Forum
u137191
u137191
ʟσčıтεν
1.ɔεʟ
..............................................................................................................
ıмε мı נε тαчʟσя мc'ғʟεεш, sтαяα sεм 12 ʟεт.мσנıн sтαяšεν sρʟσн пε ρσzпαм, ρяανıנσ, dα sσ ızɢıпıʟı zαтσ žıνıм ν sıяσтıšпıcı. мσנı вғғ נε ıмε cнʟσε вʟαcκ. ıп ıмανα sκυραנ sσвσ...............................................................................................................
zвυdıʟα мε cнʟσε, κı נε яανпσ пαsтανʟנαʟα αʟαям, sαנ ƨε čεz тяı dпı zαčпε šσʟα. α, κεя נı пı šʟσ ρяενεč dσвяσ σd rσκ sε נε ız вυdıʟκε ızνıʟ cνıʟεč zνσκ, κı мε נε ρяεвυdıʟ. пεκαנ čαsα sεм šε ρσʟεžαναʟα пα ρσsтεʟנı ıп ɢʟεdαʟα ν ρяαzεп sтяσρ. κσ sεм sε κσпčσ υsтαʟα sεм sε пαρσтıʟα ρяσтı κσραʟпıcı тεя sı σвʟεκʟα καяαтκε нʟαčε тεя мαנcσ. σsρяανıʟı sνα sε пα zαנтяκ.>>пנαмı<< вıʟ נε κяυн z пυтεʟσ, κσ sνα ρσנεdʟı νsαנ dνα κσsα κяυнα z пυтεʟσ sνα sε пαρσтıʟı ν sσвσ. пα ρσтı тנα ρα ƨνα ƨяεčαʟı пαšσ σƨκявпıcσ ıпεƨ, κı пαмα נε пαяσčıʟα пαנ ƨε ɔαпεƨ σв šтıяıн zɢʟαƨıνα ν ƨρяεנεмпı ƨσвı. ɔσмпεναʟı ƨνα , ɔα ρяıɔεנσ ɢσƨтנε. κε נε вıʟσ тσρʟσ ƨσпčпσ נυтяσ ƨνα ƨε ρяεσвʟεκʟı ν κσραʟκε тεя νzεʟı вяıƨαčε ıп ƨε σɔρяανıʟı пα ρʟαžσ. пεκαנ čαƨα ƨνα ƨε ƨσпčıʟı α ƨνα ƨε κмαʟυ пανεʟıčαʟı ıп ƨρяεнσɔıʟı ɔσ ρσмσʟα. cнʟσε ƨε נε σвяпıʟα נαz ρα ƨεм тα тяεпυтεκ ƨ ρяıɔσм ızκσяıƨтıʟα ıп נσ ρσяıпıʟα ν νσɔσ. >>яσƨα<< נε zανяσščαʟα пαтσ ρα ƨνα ƨε σвεɔνε zαяεžαʟı. šε נƨ ƨм ƨκσčıʟα ν νσɔσ. κσ ƨνα ƨρʟεzαʟı ɢσя пα ρσмσʟ ƨεм cнʟσε νρяαšαʟα >>καנ κσ вı тεκмσναʟı καтεяα пαяεɔı νεč ƨαʟт ν εпεм ƨκσκυ﹖<< ƨтяıпנαʟα ƨε נε. σвεɔνε ƨνα ƨε zεʟσ тяυɔıʟı ıп пακσпcυ ızεпαčıʟı, ɔα νƨακα ν εпεм ƨκσκυ пαяεɔı ɔνε ƨαʟтı. cнʟσε נε ρσɢʟεɔαʟα пα тεʟεғσп κσκ נε υяα. šıт ρεт мıпυт ɔσ εпıн. нıтяσ ƨνα ƨтεκʟı ν ƨıяσтıšпıcσ ƨı нıтяσ пεκαנ пανʟεκʟı пαƨε ρσтεм ρα σɔнıтεʟı ν נεɔıʟпıcσ пα κσƨıʟσ. zα ʟαƨ ƨνα ɢα υנεʟı. ρσנεɔʟı ƨνα ıп ƨε ƨρεт νяпıʟı пα ρʟαžσ. ρяερʟαναʟı ƨνα пεκαנ κяσɢσν ıп σɔρʟαναʟı пα σвαʟσ. тακσנ ƨεм ƨε zανıʟα ν вяıƨαčσ. κσ ƨεм вıʟα ƨυнα ƨεм ƨε υʟεɢʟα пα вяıƨαčσ. z cнʟσε ƨνα zαčεʟı яıƨαт ρσ ρεƨκυ. ɔσ пαנυ נε ρяıšεʟ εп ғαпт ız ƨıяσтıšпıcε ıп пαנυ νρяαšαʟ, čε ɢяενα σɔвσנκσ пα ρεƨκυ. z ρʟαžε ƨνα ƨε σɔρяανıʟı žε σв ρσʟ šтıяıн. ƨтυšıяαʟα ƨεм ƨε ıп σвʟεκʟα čяпε κανвσנεκε вεʟσ мαנcσ вяεz пαяαмпıc ıп νıנσʟıčпσ נσρıcσ. пαʟıčıʟα ƨεм ƨε. тυɔı cнʟσε ƨε נε υяεɔıʟα. ƨκυραנ ƨνα ƨε σɔρяανıʟı ν ƨρяεנεмпσ ƨσвσ. κσ ƨтα ν ƨσвσ ƨтσρıʟα ɢσƨρσɔ ıп ɢσƨρα ƨεм ƨε ƨκσяαנ ƨεƨυʟα. ɢσƨρα мı נε вıʟα čıƨтσ ρσɔσвпα σčı ρα ƨεм ıмεʟα тακε κσт тıƨтı ɢσƨρσɔ. ρσƨтαʟσ мı נε νяσčε ıп пεʟαɢσɔпσ. κмαʟυ ƨтα ρσκαzαʟα пαмε ıп яεκʟα, ɔα вσƨтα ρσƨνσנıʟα мεпε. καנ!!?!?? ƨσʟzε ƨσ ƨε мı υʟıʟε ıп ƨтıƨпıʟα ƨεм ƨε κ cнʟσε тυɔı σпα נε נσκαʟα. вıʟσ мı נε νƨεεпσ ρα čερяαν ƨσ υƨı zяʟı υ пαנυ κσт вı вıʟı čυɔακıпנı. σɔρяανıʟı ƨνα ƨε ν ƨσвσ. ƨρακıяαʟα ƨεм υƨε ıп ƨε šε zαɔпנıč σzяʟα ρσ ƨσвı. cнʟσε ƨεм ɔαʟα пαƨʟσν мσנεɢα пσνεɢα ɔσмα. ρεʟנαʟı ƨмσ ƨε пε тακσ ɔσʟɢσ ıп ρяıšʟı ɔσ zεʟσ ʟερε нıšε.
..............................................................................................................
Next?
12. maj 2013
neeext! *o*
12. maj 2013
neeext
12. maj 2013
u129441
u129441
Neext
12. maj 2013
u136801
u136801
neext *__*
12. maj 2013
u51910
u51910
next*w*
12. maj 2013
u128111
u128111
neeext <3
12. maj 2013
u137191
u137191
..............................................................................................................
яεƨпıcα
2.ɔεʟ
яαzρακıяαʟα ƨεм, ρσ ʟıcıн ƨσ мı šε νεɔпσ ρσʟzεʟε ƨσʟzε. κσ мε נε ρσκʟıcαʟα *мαмı*. σɔρяανıʟα ƨεм ƨε ɔσʟ. вıʟα נε ν ɔпενпı ƨσвı zαčεʟα נε >>тαчʟσя ρσνεɔαʟα тı вσνα яεƨпıcσ. κσт ρяνσ ƨı čαяσνпıcα ıп ƨмσ ν čαяσνпıšκεм ƨνεтυ тεя נε тνσנε ρяανσ ıмε тαчʟσя мεяσρα. яαɔα вı тı ρσνεɔαʟα, ɔα ƨεм тνσנα ρяανα мαтı. вıʟσ נε пεκεɢα ƨσпčпεɢα נυтяα. ƨтαяα ƨı вıʟα пεκαנ мεƨεcεν. zυпαנ пα νятυ ƨı ƨε ıɢяαʟα נαz ρα ƨεм šʟα тαčαƨ ρσ κσzαяεc νσɔε. пενεм καנ ƨε נε zɢσɔıʟσ νмεƨ α κσ ƨεм ƨε νяпıʟα тε пı вıʟσ νεč. ɔσмпεναмσ ɔα נε šʟσ zα νσʟɔεмσятεяנα пαנнυנšı čαяσνпıκ пα ƨνεтυ ƨαмα zʟα ɢα נε. z σčεтσм ƨνα тε ıƨκαʟα. пακσпcυ пαмα נε ρяıšʟσ пα мıƨεʟ, ɔα тε נε σɔпεƨεʟ ν вυпκεʟƨκı ƨνεт. тακσ ƨνα тε пαšʟα.<< пıƨεм мσɢʟα νяנεт. мαмı ƨεм яεκʟα ıп נı ƨκσčıʟα ν σвנεм. вıʟα ƨεм zεʟσ ƨяεčпα α нκяαтı žαʟσƨтпα. cнʟσε ƨм тακσנ ρıƨαʟα σ νƨεм καя ƨεм zɔαנ ƨʟıšαʟα. пαƨʟεɔпנı ɔαп ƨεм ɔσвıʟα пנεп σɔɢσνσя яεκʟα נε, ɔα נε тυɔı σпα čαяσνпıcα αмρακ ıмα ɔяυɢαčпσ ρяεтεκʟσƨт.

нαʟʟσшεεп
з.ɔεʟ
пεκεɢα ɔпε ƨεм ɔσвıʟα ρıƨмσ ν καтεяεм נε ρıƨαʟσ:
мιѕѕ яσѕαʟιε мc'ғʟεεш!

ѕρяεנεтι ѕтε вιʟι ɴα нαʟʟσшεεɴ čαяσνɴιšĸσ αĸαɔεмιנσ zα čαяσνɴιcε ιɴ čαяσνɴιcε. ρяσѕιмσ, ɔα zα ρяνι ʟεтɴιĸ ĸυριтε ɴαѕʟεɔɴנε ρσтяεвščιɴε:

ϟ ĸσѕ ρяɢαмεɴтα
ϟ ρεяσ
ϟ čяɴιʟσ
ϟ ĸσтεʟ
ϟ ρʟαšč (ρσ мεяι)
ϟ čαяσνɴιšĸσ ραʟιcσ
ϟ žιναʟ (ɴι ρσтяεвɴα)
ϟ ĸɴנιɢε:
мαяια вσʟĸ: zɢσɔσνιɴα нαʟʟσшεεɴ
мαяια вσʟĸ: ѕεѕтανιɴε ιɴ яεcερтι zα ɴαρσנε zα ρяνι ʟεтɴιĸ
мαяια вσʟĸ: ρяνι ĸσяαĸ ѕρяεмιɴנαɴנα σвʟιĸ
мαяια вσʟĸ: ĸαĸσ νεɔεžεναтι?
мαяια вσʟĸ: ѕρσzɴαנмσ νεѕσʟנε
мαяια вσʟĸ: ĸαĸσ яανɴαтι z čυɔεžɴιмι яαѕтʟιɴαмι
мαяια вσʟĸ: ɴεɢα čαяσвɴιн žιναʟι zα ρяνι ʟεтɴιĸ
мαяια вσʟĸ: тεσяιנα σвяαмвε ρяεɔ мяαčɴιмι ѕιʟαмι
мαяια вσʟĸ: ѕρσzɴαנмσ υяσĸε

ʟ.ρ

ʟαяα мc'ɔσпαʟƨ

Next?
12. maj 2013
u128111
u128111
Neeext <3
12. maj 2013
neext
12. maj 2013
neext! *o*
12. maj 2013
u137191
u137191
вıʟα ƨεм νεƨεʟα, ɔα ƨεм zɔαנ тαм κנεя ƨσɔıм. z мαмı ƨνα ƨε σɔρтανıʟı пα пεκσ пσявεятσνσ υʟıcσ. υƨανıʟı ƨνα ƨε ν вαпκı ıп νzεʟı пεκαנ тσʟαяנεν. κσ ƨνα ƨε νяαčαʟı ız вαпκε ρα тαм zαɢʟεɔαм. ƨαנ пεмσяεм νεяנεтı тσ נε вıʟα cнʟσε. ƨтεκʟı ƨνα ƨı ν σвנεм. тυɔı σпα вσ нσɔıʟα пα нαʟʟσшεεп. z мαмı ƨνα ƨε σɔρяανıʟı κυρıтı яεčı. νƨε κпנıɢε ıп ρεяσ ƨνα ɔσвıʟı ν ρεяσ ıп κпנıɢα. ρσ ρʟαšč ƨνα šʟε н ɢσƨρε мσσпκεч ıп ρσ κσтεʟ ν ρσʟσνıčпı κσтεʟ. z мαмı ƨνα ƨε υƨтανıʟı ρяεɔ тяɢıνıпσ z žıναʟмı. zαɢʟεɔαʟα ƨεм ƨε ν ρяεčυɔσνıтσ ƨпεžσ вεʟσ ƨσνıcσ. мαмı мı נσ נε вяεz, ɔα вı נσ καנ νρяαšαʟα ƨтσρıʟα ν тяɢσνıпσ ıп мı κυρıʟα тσ ρяεʟερσ ƨσνıcσ. тακσנ мı נε zʟεтεʟα пα яαмσ ıп мε мαʟσ žɢεčκαʟα. ρяıšʟı ƨνα ɔσ zαпεмαяנεпε тяɢσνıпε пα καтεяı נε ρıƨαʟσ čαяσвпε ραʟıcε νƨεн νяƨт. мαмı נε νƨтσρıʟα נαz ρα тακσנ zα пנσ. ρσzɔяανıʟ пαנυ נε ƨтαя ɢσƨρσɔ z мαנнпıмı σčαʟı. >>тακσנ ρяıпεƨεƨм ραʟıcε<< נε яεκεʟ ɢσƨρσɔ ıп ƨε νяпıʟ ƨ κυρσм ραʟıc. νƨε, κı ƨεм נıн ρσƨκυƨıʟα пıƨσ вıʟε ρяανε. пακσпcυ мı נε ızяσčıʟ zαɔпנσ ραʟıcσ ıп яεκεʟ >>тα נε ız ƨαмσяσɢσνεɢα яσɢα ıп ғεпıхσνεɢα ρεяεƨα тя zмαנενεɢα κяıʟα.<<. zαмαнпıʟα ƨεм ıп пεκαנ zαčαяαʟα. >>тα נε ρяανα נε яεκεʟ, ıп мı נσ ρσɔαʟ. κσ ƨνα κσпčαʟı ƨνα ƨε σɔρяανıʟı ɔσмσν. ρяıρяανıʟα ƨεм zαвσנ zα נυтяı ıп σɔšʟα ν κυнıпנσ. ρσנεɔʟα ƨεм νεčεяנσ ıп σɔšʟα ƨραт. zנυтяαנ мε נε мαмı zвυɔıʟα žε σв 6.00. σвʟεκʟα ƨεм ƨε ıп υzεʟα zαвσנ. z мαмı ƨνα ƨε σɔρяανıʟı пα ʟεтαʟıščε ıмεʟı ƨмσ тεямıпαʟ ɢ ıп ρσʟ. ıƨκαʟα ƨεм ɢα ρσтεм ρα נε мαмα ρσκαzαʟα пα пεκσ ƨтεпσ. ρяıκαzαʟα ƨσ ƨε νяαтα. z мαмı ƨνα ƨε ρσƨʟσνıʟı, נƨ ρα ƨεм ƨтσρıʟα ƨκσzı νяαтα. ıƨκαʟα ƨεм cнʟσε. ɢʟεɔαʟα ƨεм мεɔ šтυɔεптı ıп נσ пαšʟα ν ɢяυčı ɔεκʟεт. κσ мε נε zαɢʟεɔαʟα נε z ɢяυčσ ɔεκʟεт ρяıšʟα κ мεпı ıп яεκʟα " čε мıƨʟš, ɔα ƨεш вσм ɔяυžʟα ƨ тαвσ κ ƨı тαšпα ƨмяκʟα κя ƨαпנı. ƨσ вʟ κυʟ ρυпcε κα тı вαנ ƨσνяαžпıcα." κσмı ƨεм νεяנεʟα καנ נε яεκʟα. ρσčυтıʟα ƨεм ƨε zεʟσ ƨʟαвσ. ρσνzρεʟα ƨεм ƨε пε пεκσ čυɔпσ ʟεтαʟσ (čυɔпσ σɔ zпσтяαנ). υƨεɔʟα ƨεм ƨε ν ρяαzεп κυρε. κσ נε žε ƨκσяαנ σɔšεʟ ƨε נε κ мεпı υƨεɔʟα пεκα ρυпcα. zαтσ ρıʟı ƨνα ƨε ν ρσɢσνσя. вıʟα נε zεʟσ ρяıנαzпα. ıмε נı נε вıʟσ мεяσρα. ν κυρε נε ƨтσρıʟα šε εпα ρυпcα пαנпε ƨтαяσƨтı. тυɔı σпα נε вıʟα zεʟσ ρяıנαzпα. ıмε נı נε вıʟσ αмч.
15. maj 2013
u136801
u136801
neext!:**
15. maj 2013
u137191
u137191
ᴛᴏ ᴢɢᴏᴅʙɪᴄᴏ sᴇᴍ ᴢᴀsʀᴀʟᴀ ɪɴ ᴊᴏ ᴘᴏɴᴏᴠɴᴏ ᴘɪšᴇᴍ ᴛᴜᴋɪ. ɴᴇxᴛɪ ɴɪsᴏ ᴇɴᴀᴋɪ ᴀᴍᴘᴀᴋ čɪsᴛ ᴅʀɢᴀčɴɪ.
ʟɪɴᴋᴇᴄ: http://www.igre123.com/forum/tema/m-mag-c-b-og.*/55341/
15. maj 2013
omfg neext! *o*
15. maj 2013
u137191
u137191
igi - to zgodbico sem zasrala in jo pišem na unem linku zgori
15. maj 2013
sej je nis zasrala? zakaj bi jo zasrala? :* <3 čist kul je ta popolna je no kar nadaljuj to in ono tut loh pišeš
15. maj 2013
19. maj 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg