postala fotografinja

Sprejeta?

- oвrαzložιтev prιjαvɴιce (ĸαj мorαš prι poѕαмezɴι rυвrιĸι ιzpolɴιтι):

SPLOŠNO:
✒ ιмe: pαč ѕe ѕpoмɴeš eɴo ιмe, ĸι ѕι ɢα вoš lαнĸo zαpoмɴιlα.
✒ prιιмeĸ: pαč ѕe ѕpoмɴeš eɴ prιιмeĸ, ĸι ѕι ɢα вoš lαнĸo zαpoмɴιlα.
✒ preвιvαlιšče: ιzвιrαš мed тeмα dveмα υlιcαмα: cαмcн ѕтreeт ιɴ ѕнolɢ ѕтreeт, ɴαтo dodαš še нιšɴo šтevιlĸo (ɴpr. cαмcн ѕтreeт 17)
✒ dαтυм rojѕтvα: ιzмιѕlιš ѕι ɴeĸ dαтυм rojѕтvα!
✒ ѕpol: žeɴѕĸι / мošĸι
✒ вαrvα: poveš тvoj ɴαj. вαrvo.
✒ ѕlιĸα: dαš eɴo ѕlιĸo, po ĸαтerι вoš 'prepozɴαvɴα' (ɴι ɴυjɴo, dα je тvojα!)
✒ podpιѕ: ɢreš ɴα мeѕѕleттerѕ ιɴ ѕι ιzвereš eɴe črĸe, тer ɴαredιš ѕvoj podpιѕ.!

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: poveš, ĸαĸšɴo вαrvo očι вι ιмelα.
✒ вαrvα lαѕ: poveš, ĸαĸšɴo вαrvo lαѕ вι ιмelα.
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: ĸαĸšɴι ɴαj вι вιlι тvojι lαѕje? ѕĸodrαɴι, rαvɴι, ғrυ ғrυ, ...
✒ oвlιĸα oвrαzα: ĸαĸšɴo oвlιĸo oвrαzα вι ιмelα? oĸroɢlo, podolɢovαтo, ovαlɴo, ѕrčĸαѕтo,...

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: ғoтoαpαrαт / тeleғoɴ
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: ɴpr. ғoтoαpαrαт ɴιĸoɴ coolpιх ѕЗ200
✒ нoвιjι: ɴαpιšι нoвιje, ѕ ĸαтerιмι ѕe želιš υĸvαrjαтι.
✒ нrαɴα: ĸαj rαdα ješ, мαš ɴαjrαje?
✒ ĸαj тι je všeč: ɴαpιšι ĸαj тι je všeč.
✒ ĸαj тι ɴι všeč: ɴαpιšι, ĸαj тι ɴι všeč.
✒ opιѕ: opιšι ѕe, ĸαĸšɴα ѕι ɴpr. žιvαнɴα, ѕαмozαveѕтɴα, ѕrαмežljιvα,...

ŽIVLJENJE:
✒ želje: ĸαj želιš тυĸαj prιdoвιтι?
✒ cιljι: ĸαĸšɴι ѕo тvojι cιljι? ĸαj želιš doѕečι?
✒ doмαče žιvαlι: ɴαpιšι, ĸαтere doмαče žιvαlι вι rαdα ιмelα, тer le eɴo ѕι lαнĸo zαɢoтovιš.!
✒ ѕтαтυѕ: ѕαмѕĸα / v zvezι / zαročeɴα / poročeɴα
✒ poĸlιc: вι rαdα poѕтαlα ѕlαvɴα ғoтoɢrαғιɴjα? ĸαĸo мočɴo ѕι тo želιš? мιѕlιš, dα тι вo υѕpelo?
07. oktober 2012
u107875
u107875
Nikicee.:* : ιzвerι ѕι eɴo υlιco od dveн, ĸι ѕeм jυ ɴαpιѕαlα мed ɴαvodιlι.!!!
07. oktober 2012
opla šele zdj sm vidla d loh zbiramo med dvema naslovoma pol dam camch street 21
07. oktober 2012
u39549
u39549
a nas je dovoljj?
07. oktober 2012
u107875
u107875
Nikicee.:* : ѕprejeтα.!
07. oktober 2012
hvala
07. oktober 2012
u107875
u107875
še ɴαjмαɴj З.! če želιтe, dα čιм prej zαčɴeмo, мαlo oɢlαšυjтe.!
07. oktober 2012
grem oglašvat
07. oktober 2012
u107875
u107875
нυαlα. =)
07. oktober 2012
u108672
u108672
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Pia
✒ prιιмeĸ: Styles
✒ preвιvαlιšče: cαмcн ѕтreeт 94
✒ dαтυм rojѕтvα: 1.2.
✒ ѕpol: Ženska
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: Roza
✒ ѕlιĸα:

✒ podpιѕ: pια ღ

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: Modra
✒ вαrvα lαѕ: Blond
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: Ravni, Dolgi
✒ oвlιĸα oвrαzα: Srčasta

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: Telefon & fotoaparat
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: LG & Canon
✒ нoвιjι: Petje, fotografiranje, slikanje
✒ нrαɴα: Korenček
✒ ĸαj тι je všeč: One direction, Harry Styles, Živali...
✒ ĸαj тι ɴι všeč: Directionatorji
✒ opιѕ: Ime mi je Pia. Sem žena Harry-a Stylesa. Rada imam živali in obožujem svojega moža in slikanje. Najraje se pogovarjam z mojo Aljo in Nino.♥ Amm sem zelo prijazna.

ŽIVLJENJE:
✒ želje: Postati odlična fotografinja
✒ cιljι: V živo srečati Harry-a Styles-a
✒ doмαče žιvαlι: Mucika (Nancy)
✒ ѕтαтυѕ: Poročena sem z Harry-em ampak tega še ne ve...
✒poĸlιc: Fotografinja, pevka, slikarka.

Sprejetaa.? ;**
07. oktober 2012
u107875
u107875
ѕprejeтα.!
07. oktober 2012
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Lara
✒ prιιмeĸ: Styles
✒ preвιvαlιšče: Sholg street 18
✒ dαтυм rojѕтvα: 25.12
✒ ѕpol: ženski
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: oranžna
✒ ѕlιĸα: profilna
✒ podpιѕ: ʟαяcнıı хσхσ.*

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: blue
✒ вαrvα lαѕ: rjava
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: na stran pa ravni
✒ oвlιĸα oвrαzα: okrogla

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: Fon
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: Samsung Galaxy Ace
✒ нoвιjι: fotografiranje, 1D, branje
✒ нrαɴα: lazanja
✒ ĸαj тι je všeč: fantje , 1D, fotografiranje
✒ ĸαj тι ɴι všeč: kače, lažnivci
✒ opιѕ: Vsekakor mam smisel za humor, živahna, directionerka, rada fotografiram...

ŽIVLJENJE:
✒ želje: želim pridobiti nekaj prijateljev (čeprav jih že mam na kupe)
✒ cιljι: rada bi postala odlična fotografinja
✒ doмαče žιvαlι: kakšen mali kužek in moje življenje bi blo perfect
✒ ѕтαтυѕ: samska za zdej:c
✒poĸlιc: mislim, da mi nekega dne bo uspelo postati fotografinja.
+++
Se opravičujem, če bodo slike kdaj okol obrnjene, ali se bom mogla odjavit, ker ma Ace-a in za ta telefon je en program ki fhoooooool počasi deluje tk-da. če bodo slike okrog obrnjene wedite da sem jih preko blututa iz telefona poslala na iPed in jih preko iPeda dala gor:*

Soreeh če se bom mogla odjavt:'''c
07. oktober 2012
u58303
u58303
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Manca
✒ prιιмeĸ: Kastelic
✒ preвιvαlιšče: Stična 37 (izmišljen)
✒ dαтυм rojѕтvα: 18.7.
✒ ѕpol: ŽENSKA
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: ČRNA
✒ ѕlιĸα:
https://static.igre123.com/slike/58303-197383/jaz.jpg
(ni moja)
✒ podpιѕ: ŁuSII

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: arjava
✒ вαrvα lαѕ: arjava in svetlo arjava
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ:--------
✒ oвlιĸα oвrαzα:--------

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα:----
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: -------
✒ нoвιjι: petje
✒ нrαɴα: vse
✒ ĸαj тι je všeč: vse
✒ ĸαj тι ɴι všeč: nič
✒ opιѕ:
Sem Manca in sem stara 10 let.

ŽIVLJENJE:
✒ želje: Fant
✒ cιljι: 3 fantji
✒ doмαče žιvαlι: pes
✒ ѕтαтυѕ: ------
✒poĸlιc: nevem
07. oktober 2012
kolk še?
07. oktober 2012
u107875
u107875
Manca Kastelic: ιzpolɴι vѕe podαтĸe, ĸαr je pα ɴαjvαžɴeje ѕι pα ѕpυѕтιlα: ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα.!!!
pα zα υlιco: ɴαvedι eɴo od тιѕтιн, ĸι ѕeм jιн dαlα v ɴαvodιlιн!
ιzpolɴι čιѕтo vѕe podαтĸe, reѕ ɴe veм αlι ѕι površɴα, αlι ѕe тι ɴe dα αlι, ...?

Fυcкiηg.cαяяσт : ѕprejeтα.!
07. oktober 2012
u107875
u107875
Nikicee.:* : če вo мαɴcα poprαvιlα podαтĸe, ѕмo vѕe, ѕαмo oɴα po мojeм мιѕlι, dα ĸo вodo ιzzιvι ѕo lαнĸo ѕlιĸe ιz ιɴтerɴeтα...:/
07. oktober 2012
u109100
u109100
SPLOŠNO:
✒ ιмe: Paty
✒ prιιмeĸ: Loon
✒ preвιvαlιšče: Camch street 8
✒ dαтυм rojѕтvα: 3.2.
✒ ѕpol: Ž
✒ тvojα ɴαjljυвšα вαrvα: Vijolična
✒ ѕlιĸα: Profilna
✒ podpιѕ: ραƚყ♥

ZUNANJOST:
✒ вαrvα očι: Rjava
✒ вαrvα lαѕ: Rjava
✒ ѕтrυĸтυrα lαѕ: Ravni
✒ oвlιĸα oвrαzα: Bolj ovalno

OSTALO:
✒ ѕ čιм вoš ѕlιĸαlα: Fotoaparat & fon
✒ zɴαмĸα ғoтoαpαrαтα oz. тeleғoɴα: Canon,HTC
✒ нoвιjι: Forografiranie,poslušanje muske
✒ нrαɴα: Testenine
✒ ĸαj тι je všeč: Fantje,fotografiranjie,ples,1D
✒ ĸαj тι ɴι všeč: Hinauci,Lažniuci,fejkoti,plaziuci in ščurki
✒ opιѕ: Rada fotografiram,prjazna,zabuna

ŽIVLJENJE:
✒ želje: Met vedno dobre prjatle
✒ cιljι: Postat dobra fotografinja
✒ doмαče žιvαlι: Zajček
✒ ѕтαтυѕ: V zvezi
✒poĸlιc: Ga še nii-rada bi bla fotografinja
07. oktober 2012
u58303
u58303
odjavm se
07. oktober 2012
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg