Forum
u200624
u200624
Hello!

Čeprav so počitnice, sem se odločila, da bom naredila nekakšno poučno temo o angleščini. Vem, da vas veliko tukaj na igrah želi pisati zgodbice v angleščini, pa niste prepričane, če znate dovolj dobro ali ne. Zato sem vam pripravila velikoooo stvari. Od slovnice, nalog, raznim besedilnih nalog (mogoče tudi kakšno slušno), itd.

Za začetek vam bom razložila nekaj časov, nato pa na koncu vsake lekcije dala naloge. Pokukajte tudi kdaj v (A/N), kjer se bodo skrivale povezave do raznih vaj, zgodb, pesmi, besedil…

Upam, da vam bo všeč in vam bo zares pomagalo in boste s tem tudi s septembrom v šolo prišle z novim znanjem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


LESSON 1

•GRAMMAR:

Present simple tense – ta glagolski čas uporabljamo, kadar govorimo o ustaljenih dogodkih, navadah, dejstvih in splošno znanih resnicah. V preprostih stavkih, kot sta naslednja, osebnemu zaimku (npr. I, you, he, we…) ali samostalniku sladita glagol in preostali del stavka.

Primer:
I walk to work.
Australia is a big country.

1. Affirmative form (trdilna oblika)
Kadar se glagol uporabi s he, she, it, običajno dobi pripono –s ali –es.a. Pogosti glagoli, ki dobijo pripono –s.
ask -> asks
get -> gets
hope -> hopes
know -> knows
like -> likes
live -> lives
want -> wants

b. Glagoli, ki se končajo na –ss, -o, -ch, -sh, dobijo pripono –es.
do -> does
go -> goes
miss -> misses
teach -> teaches
wash -> washes
watch -> watches

c. Glagoli, ki se končajo na –y, dobijo pripono –ies.
cry -> cries
fly -> flies
try -> tries

2. Negative form (negativna oblika)
Nikalno obliko tvorimo tako, da pred glagol postavimo don't (do not) ali doesn't (does not). Glagolu odstranimo pripono, da je spet v prvotni obliki.3. Interrogative form (vprašalna oblika)
Glagolu odstranimo pripono, da je spet v prvotni obliki. Vprašalnice Wh- postavljamo pred do ali does.• EXCERCISE:

1. Povej, kaj počne Michael. Dopolni stavke v spodnjem stoplcu s podatki iz zgornjega stolpca. Prvi primer je že rešen.

a. I get up at seven fifteen.
b. I walk to the bus stop.
c. I start work at nine.
d. I finish work at five or six.
e. I watch television.
f. I play on the computer.

a. Michael gets up at seven fifteen.
b. He …………………. to the bus stop.
c. He ……………….... work at nine.
d. He …………………. Work at five or six.
e. He ………………….. television.
f. He ………………….. on the computer.

2. Pretvori stavke v spodnjem stolpcu v nikalne.

3. Postavi glagol v oklepaju v ustrezno obliko.
a. She …………… (miss) her father very much when he is away.
b. The boy with blond hair ……………. (go) to the same school as his sister.
c. Her grandmother …………….(like) to see her at the weekend.
d. My boyfriend …………..(bring) me flowes.
e. She …………… (do not mind) living with her parents.
f. Harry ………….. (get) on very well with his sister.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Upam, da sem vam za začetek pomagala, v naslednjih lekcijak pa še več (:
27. junij 2016
u209548
u209548
a. Michael gets up at seven fifteen.
b. He walks to the bus stop.
c. He starts work at nine.
d. He finishes Work at five or six.
e. He watches television.
2. Pretvori stavke v spodnjem stolpcu v nikalne.

3. Postavi glagol v oklepaju v ustrezno obliko.
a. She misses (miss) her father very much when he is away.
b. The boy with blond hair goes (go) to the same school as his sister.
c. Her grandmother likes(like) to see her at the weekend.
d. My boyfriend brings (bring) me flowes.
e. She doesn't mind (do not mind) living with her parents.
f. Harry gets (get) on very well with his sister.
27. junij 2016
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg