Hi! Tu bom delala take stvari kot Brony notion. V komentarje napišite Next in kaj želite da naredim naslednje recimo Analize srčkanih znamenj,kdo je recimo Sunset Shimmer... itd.
Prva teorija.
﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣ Jᴇ ʟᴊᴜʙᴇᴢᴇɴ čᴀʀᴏᴠɴɪᴊᴀ﹖﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣
Vsɪ ᴠᴇᴍᴏ ᴅᴀ ᴊᴇ ᴘʀɪᴊᴀᴛᴇʟsᴛᴠᴏ ɴᴇᴋᴇ ᴠʀsᴛᴇ LJUBEZEN. Vsᴇ sᴠᴏᴊᴇ ᴘʀɪᴊᴀᴛᴇʟᴊᴇ ɪᴍᴀš ᴢᴇʟᴏ ʀᴀᴅ. A Tᴡɪʟɪɢʜᴛ ᴊᴇ ᴘʀɪɴᴄᴇsᴀ ᴘʀɪᴊᴀᴛᴇʟᴊsᴛᴠᴀ ɴᴇʙɪ ʙɪʟᴏ čᴜᴅɴᴏ čᴇ ʙɪ ʙɪʟᴇ ᴅᴠᴇ ᴘʀɪɴᴄᴇsɪ ʟᴊᴜʙᴇᴢɴɪ﹖ Dᴀ. Bɪʟᴏ ʙɪ ᴀ ʙᴏʟᴊ sᴇᴍ sᴇ ᴘᴏɢʟᴏʙɪʟᴀ ᴠ ᴛᴏ ɪɴ ɴᴀšʟᴀ ɴᴇᴋᴀᴊ ᴘᴏᴅᴀᴛᴋᴏᴠ...
Oʙsᴛᴀᴊᴀᴊᴏ šᴛɪʀɪ ᴠʀsᴛᴇ ʟᴊᴜʙᴇᴢɴɪ﹕

Aɢᴀᴘᴇ﹙ʟᴊᴜʙᴇᴢᴇɴ ᴅᴏ ʙᴏɢᴀ﹚
Pʜɪʟᴏs﹙ʟᴊᴜʙᴇᴢᴇɴ ᴅᴏ ᴘʀɪᴊᴀᴛᴇʟᴊᴇᴠ﹚
Lᴏᴠᴇ ɪᴛᴀᴋ ᴠsɪ ᴠᴇᴍᴏ ᴋᴀᴊ ᴘᴏᴍᴇɴɪ
Eʀᴏs ﹙ʟᴊᴜʙᴇᴢᴇɴ ᴅᴏ ᴅʀᴜžɪɴᴇ﹚
ᴜɢᴏᴛᴏᴠɪʟᴀ sᴇᴍ ᴛᴜᴅɪ ᴅᴀ ᴠsᴀᴋᴀ MLP ᴘʀɪɴᴄᴇsᴀ ᴘʀᴇᴅsᴛᴀᴠʟᴊᴀ sᴠᴏᴊᴏ ᴠʀsᴛᴏ ʟᴊᴜʙᴇᴢɴɪ.
Lᴜɴᴀ﹕ Eʀᴏs
Cᴇʟᴇsᴛɪᴀ﹕ Aɢᴀᴘᴇ
Tᴡɪʟɪɢʜᴛ﹕ Pʜɪʟᴏs
Cᴀᴅᴇɴᴄᴇ﹕ Lᴏᴠᴇ
Dᴀ ᴍᴀʟᴏ ᴏʙʀᴀᴢʟᴏžɪᴍ.
Lᴜɴᴀ ᴊᴇ Eʀᴏs ᴋᴇʀ ᴘᴏᴍᴀɢᴀ sᴠᴏᴊɪ ··ᴅʀᴜžɪɴɪ·· ᴠ sᴀɴᴊᴀʜ ᴊᴇ ᴛᴜᴅɪ ᴢᴇʟᴏ ᴘʀɪᴊᴀᴢɴᴀ ɪɴ ʟᴊᴜʙᴇᴢɴᴊɪᴠᴀ.
Cᴇʟᴇsᴛɪᴀ ᴊᴇ Aɢᴀᴘᴇ ᴋᴇʀ ᴊᴇ ··ʙᴏɢ··
Zᴀ ᴅʀᴜɢɪ ᴅᴠᴇ ᴘᴀ ɪᴛᴀᴋ žᴇ ᴠᴇsᴛᴇ.
Zᴀᴋʟᴊᴜčᴇᴋ﹕
Dᴀ. Lᴊᴜʙᴇᴢᴇɴ ᴊᴇ čᴀʀᴏᴠɴɪᴊᴀ.
15. januar 2016
Next+ali je Starlight Gllimer v resnici Aria Blaze ali...?
16. januar 2016
je ljubezen razočaranje?
16. januar 2016
Sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ Gʟɪᴍᴇʀ ɪɴ Aʀɪᴀ Bʟᴀᴢᴇ sᴛᴀ sɪ ᴘʀᴇᴄᴇᴊ ᴘᴏᴅᴏʙɴɪ ᴀ...
SE NE POZNATA﹗﹗﹗
Zᴀ ᴛᴏ ᴏʙsᴛᴀᴊᴀ ʜɪᴛʀᴀ ɪɴ ʟᴏɢɪčɴᴀ ʀᴀᴢʟᴀɢᴀ. V čʟᴏᴠᴇšᴋᴇᴍ sᴠᴇᴛᴜ ɪᴍᴀ ᴠsᴀᴋ sᴠᴏᴊᴇɢᴀ ··čʟᴏᴠᴇšᴋᴇɢᴀ·· ᴅᴠᴏᴊčᴋᴀ. Iᴢɢʟᴇᴅᴀ ᴅᴀ ɢᴀ ɪᴍᴀ ᴛᴜᴅɪ Sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ Gʟɪᴍᴇʀ... Aᴍᴘᴀᴋ ᴢᴀᴋᴀᴊ ɪᴍᴀ ᴅʀᴜɢᴀčɴɪ ɪᴍᴇ﹖﹗ Iᴢɢʟᴇᴅᴀ ᴅᴀ ᴊᴇ Hᴀsʙʀᴏ ʟᴇ žᴇʟᴇʟ ᴘʀᴇᴜsᴍɪʀɪᴛɪ ᴏᴛʀᴏᴋᴏᴠᴏ ᴘᴏᴢᴏʀɴᴏsᴛ ᴠ sᴠᴇᴛ ʟᴊᴜᴅɪ ɪɴ ɴᴇ sᴠᴇᴛ ᴘᴏɴɪᴊᴇᴠ. Rᴇsɴɪčɴᴏ ɪᴅɪᴏᴛsᴋᴏ . A ᴠᴀžɴᴏ ᴅᴀ ɴᴀs ᴠᴇsᴇʟɪ ɢʟᴇᴅᴀᴛɪ ᴛᴀᴋšɴᴇ ᴏᴅᴅᴀᴊᴇ ᴋɪ sᴏ ɴᴀᴍ ᴠšᴇč﹗


ZOELLA NA TVOJE VPRAŠANJE ODGOVORIM KMALU!!!
16. januar 2016
am....pol je starlight gllimer aria blaze ali NE????
16. januar 2016
ali je prijateljstvo čarovnija?
16. januar 2016
u206425
u206425
lepi pišeš <3
18. januar 2016
Iᴍᴀᴍᴏ ᴠʀᴀšᴀɴᴊᴇ.
Kᴀᴛᴇʀɪ ᴘᴏɴɪ ᴢʟᴏʙɴᴇž ᴊᴇ ɴᴀᴊʙᴏʟᴊ... Zʟᴏʙᴇɴ﹖
Iɴᴛʀᴏ ᴘɪᴄ﹕

ᔕTᗩᖇᒪIᘜᕼT ᘜᒪIᙏᙓᖇ:

No Starlight Glimer je.
V eni od episod smo videli da je spremenila USODO celega mesta.
Pred kratkim pa smo v finalu sezone ujeli to da je hotela spremeniti usodo cele Equestrije!
Zdaj se vam zdi čudno. Kako saj je le spremenila Usode Mane six.
Mane six držijo Equestrijo v ravnovesju. Če nebi dobile srčkanih znamenj bi Equestrija postala akopaliptično gnojišče ki čedalje bolj razpada.
Twilight jo je ustavila in to preprečila.
APLAVZ ZA TWILIGHT!!!!!!!!!

no to je vse za zdaj bye
18. februar 2016
yaay
18. februar 2016
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg