Forum
Pozdravljeni!
Sem urednica nove revije po imenu JUST DANCE. Revijo bom urejala in objavljala sama, kdaj bom imela tudi pomočnike. Prepričana sem, da se bo v moji reviji našlo nekaj za vsakega!
Enkrat mesečno bo izhajal tudi posebni izvod (ne izdam še kako bo izgledal), ki bo vseboval še več vseh dobrot.

In kaj boste našli v reviji JUST DANCE?
~ Najnovešje trače
~ Novičke iz svetla slavnih
~ Novice o filmih, ki prihajajo na velika platna
~ Resnične zgodbe
~ Nasvete
~ Vice
~ O živalih
~ Vprašanja SOS (od naših bralcev)
~ Igre
~ Horoskop
~ V vsaki reviji pa še posebno presenečenje

Če želiš kaj vprašati, da ti lahko svetujemo, vprašanje pošlji na moj ZS ali pa kar neposredno v to temo. Vse česar si želite, da pišemo, nam tudi povejte na tak način.

Posebno prilogo bodo dobili samo naročeni bralci, ki izpolnejo tole naročilnico:
Nick:
Si reden bralec revije:
Kako se ti zdi revija:
Zakaj se naročaš na posebno prilogo:

Revija pa izhaja vsakega 14. ali 15. v mesecu in 29. ali 30.
14. januar 2011
u34222
u34222
Nick:Nastyka
Si reden bralec revije:Ja bom bla!!
Kako se ti zdi revija:Nwm sam mislm da bo bla najnajnajrevija na svetu
Zakaj se naročaš na posebno prilogo:ker me zelo zanima kakšna bo!
14. januar 2011
Sprejeta pod naročnico priloge < 3
14. januar 2011
1. Izvod revije JUST DANCE

-----------------------------------------------------------------------
TRIČ TRAČ
Vanessa Hudgens- Kapuca z živalskimi ušesiVanessa je pokazala spoštovanje do svojih kosmatih prijateljev z igrivo kapuco, ki ji je bila kot ulita in ji je zelo lepo pristajala. Kaj si pa misliš ti?

Zac Efron- Vedno znova išče nove in nove vlogeZac Efron je neprestano na lovu za popolno vlogo in tako so ga tudi v ponedeljek popoldne ujeli na sestanku v ‘Creative Artist Agency’ v Los Angelesu.
Zac pa s svojo bivšo dolgoletno punco Vanesso Hudgens še kar buri duhove.
Nedavno sta namreč razglasila, da sta se razšla, toda na zabavi v ‘Eden Nightclub’ sta bila neločljiva.
To, da sta kaj več kot prijatelja, pa je notranji vir zanikal: »Sta popolnoma normalen par. Še vedno skrbita drug za drugega, toda njuno delo ju bo za nekaj časa ločilo.«
14. januar 2011
Johnny Depp- Napadel ga je ogromen buldog Angeline Jolie!
Igralec Johnny Depp je odkril, da ga je napadel buldog Angeline Jolie in Brada Pitta.
Medtem ko sta Johnny, ki ga je soproga osvojila s hrbtom, in Angelina snemala film 'Turist', ki so ga kritiki popolnoma raztrgali, ga je par zaprosil, če lahko pazi na psa, medtem ko sta se sama odpravila na romantično večerjo. Johnny je, čeprav psov ne mara, pristal – in tudi obžaloval.
»Neumno sem pristal na to, da za eno noč pazim na Jacquesa. Ogromen buldog je. Že od začetka sem imel slab občutek glede tega, saj Jacques grozno smrdi. No, potem sem sam sebi rekel: 'No, daj, eno noč boš preživel.' In vse je bilo v redu, dokler nisem sedel na posteljo, da bi si sezul čevlje. Pes je takrat skočil name in me ni nehal napadati, zato sem poklical na pomoč in na srečo je nekdo prišel in to zver potegnil z mene,« je povedal Johnny, ki ne namerava več tako kmalu prijateljema popaziti na psa.
Rihanna- Končno se je znebila obupne pričeske
Rihanna rada eksperimentira z lasmi, tokrat pa je še posebej navdušila s svojo novo, gladko pričesko s frufrujem, spremenila pa je tudi svojo barvo las.
Pevka je pred časom naredila veliko napako, ko je svoje lase prebarvala v živo rdečo, s široko obliko neurejene pričeske pa je precej spominjala na smešnega klovna. Sedaj se je Rihanna odločila za precej boljšo frizuro: temnejše rdeče lase, gladko polikane in s frufrujem, s kakršnimi se je pojavila na košarkaški tekmi Angels Clipersov in Miami Heata.
Dobro razpoložena lepotička si je tekmo ogledala v družbi najboljše prijateljice Melisse, oboževalce na Twitterju pa je pred kratkim razveselila z novico, da je sodelovala s fotografinjo Anne Leibovitz, kateri je pozirala za naslovnico revije Vogue. Komaj čakamo, da jo lahko občudujemo!
14. januar 2011
---------------------------------------------------
NAJ SLIKE

Usher- R'n'b pevec nadaljuje svojo OMG turnejo, nazadnje je nastopil v Berlinu.
Heidi Klum- Nemška manekenka je promovirala svojo novo resničnostno serijo 'Seriously funny kids'.


14. januar 2011
--------------------------------------
BODI KOT

Selena Gomez
Taylor Momsen


14. januar 2011
-------------------------------------
LISTEN TO THE MUSIC

Kid Rock- Born Free
14. januar 2011
-----------------------------------------
RESNIČNA ZGODBA

Posiljena v osnovni šoli

Ko sem bila sta­ra 12 let, so bile naj­več­je asi­ce na šo­li ti­ste pun­ce, ki so se že po­ljub­lja­le s kak­šnim fan­tom. In jaz sem se! Na šol­skem ple­su sem se po­ljub­lja­la z An­dra­žem iz 8. c. Vse pun­ce na šo­li so mi za­vi­da­le. Bila sem naj­po­pu­lar­nej­ša. Vse so me spra­še­va­le za nas­ve­te. Kako se po­ljub­lja, kaj na­re­diš z je­zi­kom, kam daš roke, bila sem pra­va šol­ska sve­to­val­ka! Vse do na­sled­nje­ga ple­sa.

Ko je bil čas za po­ča­sne pe­smi, je po mene pri­šel nek drug os­mo­šo­lec. Ime mu je bilo Robi. Med ple­som me je za­čel bo­ža­ti po hrb­tu in po­ču­ti­la sem se tako do­bro, da sem mu v na­sled­nji mi­nu­ti pu­sti­la, da me je po­lju­bil. Bil je še kar lep fant in raz­miš­lja­la sem, da bi mi pa mo­go­če lah­ko bil všeč.

Po tem strast­nem, os­nov­no­šol­skem po­lju­bu, mi je pri­šep­nil na uho: »Ful si mi všeč. Gre­va malo na zrak, da se bo­lje spoz­na­va?« Bila sem vsa ve­se­la. Se­ve­da gre­va! Pri­jel me je za roko in me od­pe­ljal ven. Vse pri­ja­te­lji­ce so me za­vi­dlji­vo gle­da­le, jaz pa sem jim še po­ma­ha­la v poz­drav. Na zrak grem z os­mo­šol­cem! Bila sem po­no­sna sama nase. Odš­la sva za šo­lo, kjer so med ve­li­ki­mi smre­ka­mi bile skri­te neke klop­ce. Sed­la sva. Robi je bil kar di­rek­ten fant in mi je za­čel še­pe­ta­ti os­lad­ne be­se­de na uho. Bila sem vsa sreč­na, kar to­pi­la sem se. Naen­krat sva se sre­di strast­ne­ga po­ljub­lja­nja znaš­la v le­že­čem po­lo­ža­ju. Nič ga ni bilo sram, za­čel me je oti­pa­va­ti po in­tim­nih pre­de­lih. Od za­čet­ka mi je bilo še všeč, pred­stav­lja­la sem si, kaj vse bom ime­la za po­ve­da­ti pri­ja­te­lji­cam. Po­tem ko mi je po­teg­nil spod­nje hla­če navz­dol, pa se mi je zde­lo, da so stva­ri uš­le iz rok. »Hej, ne­haj, ne­haj,« sem mu za­če­la go­vo­ri­ti, ko­li­kor sem pač lah­ko, saj je nje­gov je­zik, ved­no bolj agre­siv­no pro­di­ral v moja usta. Tudi nje­gov ob­jem je po­stal ved­no moč­nej­ši in kma­lu sem ugo­to­vi­la, da se ne mo­rem več niti pre­mak­ni­ti. Ni­sem mo­gla za­kri­ča­ti in ni­sem ga mo­gla odri­ni­ti. Bila sem uje­ta. Za­gra­bi­la me je pa­ni­ka, da sploh ni­sem ugo­to­vi­la, kaj se do­ga­ja, do­kler med no­ga­mi ni­sem za­ču­ti­la os­tre bo­le­či­ne. Po kak­šni mi­nu­ti sem zbra­la vse sile in ga na­sil­no odri­ni­la iz sebe. Ker v ti­stem tre­nut­ku tega sploh ni pri­ča­ko­val, mi je ne­ka­ko us­pe­lo iz­tr­ga­ti se iz nje­go­ve­ga ob­je­ma. Med jo­kom sem se ob­le­kla in ste­kla do­mov. Ni­ko­mur ni­sem po­ve­da­la, kaj se je zgo­di­lo. Pre­jo­ka­la sem mno­ge no­či in ni­sem mo­gla ver­je­ti, da se je to zgo­di­lo. Sploh ne za­ra­di tega, ker se je Robi za­čel po šo­li hva­li­ti, da me je »po­drl«. Toč­no te be­se­de je upo­ra­bil. Bila sem osam­lje­na in pre­stra­še­na. Bilo me je sram, da sem do­pu­sti­la, da se mi je kaj tak­šne­ga zgo­di­lo, zato sem se ves čas pre­tvar­ja­la, da se ni zgo­di­lo nič. Še­le čez leta sem lah­ko pr­vič zau­pa­la ljub­lje­ni ose­bi, kaj se mi je zgo­di­lo in pri tem se mi je kar ka­men od­va­lil od srca. Še­le ta­krat sem spoz­na­la, da je moj molk, za­vit v najst­niš­ko sra­mež­lji­vost, bil na­pa­čen. Že ta­koj bi mo­ra­la do šol­ske sve­to­val­ke ali star­šev ter po­ve­da­ti, kaj se mi je zgo­di­lo. Ver­jet­no bi po­tem moje živ­lje­nje bilo vsa na­sled­nja najst­niš­ka leta do­sti laž­je, saj bi mi že ta­krat stro­kov­ni sve­to­val­ci raz­lo­ži­li, da to ni bila moja kriv­da. Ne gle­de na to, da sem re­snič­no šla z njim pro­sto­volj­no, mi tega ne bi smel sto­ri­ti. Zato pun­ce, če se vam zgo­di kaj po­dob­ne­ga, poiš­či­te ta­koj stro­kov­no po­moč. Živ­lje­nje bo po­tem ve­li­ko laž­je, kot pa da bre­me no­si­te v sebi.

He­le­na, 24 let
14. januar 2011
-----------------------------------------
HOROSKOP

OVEN 21.03. - 21.04.
Splošno: Z malo truda lahko veliko dosežeš. Letos je idealen čas, da med počitnicami več bereš, zato hitro v knjižnico!
Družba: Zaradi neke teme se tekmeci precej prepirajo. Če jih lahko kdo pomiri, potem si to prav ti!
Ljubezen (ona): Pamet ti govori nekaj popolnoma drugega kot čustva. Malce še počakaj z odločitvami. Imela boš srečo!
Ljubezen (on): Če želiš izvedeti več o njej, jo naravnost vprašaj, namesto da vohuniš za njo.
Najboljši dnevi: sobota, nedelja.

BIK 21.04. - 21.05.
Splošno: Si v konfliktu z enim od staršev? V takšni situaciji je bolje, da popustiš, ker tokrat nimaš prav.
Družba: Nekdo močno vpliva na vas. Če ti to ni všeč, ti situacije ni treba sprejeti. Brani se! Ljubezen (ona): Kmalu boš izvedela, kdo je do ušes zaljubljen vate. Presenečenje bo res veliko! Ljubezen (on): Osvoji jo, preden začne flirtati z drugimi, saj bo takrat prepozno.
Najboljši dnevi: ponedeljek, torek.

DVOJČKA 22.05. - 21.06.
Splošno: Ta teden potrebuješ dober načrt, saj drugače ne boš dosegel/dosegla niti polovice načrtovanega. Ujemi priložnost!
Družba: Ne moreš se dogovoriti z več ljudmi naenkrat, tako da se bodo morali nekateri prijatelji odreči tvoji družbi za eno popoldne.
Ljubezen (ona): Trenutno te fantje sploh ne zanimajo, čeprav te eden vztrajno skuša osvojiti.
Ljubezen (on): Te res zanima ali bi rad letal od cveta do cveta? Trenutno lahko imaš, katerokoli želiš.
Najboljši dnevi: četrtek, ponedeljek.

RAK 22.06. - 22.07.
Splošno: Misliš, da te lahko samo denar osreči? S takšnim načinom razmišljanja boš konec tedna zamudil/a nekaj pomembnih dogodkov.
Družba: Nekdo ustvarja trenja v vaši družbi. Pogovorite se in ugotovite, kaj je za vas najbolj pomembno. Tako boste veliko izvedeli.
Ljubezen (ona): Malo izkušenj imaš s fanti, a se vseeno želiš pogovoriti z njim? V petek boš vedela več..
Ljubezen (on): Če boš odlašal, bo kmalu zasedena. Zberi pogum in jo nagovori.
Najboljši dnevi: petek, sobota.

LEV 23.07. - 23.08.
Splošno: Bolje se boš počutil, če boš v začetku tedna naredil/a tisto, kar se ti zdi res neprijetna obveznost.
Družba: Velik vpliv imaš na prijatelje, kmalu pa boš dobil/a tudi priložnost, da to izkoristiš.
Ljubezen (ona): Si do ušes zaljubljena? Potem mu to odkrito pokaži. Če se boš še naprej sprenevedala, ne bo vedel, kaj želiš.
Ljubezen (on): Ti je všeč punca, ki je ne poznaš dobro? Če jo želiš bolje spoznati, spremeni taktiko.
Najboljši dnevi: torek, četrtek.

DEVICA 24.8. - 22.09.
Splošno: Poskusi se nasmehniti, ko zjutraj pogledaš v ogledalo. Tako boš premagal/a slabo voljo.
Družba: Se s prijatelji bolje počutiš kot z družino? Kljub temu bi moral/a biti več doma!
Ljubezen (ona): Čustva so razburkana, kar je povsem normalno. Ni razlogov za paniko.
Ljubezen (on): Ti neko dekle pošilja pozitivne signale? Če si samski, sprejmi možnost za flirt.
Najboljši dnevi: torek, četrtek.
14. januar 2011
TEHTNICA 23.9. - 23.10.
Splošno: Slabo situacijo boš odlično razrešil/a, kar nikomur ne uspe tako hitro.
Družba: Nekdo želi postati del vaše družbe. Dajte mu priložnost, saj se lahko iz tega rodi lepo prijateljstvo.
Ljubezen (ona): Če boš vztrajala pri flirtanju, ga boš enostavno osvojila.
Ljubezen (on): Čustev ne moreš nadzorovati. Pusti ji čas, da dobro razmisli, če le misliš resno z njo. Kljub vsemu te ima rada.
Najboljši dnevi: petek, torek.

ŠKORPIJON 24.10. - 22.11.
Splošno: Izkoristi svoj talent. Če boš ta teden osredotočen/a, bi se lahko zgodilo nekaj zelo zanimivega. Super!
Družba: Spravite se v akcijo, če se vam zdi, da se nič ne dogaja. Skrajnji čas je, da pripravite kakšno zabavo.
Ljubezen (ona): Če ne veš, kako daleč lahko greš, za nasvet zaprosi dobro prijateljico.
Ljubezen (on): Precej možnosti imaš pri njej, vse dokler se ne boš začel sprenevedati in pretvarjati.
Najboljši dnevi: četrtek, sobota.

STRELEC 23.11. - 21.12.
Splošno: Bi najraje bil/a nekdo drug? Poskusi se spremeniti – izmisli si kak nov stil. Uspelo ti bo!
Družba: Če meniš, da te nihče ne razume, ti bo pomagal odkrit pogovor z vsemi.
Ljubezen (ona): Nek fant je zbudil tvoja čustva. Če je zaseden, pa nikakor ne začni flirtati z njim, ker se bo slabo končalo.
Ljubezen (on): Ne misli samo na svoje želje. Za zvezo sta potrebna dva.
Najboljši dnevi: nedelja, ponedeljek.

KOZOROG 22.12. - 20.01.
Splošno: Če imaš zdaj dobre ideje, verjemi v njih. Poskusi uresničiti vse, kar si zamisliš. Zaradi tega boš še bolj privlačen/privlačna.
Družba: Ta teden lahko uresničite sijajen načrt, a le, če boste enotni in boste stali skupaj.
Ljubezen (ona): Nek SMS ti bo pokvaril načrte za flirt. Ne obupaj, saj se bo situacija kmalu spremenila.
Ljubezen (on): Si sveže zaljubljen? Potem vso energijo osredotoči na to, da boš dekle svojih sanj povabil na zmenek. Že v začetku te čaka sreča!
Najboljši dnevi: petek, nedelja.

VODNAR 21.1. - 18.02.
Splošno: Če sta zate šport in aktivnost neznanki, te opominjamo, da je skrajnji čas, da se malo zmigaš.
Družba: Poslušaj, kaj načrtujejo prijatelji! Njihove ideje bi ti lahko pomagale.
Ljubezen (ona): Ob nekem naključnem srečanju ti bo zaigralo srce. Če on čuti enako, boš izvedela od njegovega najboljšega prijatelja.
Ljubezen (on): S simpatičnim opravičilom lahko popraviš nekaj grdih besed.
Najboljši dnevi: sreda, torek.

RIBI 19.2. - 20.02.
Splošno: Starši ti želijo prepovedati nekaj, kar se ti zdi zelo pomembno. Ne začni takoj prepira – raje jih prepričaj z dobrimi argumenti.
Družba: Rad/a bi obdržala trenja v ekipi. Bolje bi bilo, da se vprašaš, kaj je najbolje zate.
Ljubezen (ona): Si še vedno samska? Bežen flirt bi lahko to kmalu spremenil. Če imaš fanta, da čakajo lepi trenutki z njim.
Ljubezen (on): Ta teden bo ljubosumje zelo slab zaveznik.
Najboljši dnevi: četrtek, ponedeljek.
14. januar 2011
-------------------------------
NASVETI

Obarvaj zimo z laki za nohte!
Se ti zdi, da je zima vedno tako turobna in da si je nikakor ne moreš poživiti? Potem posnemaj zvezdnice, ki so si tokratno zimo obarvale z laki za nohte. Ne verjameš? Preveri spodnje fotografije, ki ti bodo tudi razkrile, katere barve laki za nohte so najbolj popularni.

Črna
Lady Gaga je zagotovo ena tistih zvezdnic, ki vedno izstopa iz množice zaradi svojih oblačil, kar pa ne velja tudi na področju laka za nohte. Njena izbira barve laka je namreč črna, ki je od vseh najbolj vpadljiva, a vseeno zelo običajna izbira.

Rdeča
Na običajnih barv za nohte je tudi rdeča, ki tako kot črna prevladuje večinoma v vsakem letnem času. Če si ljubiteljica umirjenih in elegantnih barv, je izbira Lindsay Lohan primerna tudi zate.

Roza
Si želiš izstopati? Potem tokratno zimo obarvaj z živimi barvami, kot je na primer roza, za katero se je odločila tudi Sienna Miller, ali pa celo rumena, oranžna, svetlo vijolična in tako dalje.

Rjava
Za umirjene duše so na voljo tudi umirjene, zemeljske barve, kot na primer rjava, ki jo lahko opaziš na nohtih Kylie Minogue. S takšnimi barvami definitivno ne boš izstopala, si boš pa vseeno poživila puščobno zimsko vreme.
14. januar 2011
u34222
u34222
waaaaaaaw!!!!!!! fullll hudoooooo
14. januar 2011
Hvala < 3
14. januar 2011
Zanima me kaj si želite v posebni prilogi:
~ o vampirjih
~ o slavnih (še več)
~ o glasbi
~ o zabavah s prijatelji
~ lahko kaj sam dodaš
14. januar 2011
u34222
u34222
o zabavah s prijatelji!!!!!!!!!
22. januar 2011
u35520
u35520
Zakoon. :3
22. januar 2011
u35646
u35646
A se lahk naročim???
Si reden bralec revije: Ja!!!
Kako se ti zdi revija: Odlična !!! Full informacij in slik !!!
Zakaj se naročaš na posebno prilogo: Ker mislim,d bi s tem dobila še več informacij, pa fajn bi blo, če bi še kej večjega izvedla !!!
22. januar 2011
u35646
u35646
Upss...
Nick: Isa
22. januar 2011
u34222
u34222
neext!
23. januar 2011
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg