Forum
εʟʟσш:*

тα тεмα пı ғεנκ σɔ пσвεпɢα. čε мα κɔσ εпακσ тεмσ пαנ ρʟıƨ ƨρσяσčı ρσ zƨ ρα ƨε вσмσ zмεпʟ. ĸαpιšš?

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ν νƨακı šтενıʟκı ( ɔσ 3 пα тεɔεп) вσм ıмεʟα ''яυвяıκε'':
ϟ ıɢяε 12З (ʟαнκ ρσšʟנεтε ʟıпκ σɔ ρσяσκ, тεκмσναпנ, zɢσɔвıc... ρα ɢα вσм σвנανʟα)
ϟ υƨακıč ƨı вσм ızвяαʟα εпσ тεмσ пρя. ɢʟαƨвα
ϟ ρσтεм вσм ρıƨαʟα пεκαנ ız мσנɢα ʟαנғα (пεκε νяƨтε вʟσɢ)
ϟ εпα ρεƨεм z чσυтυвα
ϟ нσяσƨκσρ
ϟ ɔαʟα ναм 2-З пεנмε
ϟ пα κσпcυ вσм ɔαʟα 2 αʟı тяı ƨʟıκε ıп вσƨтε ɢʟαƨσναʟı καтεяα נε ʟερšα
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

čε υпıčυנεš тεмσ тε вʟσκıяαм
пε σɢʟαšεναт тυκı! čε нσčтε ɔα נε ναš ʟıпκ тʟε ɢα вσм σвנανʟα ν яενıנı.

BOM ZLO VESELA ČE BOSTE BRALI!
25. februar 2013
next
25. februar 2013
u106984
u106984
next..!
25. februar 2013
u123086
u123086
next
25. februar 2013
u123911
u123911
next
25. februar 2013
εʟʟσш:*
ρяνα šтενıʟκα мσנε яενıנε נε ρяρяανʟנεпααα﹗
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
FORUM TEME:
ϟ ιяяєρℓαcєαвℓє.♢ נε ρяεɔ κяαтκıм пαяεɔıʟα пσνσ тεмσ z ıмεпı ıп נı ɢяε zεʟσ ɔσвяσ. ρσɢʟεɔαʟα ƨεм тεмσ ıп ƨσ ıмεпα zεʟσ ʟερα. нıтяσ κʟıκпıтε, čε яαвтε пσν пεנм :-)
https://www.igre123.com/forum/tema/rabs-nov-nejm-in-gt-click!-tm/48916/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
тσκяαт נε тεмα ρσʟчνσяε.
ρσʟчνσяε נε ρяσɢяαм, пα καтεяεм ʟαнκσ ɔεʟαš, ƨεтε, κσʟεκcıנε... ɔα ɢα ʟαнκσ υρσяαвʟנαš мσяαš вıтı ρяıנανʟנεп/α. пαנρяεנ мσяαš čıƨтσ zɢσяαנ κʟıκпıтı вεƨεɔσ cяεαтε. σɔρяε ƨε тı ƨтяαп z ɔνεмα ρσʟσνıcαмα. пα ʟενı ρσʟσνıcı ıмαš ƨκυρıпε ƨтναяı. čε κʟıκпεš пαρяıмεя пα мαנcε ıмαš σɢяσмпσ мαנıc. νεɔпσ ıмαš пα νянυ ρσʟσνıcε šε σκεпcε ρσɔσвпσ вяƨκαʟпıκυ, καмσя νρıšεš zпαčıʟпσƨтı пρя. мαנcε κı נσ нσčεš. κσ пαנɔεš καя ƨı ıƨκαʟ/α נσ ρσνʟεčεš ν ʟενσ ρσʟσνıcσ, κנεя пαяεɔıš ƨεт ρσ žεʟנı. κσ тı נε νšεč, κʟıκпεš ɢυмв ρυвʟıƨн.ƨeтυ νρıšεš пαƨʟσν ıп ɔσʟσčıš καтεɢσяıנσ. šε εпκяαт čıƨтσ ƨρσɔαנ κʟıκпεš ρυвʟıƨн.
κσпčαпσ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
мч ʟıғε
ραč σпα נε εпα z ıɢεя, κ καтεяσ ƨεм ƨε ρσяσčıʟα. ғυʟ ƨм נσ мεʟα яαɔα. ƨαм мε נε žε ρσ εпεм ɔпενυ zαčεʟα zαנεвαναт. ρσʟ ƨνε ƨε ƨκяεɢαʟε ıп נε вʟσ ραč zʟσ нυɔσ, κя σпα נε пαяανпα zʟσвα נƨ ƨεм ρα ραč мαʟ пαɔαяנεпα zα κяεɢαпנε. хđ пσ ıп ρσтεм נε zαנεвαναʟα šε εпσ мσנσ ρяıנαтεʟנıcσ, κı мı נε ρσмαɢαʟα. zɔεנ ƨε вσм ρα κмαʟυ ρσяσčıʟα ƨ καяıп ıп ƨεм žε ρσzαвʟα пα тıƨтσ тяαρσ. пαנ ƨε пε νтıκα ν мσנ ʟαנғ čε пıмα ƨνσנεɢα. an?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ke$ha - Die Young
jαz ƨεм zαƨνσנεпα ƨ тσ ρεƨмıנσ (яεƨпσ!!!) υραм ɔα вσ тυɔı ναм υšεč.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
нσяσƨκσρ נε ƨ ƨρʟεтпε ƨтяαпı εεтαǫ. пıƨεм ƨı ɢα ƨαмα ızмıƨʟıʟα. пıƨεм νεɔεžεναʟκα αʟ пεκı xđ
★ OVEN ★
пα ρσɔяσčנυ ɔεпαяנα тı пε вσ šʟσ κσт ρσ мαƨʟυ. ız тεɢα яαzʟσɢα ƨε ρσƨтανʟנα νρяαšαпנε, čε ʟσčıš мεɔ ρσנмσм ƨκσρυšтνσ ıп ρσנмσм ναяčпσƨт﹖ ν κяσɢυ пαנтεƨпεנšıн ρяıנαтεʟנεν ρяενεяı, καנ ƨε ρяıρяανʟנα ν čαƨυ тνσנε σɔƨσтпσƨтı.
★ BIK ★
ρяενıɔпσ ƨ ғıпαпcαмı. тεžανε тı вσ мσяɔα ρσνzяσčαʟσ пαɢпנεпנε κ пερяεмıšʟנεпıм пακυρσм. šε ɔσвяσ, ɔα ρσzпαš пαčıпε, κακσ ρяıɔσвıтı ƨρσпzσяנε пα ƨνσנσ ƨтяαп. вσɔı σɔρятε ɢʟανε ıп ɔαנ ρяıʟσžпσƨт šε ızzıνσм, κı нσɔıנσ пα ρσт.
★ DVOJČKA
ρяıšεʟ נε тяεпυтεκ, κσ ƨε ʟαнκσ ρσƨтανıš zαƨε ıп пαяεɔıš ɔσвεя νтıƨ ρяεɔ ρяıנεтпσ ıп ƨıмραтıčпσ σƨεвσ. пεκα пα νıɔεz ρяıנεтпα σƨεвα, κı ρα נσ ρσzпαš šεʟε κяαтεκ čαƨ, ƨı вσ zεʟσ ρяızαɔεναʟα ƨ тεвσנ νzρσƨтανıтı ρяıנαтεʟנƨκı σɔпσƨ. ƨρяαšεναʟ/α ƨε вσš, ʟε καנ ıмα zα вяεɢσм.
★ RAK ★
σɔʟıčпσ σρяανʟנαš ƨνσנε σвνεzпσƨтı, zαтσ ρσκαžı νεč εптυzıαzмα. ραzı ʟε, ɔα тε ρяενεč пε zαпεƨε. пα ρσɔяσčנυ ʟנυвεzпı ƨε вσ κмαʟυ νƨε υяεɔıʟσ, zαтσ ƨε пε ıɢяαנ z σɢпנεм. ν ρяıנαтεʟנƨκεм σκσʟנυ вσ νƨε ρσɔ υɢσɔпıмı νıвяαcıנαмı
★ LEV ★
мεɔ ρяıנαтεʟנı тε вσɔσ пεɔανпε ızκυšпנε пαρεʟנαʟε κ ɔяυɢαčпεмυ яαzмıšʟנαпנυ. ıмεтı ɔεпαя נε ƨıcεя ƨυρεя пσνıcα. α пıκαя ƨı пε ɔσмıšʟנαנ, ɔα ʟαнκσ z ɔεпαяנεм ρяερяıčαš ɔяυɢε, ɔα тı вσɔσ ƨʟεɔıʟı. ρяı ɔεʟυ ɔαпεƨ пε вσš яανпσ νzσя ρяıɔпσƨтı. ρα καנ ρσтεм﹗ пαנɔı пεκαנ, καя тı вσ ɔνıɢпıʟσ яαzρσʟσžεпנε.
★DEVICA ★
ν κяσɢυ пαנтεƨпεנšıн ρяıנαтεʟנεν ρяıƨʟυнпı, καנ ƨε ɔσɢαנα zα тνσנıм нявтσм. ρяı яσмαптıčпıн zαɔεναн вı тı ρяıšʟα ρяαν тσʟαžвα κακšпε ρяıנαzпε σƨεвε. α пıκαя ƨε пε žяı. κмαʟυ ƨε вσ тνσנ žαʟσƨтпı σвяαz яαzтεɢпıʟ ν zαɔσνσʟנεп пαƨмεн.
★TEHTNICA ★
вεžαпנυ ɔεпαяנα ƨε žεʟıš ızσɢпıтı, α вσ čαƨ ρσκαzαʟ, ɔα נε вıʟα вσנαzεп σɔνεč. ƨпıɔεпנα z ɔσʟσčεпıмı ʟנυɔмı, яσנεпıмı ν zпαмεпנıн ƨтяεʟcα αʟı вıκα, тı вσɔσ ρσпσνпσ νʟıʟα σρтıмızεм. ʟαнκσ ρяıčακυנεš σɔʟıčпε мσžпσƨтı, ɔα ƨε ızκαžεš ρяı ɔεʟυ. čαƨα zα ƨρσρяıנεмαпנε ƨ тεм ızzıνσм ıмαš пα ρяεтεκ.
★ŠKORPIJON ★
ρσčпı z ɔεпαяנεм, καя тε נε νσʟנα. zανεɔαנ ρα ƨε, ɔα ʟαнκσ z пנıм пαяεɔıš νεč, κσт ɔα ɢα zαρяανʟנαš ƨ ρяεɔяαɢıмı тεʟεғσпƨκıмı ρσɢσνσяı. яαנε ƨı ɔεпαя ρяıняαпı ıп мσяɔα ƨı čεz čαƨ ʟαнκσ ρяıνσščıš καנ νεčנεɢα. тνσנ σɔпσƨ ɔσ ρяıנεтпıн ʟנυɔı σκяσɢ тεвε נε вıʟ νεɔпσ ғεя, καя ƨε тı ɔαпεƨ νяαčα z σвяεƨтмı.
★STRELEC ★
пα σвzσяנυ נε ƨνεž νεтεя ν ʟנυвεzпı. καя вσ, ρα вσ. ɔεʟσ נε νčαƨıн ραč пυנпσ zʟσ. пαנ тε тσʟαžı тσ, ɔα вσ κмαʟυ ρяıšʟα тυɔı пαɢяαɔα zα тνσנσ ρяıɔпσƨт. ρяı ɔεпαяנυ вσš мσяɔα ρσνεčαʟ/α ƨνσנε νıяε. яαzνεƨεʟıʟσ тε вσ, ɔα ƨε ʟαнκσ тακσ εпσƨтανпσ zαпεƨεš пα ƨνσנ ıпƨтıпκт.
★KOZOROG ★
κακσ ʟερσ, ɔα тı пı νƨεεпσ zα ρяıנαтεʟנε. νεпɔαя נε zɔαנ ƨκяαנпı čαƨ, ɔα šε ƨεвı zαɢσтσνıš ƨяεčσ ν ʟנυвεzпı ıп ƨρʟσн ν žıνʟנεпנυ. вσɔı σρяεzεп/α ν ƨтıκıн z σƨεвαмı, κı ıмαנσ ρσρσʟпσмα ɔяυɢαčпα ƨтαʟıščα σɔ тνσנıн. υтεɢпεנσ тε ƨρяανıтı σв ραмεт.
★VODNAR ★
ɔεʟσ тı ɢяε ɔσвяσ σɔ яσκ. ɔαпεƨ пε вσ мαʟσ ʟנυɔı, κı נıн вσ ρσžяʟα ғαυšıנα σв тνσנεм zмαɢσƨʟανנυ. κσ ƨε ρσɢσναяנαš z пαנвσʟנ zαυρпıмı ρяıנαтεʟנı, ƨε šε ρσƨεвεנ ρσтяυɔı ρσƨʟυšαтı. ρяıנαтεʟנ тı вσ нναʟεžεп, čε ƨε ρσƨκυšαš νžıνεтı ν пנεɢσν ƨνεт.
★RIBI ★
ρσ ɔпενυ, κσт נε вıʟ νčεяαנ, вı ρяαν ρяıšʟσ пεκαנ νεč νεƨεʟנα. вσɔı ƨяcε ıп σƨяεčı ρяıנαтεʟנα νƨαנ z υяıcσ ƨνσנεɢα čαƨα. тσ zαɔпנε čαƨε κяνανσ ρσɢяεšα. zαɔпנε čαƨε ıмαš пα νσʟנσ zεʟσ мαʟσ ғıпαпc. ρяενεč ɔεпαяנα zмεčεš zα пακυρ ƨтναяı, κı נıн пε вσš пıκσʟı ρσтяεвσναʟ/α.

нσяσƨκσρ ναм вσм σвנανʟα εпκяαт пα тεɔεп. oki?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
NAMES
ƨтяσпɢ.◊
υпғσяɢεттαвʟε.*
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
123ɢʟαƨυנтε καтεяα ƨʟıκα נε пαנʟερšα﹗ (ʟαнκσ נıн тυɔı υρσяαвıтε пρя. zα ρяσғıʟ)

✚ ℓυρčкααα:** υραм ɔα ναм נε υšεč мσנα яενıנα.
25. februar 2013
u123086
u123086
2
Next <333
25. februar 2013
u106984
u106984
full dobra evija<33
usee slikce so lepe..!
nekšt..!
25. februar 2013
u109209
u109209
kuulska revija!!
2 slika
nnnext
25. februar 2013
nekšt ))
jača revija!!
slikca 2
25. februar 2013
u84822
u84822
2slikca
Neeeeeeeeeeeeeeeext!:*
25. februar 2013
1 slikca
Next
26. februar 2013
next!!!!!1
26. februar 2013
u123911
u123911
next
svetovno pišeš<;33333
26. februar 2013
u30718
u30718
Neext!
26. februar 2013
εʟʟσш:*
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
FORUM TEME:
f¤®€v€® ναƨ ναвı, ɔα ρяεвεяεтε σzıяσмα ƨσɔεʟυנεтε пα тεн тεмαн.
sodeluješ: https://www.igre123.com/forum/tema/top-model-by-me-i-love-...-in-lt-3/49169/1
bereš: https://www.igre123.com/forum/tema/ljubezen-sovrastvo-prijateljstvo-in-se-kaj/44098/1
sodeluješ: https://www.igre123.com/forum/tema/the-best-photo-competition-in-igrei2/50852/1
sodeluješ: https://www.igre123.com/forum/tema/najboljse-modne-oblikovalke-polyvore/50987/1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
тσκяαт נε тεмα нıρƨтεяנı.
тσ נε ƨтıʟ σвʟαčεпנα. пεκαтεяı мυ ρяανıנσ ɔα נε тσ яαzcαραп ƨтıʟ αмρακ νƨεεпσ נε εɔıпƨтνεп. ρяı ғαптıн נε тσ, κσʟıκσя ƨεм υɢσтσνıʟα, ɔα ıмαנσ нʟαčε ƨяεɔı яıтı, υκναяנαנσ ƨε ƨ ƨκεנтαпנεм ıп ρσɔσвпıмı ƨтναямı. нıρƨтεяנı пσƨıנσ вσʟנ νıптαɢε ƨтναяı, ɔεκʟεтα ıмαנσ ραנκıcε αʟı нʟαčε z νıƨσκıм ραƨσм ıп вʟαεяıпκε. нıρƨтεяƨκσ κσʟσ נε вяεz ρяεƨтαν, пεκακšпα ''zпυcαпα'' zαɔενα, κı נσ νzαмεš вαвıcı αʟı ɔεɔκυ ıп мαʟσ ρяεпσνıš (пρя. ρσвαяναš ν κακσ пεžпσ вαяνσ)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
мч ʟıғε
κσ ƨεм ƨε ρяνıč ρяıנανıʟα пα ıɢяε 12З, пıƨεм ıмεʟα ρσנмα καנ נε мεƨƨʟεтεяƨ, тυмвʟя... пıƨεм νεɔʟα κακσ ƨε ɔα καяκσʟı пα ρяσғıʟ, тυɔı καנ נε ƨραмαпנε пıƨεм νεɔεʟα - ν ɢʟανпεм пıč мı пı вıʟσ נαƨпσ. šε νεɔпσ ƨε ƨρσмıп, κακσ ƨεм вʟα нερı, κσ ƨεм ızνεɔʟα, zα ƨρʟεтпσ ƨтяαп, пα καтεяı ƨσ яαzʟıčпε ρıƨανε, пα εпı ғσяυм тεмı ƨεм пαšʟα νεʟıκσ zпακcεν. мσנεɢα ρяνεɢα ρяσғıʟα žε ɔσʟɢσ пı νεč. νмεƨ пεκαנ čαƨα пıƨεм вıʟα ρяıנανʟנεпα, zɔαנ ρα ıмαм тα ρяσғıʟ.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
мσנα ɔяυɢα пαנʟנυвšα ρεƨεм﹗ κακšпα ƨε ναм zɔı﹖

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
νıcı:
נσžε ρσκʟıčε мızαяנα: ɢσƨρσɔ﹗ тαščα žεʟı ƨκσčıтı ƨκσzı σκпσ﹗
мızαя: ρσκʟıcαтı мσяαтε яεšεναʟcε, пε мızαяנα.
נσžε: вσ žε тακσ ρяαν. ρяσвʟεм נε, ɔα пε мσяε σɔρяεтı σκпα.

"κσʟıκσ žıναʟı ρσтяεвυנε žεпƨκα﹖"
"šтıяı, ıп ƨıcεя:
пεяcα zα σмαяσ,
ɢσƨ zα ρσƨтεʟנσ
נαɢυαяנα zα ɢαяαžσ
σƨʟα, κı вσ νƨε тσ ρʟαčαʟ."

ɢσƨρσɔ ƨσɔпıκ, ƨρʟσн пı šʟσ zα тαтνıпσ, αмρακ zα яεšεναʟпσ ακcıנσ. κσ ƨмσ υκяαɔʟı καмıσп, пαρσʟпנεп z вяεzαʟκσнσʟпσ ρıנαčσ, נε вıʟσ zυпαנ З5 ƨтσρıпנ ν ƨεпcı ıп пσямαʟεп čʟσνεκ вı νεɔεʟ, ɔα נε šʟσ zα яεšεναпנε ʟנυɔı ıп пε zα тαтνıпσ.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
пαмεƨ:
яαɔıσαcтıcνε.
ғυcκıпɢ.ʟσνε.*
ғяεακ συт.♰
ɔεɔıcαтεɔ△
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
σcεпıтε ƨʟıκσ z I - Io
✚ ℓυρčкααα:** υραм ɔα ναм נε υšεč мσנα яενıנα.
26. februar 2013
u109209
u109209
10
itakk next
26. februar 2013
u106984
u106984
Ioo+

Neeexxt..!!
26. februar 2013
u84822
u84822
1oo+
Neeeeeeeeeext!:*
26. februar 2013
Nexxt
27. februar 2013
next!
27. februar 2013
next
27. februar 2013
u123086
u123086
1o
Itaq,next
27. februar 2013
u76594
u76594
nextt
27. februar 2013
nekšt
27. februar 2013
u123911
u123911
nekšt.
27. februar 2013
εʟʟσш:*
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
пıƨтε мı ρσƨʟαʟε пσвεпε ғσяυм тεмε.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
тσκяαт נε тεмα υčεпנε.
ραč νεʟıκ נıн ıмα тεžανε ƨ тεм, ɔα ƨтαяšı νεʟıκ ρяενεč ρяıčακυנεנσ (тυɔı נαz ƨεм мεɔ тεмı яενεžı х'ɔ)νεčıпı ƨε נε zεʟσ тεžκσ ƨε נε ƨκσпcεптяıяαтı пα υčεпנε, ıмα ρα νƨακ ƨνσנσ ''мεтσɔσ'' ρσ καтεяı ƨε υčı. נαz ƨεм νεčκяαт ρσ мαʟσ, κεя мı נε яεƨ zεʟσ тεžκσ ƨε υčıтı ıп тυɔı zα яαzʟıčпε ρяεɔмεтε ıмαм яαzʟıčпε пαčıпε. αмρακ σčıтпσ נε мσנ пαčıп υčεпנα υƨρεšεп, κεя ƨεм ν šσʟı мεɔ вσʟנšıмı.
пεκαנ пαčıпσν zα υčεпנε:
- ρяεвεяı νƨε вεƨεɔıʟσ ıп ρσтεм пαρıšı σвпσνσ (ρσ мσžпσƨтı пα яαčυпαʟпıκ ɔяυɢαčε נε ρяενεč мυčпσ) נαz тσ ɔεʟαм ρяı zɢσɔʟı.
- ɔεʟαנ ƨı ızρıƨκε (тεɢα šε пıƨεм ρяσвαʟα)
- εп ɔαп ƨε νƨε čıм вσʟנ пα ραмεт пαυčı, пαƨʟεɔпנı ɔαп ρα šε εпκяαт ρяεвεяı (тκσ ρяı ɢεғı ɔεʟαм)
ρα šε ғυʟ נε тεн пαčıпσν. υραм ɔα ƨтε žε νƨε пαšʟε тαρяανɢα zα ναƨ.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
мч ғяıεпɔƨ
נαz ƨεм ıмεʟα σɔ νятcα ɔσ ρεтɢα яαzяεɔα εпσ вғғ. υƨı ƨσ мıƨʟʟı, ɔα ƨε мανε пενεм κακ яαɔε ρα ɔα ƨε υƨε ƨтяıпנανε, ƨαмσ נαz пıƨεм тακσ мıƨʟıʟα. пα žıνcε мı נε šʟσ пנεпσ ναžεпנε ıп ɢσνσяנεпנε σ тεм, καנ νƨε ıмα σz. вσ ɔσвıʟα. ɢяяяя. νεɔпσ κσ ƨмσ καנ мσɢʟı ɔεʟαтı נε ƨρяαšεναʟα υčıтεʟcσ čε נε ʟαнκσ ν ραяυ z мαпσ (נƨ тσтαʟпσ пıƨεм нσтεʟα вıтı z пנσ) εпκяαт ƨεм ρα яεκʟα ɔα пσčεм вıтı z пנσ мε נε ρα cεʟ κʟαƨ ɢʟεɔαʟ κσт мαяƨσνcα. κяıƨтυƨ. zɔεנ мαм ɔνε пσνı вғғ ıп ƨтα ғυυʟ σɔšтεκαпı ıп ננαčı.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
šε εпα ρεƨεм κı ƨε яεɔпσ νятı пα мσנεм ғσпυ. х'd

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
пαмεƨ:
пεш чσяκ.*
cнεмıƨтяч.
.εαятн*
ƨραcεƨнıρƨ.
αтмσƨρнεяε△
αɔνεптυяε.♢
нυввα вυввα ●
νıƨıσп.*
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
κεяα ƨʟıκcα נε ʟερšα﹖

1
2▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ρσšʟנıтε ғσяυм тεмε, zα καтεяε žεʟıтε, ɔα נıн σвנανıм
καנ нσčεтε пαƨʟεɔпנıč zα ɢʟανпσ тεмσ﹖
κακšпα ıɔεנα καנ σɔ ʟαנғα пαנ пαρıšεм﹖
ναм נε νšεč яενıנα﹖ пαנ נσ ƨρʟσн šε ρıšεм﹖﹖﹖
σɔɢσνσяε ρσ ƨρσяσčıʟυ ρʟııƨ﹗

✚ ʟυρčκααααα
01. marec 2013
u123086
u123086
Obe <3
Next
01. marec 2013
u76594
u76594
nexttt
01. marec 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg