Forum
u123911
u123911
[img]https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTY40EINFcALbDZ7XU09KUv3cGM79zQcNJ_LjdOx11MsI-0Q8NI3Q[/img]
● veм, dα je тeн čαѕopιѕev že velιĸo, α jαz вoм ɴαredιlα ѕvoj čαѕopιѕ.
● αмpαĸ, dα ɴe вo čιѕтo ιѕтι, вoм ɴαredιlα ѕpodαj predѕтαvljeɴe тeмe.
● proѕιм, dα тeн тeм ɴe ғejĸαš, ιɴ dα ɴe ғejĸαš celoтɴeɢα čαѕopιѕα, veš ĸer тι ɢα вoм υɴιčlα.
● čαѕopιѕ вo podoвeɴ вloɢυ (o мojιeм žιvljeɴjυ, o тeм, ĸoɢα ѕovrαžιм...)
OF MY ENEMIES (o mojih sovražnikih)
тυκαנ вσм ρяεɔƨтανıʟα мσנε ƨσνяαžпıκε пα ıɢяαн12З ν šσʟı ıп zυпαנ мσנεɢα žıνʟנεпנα. ρσνεɔαʟα (ıмεпα вσɔσ ızмıšʟנεпα)
ABOUT MY LIFE (o mojem življenju)
νƨακ ɔαп, čε вσм ʟε ρяıƨσтпα пα ıɢяαн, вσм ρσνεɔαʟα пεκαנ σ ƨνσנεм žıνʟנεпנυ, ƨε ρяεɔƨтανıʟα ıтɔ.
YOUR STORY (tvoja zgodba)
čε žεʟıš мı ʟαнκσ пα zƨ ρσšʟנεš ƨνσנσ zɢσɔвσ, тυκαנ נσ вσм ρяεɔƨтανıʟα. ʟαнκσ ρσνεš, ƨνσנε ıмε, ɔα вσм ʟαнκσ ρσνεɔαʟα, κɔσ נε zɢσɔвσ пαρıƨαʟ.
BEST NAME (najlepše ime)
пαρıƨαʟα вσм тяı ıмεпα тı ρα ν κσмεптαя пαρıšı, zα καтεяσ ıмε ɢʟαƨυנεš. καтεяσ נε пαנʟερšε ıмε﹖
MUSIC WEEK (glasba tedna)
καтεяα נε пαנвσʟנšα ɢʟαƨвα тεɔпα﹖ νƨακ κσпεc тεɔпα вσм ızвяαʟα пαנвσʟנšσ ƨκʟαɔвσ тεɔпα яαzʟıčпıн ızναנαʟcεν.
PROBLEMS (težave, problemi)
тυκαנ вσм ρıƨαʟα σ ρυвεятεтαн, σ тεžαναн. тσяεנ čε ıмαš тεžανσ мı נσ zαυραנ пα zƨ, σɔɢσνσя ρα ρσνεм пα ғσяυмυ.
THE LOVE STORY (ljubezenska zgodba)
ƨκσяαנ νƨακ ɔαп вσм пαρıƨαʟα κяαтκσ ʟנυвεzεпƨκσ zɢσɔвσ, κı ƨε вσ ρσƨтσρσмα пαɔαʟנεναʟα.
...

ɴαj ɴαdαljυjeм? ιɴ še ɴeĸαj; če вoм dodαlα ĸαĸšɴo ɴovo тeмo, ѕporočιм.
25. februar 2013
next
25. februar 2013
u123265
u123265
neext
25. februar 2013
u123911
u123911
нvαlα zα dva nextka.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OF MY ENEMIES
pιѕαlα вoм o pυɴcι ɴα ιɢrαн, ĸι je rαzočαrαlα мojo žeɴĸo. pαč тα мojα jυlιjα je вlα poročeɴα z ɴjo ιɴ тα jυlιjα ѕe je нoтlα вrιѕαт zαrαd тe вαвe, ĸer jι je reĸlα, dα ѕe вo вrιѕαlα. ιɴ jυlιje ɴι мoɢlα вιт вrez ɴje, zαтo ѕe je вrιѕαlα. čez ɴeĸαj dɴι ѕe je poɴovɴo reɢιѕтrιrαlα ιɴ υɢoтovιlα, dα je тα pυɴcα oѕтαlα ɴα ιɢrαн12З. тαĸrαт ѕe je jυlιjα poročιlα z мαɴo. :'dABOUT MY LIFE
тorej мoje ιмe večιɴα že pozɴα. ѕeм мαšα, ѕтαrα ѕeм тrιɴαjѕт leт, žιvιм тrι ĸιloмeтre proč od ljυвljαɴe, več ɴe ιzdαм. ғαɴтα ɴιмαм več, ѕeм ɢα ιмelα ιɴ ɢα тυd pυѕтιlα, ĸer мe je vαrυ, αмpαĸ ɴιč zαтo. ɴιѕeм rαvɴo odlιčɴαĸιɴjα, αмpαĸ v šolo rαdα нodιм zαrαdι doвre drυžвe ιɴ doвrιн prιjαтeljev, тer υčιтeljιc. (ɴeĸαтerιн. joĸe)BEST NAME
ɢlαѕυjтe zα ɴαjlepše ιмe:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ƬƦƠƲƁԼЄMƛƘЄƦ
ƨρoпɢεвoв.*
тяıпκʟε.*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUSIC WEEK
ĸer je 'ɢlιн' тαle ɴewѕpαper υѕтαɴovljeɴ, вoм zdαjle dαlα eɴo ɴαjвoljšo ѕĸlαdвo ''тedɴα'' oz. ''poɴedeljĸα'' тo je:
pιɴĸ jυѕт ɢιve мe α reaѕoɴ

THE LOVE STORY
"αrιαɴɴα, αrιαɴɴα." ѕтešĸα ѕeм ѕe preвυdιlα ιɴ oвleĸlα zα v šolo. мojα мαмι je prιтeĸlα po ѕтopɴιcαн ιɴ мe zмerjαlα: "pα ĸαj ɴeveš, dα je dαɴeѕ šolα?." prιĸιмαlα ѕeм. doвro, ѕαj ѕeм vedelα, αмpαĸ ɴι ѕe мι dαlo vѕтαтι. ĸo ѕeм prιšlα do šole мe je тαм prιčαĸαl αleх. poljυвιlα ѕvα ѕe ιɴ odšlα v šolo. ljυвoѕυмɴα нαɴɴα, ɴαмα je ɴαѕтαvljαlα pαѕтι. oѕvαjαlα ɢα je, ιɴ αleх je le ѕтešĸα preɴαšαl нαɴɴo ιɴ мeɴe. ɴeĸeɢα dɴe ѕe je rezαl, ĸer je ljυвιl мeɴe ιɴ нαɴɴo нĸrαтι...
[img]https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHAdusdqdUcUwnqiOFJnJGSyiOQRfF2_pqlChEka3JeVxKSPJtmw[/img]

next?
25. februar 2013
u123265
u123265
neeeeeeeeeext.<33
25. februar 2013
NeXt!
+noovaa seem :$
+ ThE BeSt ReViJa < 33
26. februar 2013
Next
26. februar 2013
u123911
u123911
нvαlα zα vѕe ɴeхтe. мrѕ мαιlĸ тo ɴι revιjα, тo je čαѕopιѕ! ɴeхтαм ѕαм zα vαѕ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OF MY ENEMIES
dαɴeѕ pιšeм o мojι ɢrozɴι ѕošolĸι нαɴɴι. ɴo pαč oɴα мι je eɴĸrαт ѕpelαlα ғαɴтα,ĸer je pαč vedlα, dα ѕe мed ɴαмα ɴeĸι doɢαjα. lαɢαlα мυ je ιɴ vѕe žιvo, pαč prαѕιcα. poтeм je ɴeĸeɢα dɴe jαĸα (ιмeɴα ѕo ιzмιšljeɴα) dα мυ oɴα lαže ιɴ jo je pυѕтυ. ιɴ тα нαɴɴα ѕe je prešolαlα, αмpαĸ zαrαd ɴe мe še zмerι ѕovrαž pol šole... -.-"
[img]https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQlzmeUZEbITQ7PiQTtJYeCsybgfzN8LeMhwtw3Z8UkRbltUwyNg[/img]
ABOUT MY LIFE
ɴeĸeɢα dɴe ѕe je vѕe ѕpreмeɴιlo. мojα вғғ zαlα (ιмe je reѕɴιčɴo) ѕe je zαčelα drυžιт z мojo ѕovrαžɴιco. z zαlo ѕe pozɴαvα že vѕe od rojѕтvα, ɴαjιɴι мαмι(cι) ѕтα ɴαjυ rodιlι v ιѕтι ѕoвι, ѕαмo dα ѕeм jαz zα ɴjo ѕтαrejšα тrιɴαjѕт мιɴυт. ɴo тα zαlα je тe lιlι(ιzмιšljeɴ ιмe) ιzdαlα vѕe ĸαr ѕeм ɢovorιlα o ɴjej ιɴ тα *lιlι* jι je verjelα, zαlα je ɢovorιlα lαžι. ɴo jѕт ɴιѕeм тαĸ človeĸ, ĸι oprαvljα ιтd... poтeм je... (ɴαdαljυjeм ɴαѕljedɴjιč)YOUR STORY
ɴιĸα ɴαм je predѕтαvιlα ѕvojo zɢodвo. (ɴι нoтelα, dα ιzdαм ɴjeɴeɢα ιмeɴα ɴα ιɢrαн). ɴeĸeɢα dɴe ѕe je preѕelιlα ɴα ɴovo šolo. нoтelα je, dα вι ιмelα velιĸo prιjαтeljev, α ɴι vedelα, ĸαĸšɴe ѕo pυɴce v тej šolι. oвleĸlα ѕe je ĸαrѕedα lepo, poтeм ĸo je prιšlα v šolo, ѕo ѕe ιz ɴje vѕι ɴorčevαlι. zαĸαj? zαтo, ĸer je ɴα тej šolι rυмeɴα вαrvα veljαlα zα *ɴeprιмerɴe υčeɴce* ιɴ zαтo ɴι doвιlα prιjαтeljev. αмpαĸ ѕčαѕoмα ѕo υɢoтovιlι, dα je тo le doвrα oѕeвα ιɴ ѕι je prιвorιlα ѕĸorαj celo šolo prιjαтeljev
BEST NAME
ĸαr ɴeĸαj ɢlαѕov ѕeм že doвιlα: leɢeɴdα: l= eɴ ɢlαѕ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ƬƦƠƲƁԼЄMƛƘЄƦ: lll
ƨρoпɢεвoв.*: lllll
тяıпκʟε.*: llll
(v vodѕтvυ je ѕedαj ιмe ƨρoпɢεвoв.*)THE LOVE STORY
(ɴeĸeɢα dɴe ѕe je rezαl, ĸer je ljυвιl мeɴe ιɴ нαɴɴo нĸrαтι...)
jezɴα ѕeм вιlα. ɴιѕeм нoтelα, dα ѕι prιвorι нαɴɴo. αмpαĸ... "αrιαɴɴα, ĸαj ѕpeт ѕαɴjαš?" dvιɢɴιlα ѕeм poɢled. zαɢledαlα ѕeм υčιтeljιco ɢeoɢrαғιje, ĸι zαrdevα od jeze. "тαĸoj v prvo ĸlop. pα dα мι тαĸoj poveš, ĸαj мιѕlιš, dα ѕι." υвoɢαlα ѕeм jo. υѕeѕтι ѕeм ѕe мorαlα zrαveɴ ѕмrdljιveɢα lυzαrjα *roɴɴα*. тαĸo ɢα ĸlιčeм jαz. ιмe мυ je roɴαld. ѕĸorαj celα šolα ɢα ѕovrαžι, ĸer ɴαj вι ѕмrdel. "ɢoѕpα υčιтeljιcα." ιѕĸαlα ѕeм ιzɢovor. "rαzмιšljαlα ѕeм o relιeғɴιн eɴoтαн, ĸer ѕeм ѕe вαlα ѕprαševαɴjα..." "α тαĸo, " je ѕpreɢovorιlα. "prιdι pred тαвlo. vprαšαɴα ѕι."DODAJAM NOVO TEMO:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STAR SHIP
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ɢovorιlα вo o zvezdɴιĸιн, ѕlαvɴιн oѕeвαн. če želιš, dα ĸαj poveм o тvojeм zvezdɴιĸυ мι povej ɴα zѕ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To je za zdaj vse.

nextam?
26. februar 2013
u123265
u123265
neeeeeeeeeeeeeeeeeext
26. februar 2013
next!!!!!!!!!!!!!1
26. februar 2013
u121614
u121614
neext!
26. februar 2013
NeXt!!
+sry, taj pa časopis
26. februar 2013
u30718
u30718
nekštej plis :* <3 omajgaš najjao temo maš resno Maša no!
26. februar 2013
u112307
u112307
neeeeeeeeeeeeeeeext! ;o
01. marec 2013
next! <3
01. marec 2013
u123911
u123911
Nextam ko pridem na komp:*
02. marec 2013
u112307
u112307
i cant' wait ;D
02. marec 2013
u121614
u121614
nastja - zakaj mi ne odgovarjaš na zs? :''c
02. marec 2013
u112307
u112307

dol sem šla. zdej sem ti odgovorila.
02. marec 2013
u123911
u123911
Plis to se zmenta na zidu.ne tuki evo cez kako uro nextam
02. marec 2013
u121614
u121614
hahaaaha nastja - okeeej.
forgive - soooori, nism vedla da ne smem. ker js na mojih temah to dovolim, a veš?
+ nism jezna, da ne bi kej mislila al pa kej. :'D
02. marec 2013
u123911
u123911
ajaa, ne hehe juuj*_* pišem next!
02. marec 2013
u123911
u123911
evo pα ѕтe dočαĸαl ɴeхт. ɴo doɴѕ pιšeм ɴα šιroĸ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OF MY ENEMIES
evα ɢlαvɴα *cαrιcα* ɴαše šole. vѕαĸeмυ zαɢreɴι žιvljeɴje ιɴ тυdι мeɴι ɢα je. peтe, dαɴ pred počιтɴιcαмι. do тαĸrαт ѕvα вιlι zelo doвrι prιjαтeljιcι. poѕpreмιlα мe je do vrαт ѕнopιɴɢα, ĸo ѕeм jo povαвιlα zrαveɴ. "joj, orpoѕтι, ɴeмoreм." ѕe je oprαvιčevαlα. "мorαм dмov." αмpαĸ ѕ ĸoтιčĸoм očeѕα ѕeм jo opαzoαlα. odšlα ѕeм v тrɢovιɴo, ĸo ѕe je pred мαɴo υѕтαvιl *oɴ* <,ЗЗЗ oмαjɢαт, ѕeм ѕι reĸlα. тole pα вo ɴeĸι. ɴαročιl мι je lιмoɴαdo, ĸo je мιмo prιšlα evα ιɴ мe polιlα po нlαčαн. "ojoj, ɴerodα." je reĸlα. "lυĸα, zαĸαj мe vαrαš?" je vprαšαlα. lυĸα je zмedeɴo ɢledαl, мe odrιɴιl ιɴ odšel zα evo. ɢrozeɴ dαɴ pred počιтɴιcαмι.ABOUT MY LIFE
(ɴo jѕт ɴιѕeм тαĸ človeĸ, ĸι oprαvljα ιтd... poтeм je..)
poтeм je lιlι prιšlα ĸ мeɴι. "ĸαĸo ѕι dovolιš, тι prαѕιcα. jαz ĸυrvα?" poɢledαlα ѕeм zαlo. ѕмeнljαlα ѕe je. čιѕтo zαreѕ ѕe je ѕмeнljαlα. "jαz, ĸαj? oproѕтι, αмpαĸ prvιč ѕlιšιм," ѕeм reĸlα. dα ѕeм jαz тo ɢovorιlα? ɴι šαɴѕ! "αreѕ?," ѕe je zмrdovαlα. "ɴo zαlα povej ĸαj je reѕ." zαlα je prιѕтopιlα do lιlι ιɴ jo oвjelα. "drαɢα мojα ɴαjвoljšα prιjαтeljιcα lιlι, ĸαr ѕeм тι ɢovorιlα je reѕ." lιlι мe je poɢledαlα ιɴ reĸlα. "ɴo dαɴeѕ ɢrevα ĸ rαvɴαтeljυ." prαv, ѕeм ѕι reĸlα. мαšα, мιrɴα вodι... "pojdιvα zdαjle. zαlα prιdι z мeɴoj." zαlα ѕe je υѕтrαšιlα. "ĸαj, α ĸ rαvɴαтeljυ ɢre..eeѕтα.? lιlι вrezveze dα ɢrevα... αн... мoɢoče ѕeм jo ɴαroвe rαzυмelα." lιlι jo je oвjelα ιɴ ѕĸυpαj ѕтα odšlι drυɢαм. zαlα ѕe je reѕ υѕтrαšιlα.YOUR STORY
lejα мe je proѕιlα ɴαj ĸopιrαм вeѕedιlo. ɴo prαυ lejα...
žιvjo, ѕeм lejα, ѕтαrα ѕeм тrιɴαjѕт leт. žιvιм вlιzυ ιzole, αмpαĸ ѕe тrυdιм pιѕαтι prαvιlɴo ѕloveɴščιɴo, zαтo ѕe že vɴαprej oprαvιčυjeм, če ѕe вo pole ĸαj ɴαroвe ɴαpιѕαlo. тorej v ɴαšι ѕoѕeѕĸι ɴι ɴιĸolι мιrυ. αlι oĸolι oв polɴočι нodιjo oĸolι мυlcι ιɴ vpιjejo, αlι drυɢι šeтαjo pѕe oĸolι. αмpαĸ ɴeĸe ɴočι ѕeм odšlα veɴ, dα вι poɢledαlα ĸαj ѕe doɢαjα. z мojo вғғ ɴejo ѕvα odšlι ɴαoĸolι. odšlι ѕvα ɴα lιмoɴαdo v loĸαl leт''ѕ cαғғe (ιzмιšljeɴo) ιɴ тαм вιlι pol υre. ĸo je мιмo prιšel lυĸe(α) ιɴ мe prιѕrčɴo poljυвιl. vαυ, ɴeverjeтɴo. ɴιѕvα вιlα pαr, αмpαĸ... ĸo ѕeм ιzvedelα ɴovιco, dα ѕe вoмo preѕelιlι ѕeм joĸαlα ĸoт dež. čez eɴo leтo: ιмαм ɴoveɢα ғαɴтα, тυĸαj ѕeм ѕrečɴα v ɴαšι ѕoѕeѕĸι je мιr ιɴ jαz υžιvαм. še zмerαj žιvιм v ιzolι.BEST NAME
тrαrαrαrαrα zмαɢαlo je ιмe ƨρoпɢεвoв.* ĸι je zвrαlo ĸαr 1o ɢlαѕov oѕтαlα ιмeɴα pα ɴιѕo več doвιlα ɢlαѕov. dαɴeѕ predlαɢαм ιмe zα jυɴαĸe v zɢodвαн.
D E K L E T A :
мolly, αrιαɴɴα, jαɴeттe, jυlιeтт, αѕнley, нαɴɴα, lιѕα, roѕe, lιzα, dιхιe
F A N T I :
αleх, мαх, jαѕper, lυĸe, joнɴy, erιc, joɴαѕTHE LOVE STORY
("rαzмιšljαlα ѕeм o relιeғɴιн eɴoтαн, ĸer ѕeм ѕe вαlα ѕprαševαɴjα..." "α тαĸo, " je ѕpreɢovorιlα. "prιdι pred тαвlo. vprαšαɴα ѕι.")
ojoj, oplelα ѕeм. odšlα ѕeм pred тαвlo. vedelα ѕeм dα вoм мrтvα. povej мι ĸαj je pυнlιcα, ĸαj je čerɴozjoм ιɴ ĸαj je ledeɴιšĸι jezιĸ, povej мι ĸαj prιĸαzυje тαle ѕlιĸα ɴα тαвlι ιɴ povej мι вιѕтvo relιeғɴιн eɴoт." ĸo ѕeм вrвljαlα мι je dαlα zαdoѕтɴo oceɴo, ĸer ѕeм vedelα ɴeĸαj o relιeғɴιн eɴoтαн o pυнlιcι pα ɴιѕeм ιмelα pojмα. ĸo ѕeм нodιlα do мoje мιze мe je нαɴɴα ѕĸorαj ѕpoтαĸɴιlα αмpαĸ ѕeм тo prej opαzιlα ιɴ jo poнodιlα. "ααααυ," je zαvpιlα. нαнα prαv jι je. αleх ѕe мι je ɴαѕмeнɴιl. "dvojĸα je ĸαr doвrα." ɴαѕмeн мυ je ιzɢιɴιl ĸo ѕe je zα мeɴoj zɴαšlα oɴα, υčιтeljιcα. "ɢlej ɴo ɢlej. dvα ɢoloвčĸα, ĸι ѕe мed υro poɢovαrjαтα. тole вo тreвα υredιт. αleх υѕedι ѕe zrαveɴ нαɴɴe, lυcαѕ υѕedι ѕe zrαveɴ тele... мoje ιмe ɴι нoтelα ιzɢovorιтι.STAR SHIP
pišem o.... BLACK VEIL RBIDES MOJI NAJLJUBŠI SKUPINI!
вlαcĸ veιl вrιdeѕ, αмerιšĸα rocĸ ѕĸυpιɴα. ɢlαvɴι člαɴ тe ѕĸυpιɴe je pevec αɴdrew (αɴdy) вιerѕαcĸ, ĸι je pevec тe ѕĸυpιɴe. ѕĸυpιɴo ѕeѕтαvljαjo αɴdy вιerѕαcĸ jαĸe pιттѕ αѕнley pυrdy jιɴхх cнrιѕтιαɴ cc coмα. ѕĸυpιɴα je ĸмαlυ poѕтαlα мαlo вolj ѕlαvɴα ιɴ že oѕvαjα ѕveт, oѕvojιlα je že več мιljoαrdα ljυdι. αɴdy oв ιɴтerjιvυ dodαjα: "želιмo, dα ѕe ljυdje ɴe ѕrαмυjejo drυɢαčɴoѕтι, мι jιм нočeмo ѕ ѕvojιм vιdezoм poĸαzαтι, ɴαj ѕe ɴe вojιjo poĸαzαтι ѕαмeɢα ѕeвe." zαreѕ odšтeĸαɴo.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
02. marec 2013
u121614
u121614
Neeeeeeeext! :*
02. marec 2013
u123265
u123265
Neeext
02. marec 2013
u30718
u30718
neeext! :* <3
02. marec 2013
u76594
u76594
nextttt
02. marec 2013
u124627
u124627
NEXT. :3
02. marec 2013
Nneexxtt < 3333333333
03. marec 2013
u112307
u112307
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext! ;D
03. marec 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg