Forum
u163889
u163889
██████████████████████████████████
♡ ♡ нεεεεנ<З
♡ тακıн тεм נε zε 1000 αмρακ zɔεנ נıн вσ ρα ραc 1001 нαнα<З εпα ɢσя αʟ ρα ɔσʟ<З
██████████████████████████████████
♡ тα тεмα נε zα ρяσғεƨıσпαʟcε, ıп ƨıcεя вσм νεcıпσмα ıƨκαʟα пα тυмвʟя-נυ<З
♡ яεƨ вσм нναʟεzпα cε κεנ пαяσcıƨ﹗<З нναʟα ғυυυυυʟ;*
██████████████████████████████████
♡ ɔεʟαм ;
♡ пεנмε ıп ρяσғıʟε
♡ ıƨcεм ;
♡ ρяσғıʟκε ıп ƨʟıκε zα пα ρяσғıʟ<З
██████████████████████████████████
♡ zα zαcεтεκ пεκαנ ρяσғıʟκ <З

█████████████████████████████████

♡ тıмε тσ шяıтε 'пεхт'<З
♡ пεхт﹖c;
♡ zεʟנεε﹖<З
14. februar 2014
u163118
u163118
neeeext!<33
+en crazy, directionerski (ne pretiravimo z 1D) profil plosim
14. februar 2014
u75670
u75670
u163889
u163889
αʟσнα вıтcнεεεεεεεεz<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

► •ғυƈĸ.σғғ• - cяαzч, ʟıттʟε вıт σғ 1ɔ ρяσғıʟε *σ*
►κα†κα.* - ρıcƨ σғ συтғıтƨ<З

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
шıƨнεεεεεεεεεƨ﹖ пεεхт﹖<З
14. februar 2014
profilke
14. februar 2014
slike od midnight memories!
14. februar 2014
u163889
u163889
нεʟʟσғғғ ʟαɔıεεεƨ<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

► •ғυƈĸ.σғғ• - cяαzч, ʟıттʟε вıт σғ 1ɔ ρяσғıʟε *σ*
►κα†κα.* - ρıcƨ σғ συтғıтƨ<З
► ℬεαcн.* - ρяσғıʟκε
► HarryStylesbayb - ρıcƨ σғ мıɔпıɢнт мεмσяıεƨ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
шıƨнεεεεεεεεεƨ﹖ пεεхт﹖<З
14. februar 2014
u147737
u147737
Leigh anne (iz little mix) slike:3
14. februar 2014
u164211
u164211
neeext
+rabim slikce v fisheye *o*
14. februar 2014
u163889
u163889
нεʟʟσғғғ ʟαɔıεεεƨ<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

► •ғυƈĸ.σғғ• - cяαzч, ʟıттʟε вıт σғ 1ɔ ρяσғıʟε *σ*
►κα†κα.* - ρıcƨ σғ συтғıтƨ<З
► ℬεαcн.* - ρяσғıʟκε
► HarryStylesbayb - ρıcƨ σғ мıɔпıɢнт мεмσяıεƨ
► ℳιχєя∞ - ρıcƨ σғ ʟεıɢн αппε (ғяσм ʟıттʟε мıх)
► Ɠчмпαƨтıcƨ. - ρıcƨ ıп ғıƨнεчε
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
шıƨнεεεεεεεεεƨ﹖ пεεхт﹖<З
З пεхтε σɔ κσɢαяκσʟ (тυɔ υɔ υпıн κ ƨσ zε пαρıƨαʟ пεхт) ıп ɔαм 1.пεхт *σ*
14. februar 2014
u163118
u163118
neeeeext
14. februar 2014
u164211
u164211
next
next
next
14. februar 2014
u163889
u163889
нıнıн;$ нναʟα υƨм<З ƨε 1 пεхтεεκ<З
14. februar 2014
u147737
u147737
neext
14. februar 2014
u163889
u163889
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

► •ғυƈĸ.σғғ• - cяαzч, ʟıттʟε вıт σғ 1ɔ ρяσғıʟε *σ*
►κα†κα.* - ρıcƨ σғ συтғıтƨ<З
► ℬεαcн.* - ρяσғıʟκε
► HarryStylesbayb - ρıcƨ σғ мıɔпıɢнт мεмσяıεƨ
► ℳιχєя∞ - ρıcƨ σғ ʟεıɢн αппε (ғяσм ʟıттʟε мıх)
► Ɠчмпαƨтıcƨ. - ρıcƨ ıп ғıƨнεчε
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

► •ғυƈĸ.σғғ• - cяαzч, ʟıттʟε вıт σғ 1ɔ ρяσғıʟε *σ*

♛ κσσσпıcıшααααααααα вıтcнεεεεεεεzz<ЗЗЗ

♛ ƨυυρ﹖;*
♛ ı'м cяαzч αпɔ чσυ κпσш ıт﹗;**
♛ ρσƨʟυƨαм σпε ɔıяεcтıσп<ЗЗ ʟσνε 'εм;$
♛ пε мαяαƨ σпε ɔıяεcтıσп﹖ zαɔяzı нεנтεяƨκε κσмεптαяנε zαƨε κεя ;
♛ мч ʟıғε = мч ɔεcıƨıσпƨ<З

♛ ρяανıʟα пα мσנм cяαααααααzч ρяσғıʟcκυυ^^<З
♛ пε σɢʟαƨυנ﹗-.-" ɔяɢαc вσм ρσпσяεʟαα
♛ пε ғεεεנκı﹗﹗ cυz ı'м ɢσппα вεcσмε яεεεεεεεεαʟʟч cяαzч﹗-.-'
♛ ɔσɔαנ мεε <З
♛ κσмεптıяı ρα ƨραмεεנ ρσ мσzпσƨтı^ κεя ρσʟ ƨε вσм мαυ υмıяıʟα
♛ νεяızcσш пıтı пε zαcεпנεנ.

♛ тυт נƨ мαм ƨνσנε cяαααααααzч ғσʟκcε<З

♛ пααααנвσʟ cяαzч σƨεвcα κ נσ ρσzпααм ;
*σρıƨεκ*

♛ мσנε мααυ мαпנ cяααzч σƨεεвcε ;

♛ ɔσтακƨ נıн﹖ --> вσм υzεʟα пσz υ яσκε﹗;$

♛ мσям ıт ρσпσяεεт <З
♛ ƨε νıɔмσ﹗﹗

♛ čυƨκεε<ЗЗ-.-"
14. februar 2014
u163889
u163889
нεʟʟσ ʟαɔıεεεƨ<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

►κα†κα.* - ρıcƨ σғ συтғıтƨ<З
► ℬεαcн.* - ρяσғıʟκε
► HarryStylesbayb - ρıcƨ σғ мıɔпıɢнт мεмσяıεƨ
► ℳιχєя∞ - ρıcƨ σғ ʟεıɢн αппε (ғяσм ʟıттʟε мıх)
► Ɠчмпαƨтıcƨ. - ρıcƨ ıп ғıƨнεчε
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
шıƨнεεεεεεεεεƨ﹖ пεεхт﹖<З
14. februar 2014
u163118
u163118
neeeeeeeext! omg lep profil
a lahka little mix profil?
14. februar 2014
neeeeeeeeeeeeeeeeext!
14. februar 2014
u164211
u164211
next
14. februar 2014
u163889
u163889
нεʟʟσ ʟαɔıεεεƨ<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

►κα†κα.* - ρıcƨ σғ συтғıтƨ<З
► ℬεαcн.* - ρяσғıʟκε c:
► HarryStylesbayb - ρıcƨ σғ мıɔпıɢнт мεмσяıεƨ c;
► ℳιχєя∞ - ρıcƨ σғ ʟεıɢн αппε (ғяσм ʟıттʟε мıх)^
► Ɠчмпαƨтıcƨ. - ρıcƨ ıп ғıƨнεчε;*
► •ғυƈĸ.σғғ• - ʟıттʟε мıх ρяσғıʟε;$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
шıƨнεεεεεεεεεƨ﹖ пεεхт﹖<З
2 пεхтα﹖<З
14. februar 2014
u160015
u160015
next, jaz bi mela neke pregovore v angli., če lahko?
14. februar 2014
next
14. februar 2014
u163889
u163889
нεʟʟσ ʟαɔıεεεƨ<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

►κα†κα.* - ρıcƨ σғ συтғıтƨ<З
► ℬεαcн.* - ρяσғıʟκε c:
► HarryStylesbayb - ρıcƨ σғ мıɔпıɢнт мεмσяıεƨ c;
► ℳιχєя∞ - ρıcƨ σғ ʟεıɢн αппε (ғяσм ʟıттʟε мıх)^
► Ɠчмпαƨтıcƨ. - ρıcƨ ıп ғıƨнεчε;*
► •ғυƈĸ.σғғ• - ʟıттʟε мıх ρяσғıʟε;$
► Luna<333 - εпɢʟıƨн νεявƨ<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
шıƨнεεεεεεεεεƨ﹖ пεεхт﹖<З
1 пεхт﹖<З
14. februar 2014
u164211
u164211
next
14. februar 2014
neext
14. februar 2014
u147737
u147737
neext
14. februar 2014
u163915
u163915
next
14. februar 2014
u163889
u163889
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

► ℬεαcн.* - ρяσғıʟκε c:
► HarryStylesbayb - ρıcƨ σғ мıɔпıɢнт мεмσяıεƨ c;
► ℳιχєя∞ - ρıcƨ σғ ʟεıɢн αппε (ғяσм ʟıттʟε мıх)^
► Ɠчмпαƨтıcƨ. - ρıcƨ ıп ғıƨнεчε;*
► •ғυƈĸ.σғғ• - ʟıттʟε мıх ρяσғıʟε;$
► Luna<333 - εпɢʟıƨн νεявƨ<З

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

►κα†κα.* - ρıcƨ σғ συтғıтƨ<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
►wishees◄

► ℬεαcн.* - ρяσғıʟκε c:
► HarryStylesbayb - ρıcƨ σғ мıɔпıɢнт мεмσяıεƨ c;
► ℳιχєя∞ - ρıcƨ σғ ʟεıɢн αппε (ғяσм ʟıттʟε мıх)^
► Ɠчмпαƨтıcƨ. - ρıcƨ ıп ғıƨнεчε;*
► •ғυƈĸ.σғғ• - ʟıттʟε мıх ρяσғıʟε;$
► Luna<333 - εпɢʟıƨн νεявƨ<З
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
шıƨнεεεεεεεεεƨ﹖ пεεхт﹖<З
14. februar 2014
neexxxttt *_______*
14. februar 2014
u160015
u160015
next
14. februar 2014
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg