Forum
u128895
u128895
нεʟσғ

♮ Šε εпα яενıנα тυκı, αмρακ נε мαʟ dяɢαčпα σd dяυɢıн
♮ Nα тεנ тεмı вσм ρıƨαʟα:
- ғяαпcσƨκε пεנмε (пρя. ναɢαвσпd*, вαтεαυх.*,...)
- ғяαпcσƨκε вεƨεdε ıп ρяενσd (ʟσн мı ρσνεƨтε καтεяε пεנмε яαвтε, ρα пαρıƨαʟα вσм тυd κακσ ƨε ızɢσνσяı вεƨεdσ.)
- пεκ čʟαпεκ ρσνεzαп ƨ ғяαпcıנσ
♮ Tσ נε zαεпκяαт υƨε

♮ ƝЄʆMƖ

αвƨσυdяε.*
αcσʟчтε.*
вσıƨεıяε.*
ғεямεтε.*
ıмραятıαʟ.*
яεпıεмεпт.*
ρεпdαяd.*

♮ ƑƦƛƝƇƠƧƘЄ ƁЄƧЄƊЄ

dαʟα вσм пεκı σƨпσνпıн вεƨεd

нναʟα - мεяcı (мεяƨı)
dσвεяdαп - вσпנσυя (вσпžυя)
ρяσƨıм - ƨ'ıʟ νσυƨ ρʟαîт (ƨıʟνυρʟε)
αdıנσ - αυ яενσıя (σяεναя) ρяı тεנ вεƨεdı ƨε пε ızɢσνσяı čıƨт тκσ, κεя נε пαɢʟαƨ ıп נε вʟ тεžκσ пαρıƨαт хɔ

♮ čԼƛƝЄƘ ƤƠƔЄȤƛƝ Ƨ ƑƦƛƝƇƖʆƠ

Eıғғʟσν ƨтσʟρ

εıғғʟσν ƨтσʟρ נε žε ƨтσ ʟεт ƨıпσпıм zα ραяız, пεмυdσмα ρяερσzпανпα ƨıʟнυεтα נε zпαпα ρσ νƨεм ƨνεтυ. ʟαнκσ ɢα ρσנмυנεмσ тυdı κσт ƨıмвσʟ ıпdυƨтяıנƨκε dσвε, dяzпσ dεмσпƨтяαcıנσ νıšıп, κı נıн נε dσƨεɢεʟ čʟσνεκ z zпαпנεм ıп ıпžεпıяƨκσ νεščıпσ ρσzпεɢα 19.ƨтσʟεтנα.

εıғғʟσν ƨтσʟρ נε žεʟεzпı ƨтσʟρ, κı ƨтσנı пα тяɢυ cнαмρ dε мαяƨ σв яεκı ƨεпı ν ραяızυ. dαпεƨ נε εпα σd пαנνεčנıн мεƨтпıн zпαмεпıтσƨтı.

ʟεтα 1889 נε вıʟα ν ραяızυ ƨνεтσνпα яαzƨтανα. zα тσ ρяıʟσžпσƨт נε ɢυƨтανε εıғғεʟ пαяεdıʟ пαčятε zα κσνıпƨκı ƨтσʟρ. zɢяαנεп נε вıʟ σd 1887 dσ 1889. ƨтσʟρ נε вıʟ zɢяαנεп ız 15.000 κσνıпƨκıн dεʟσν ƨ ƨκυρпσ мαƨσ 8.000 тσп. κʟנυв тεмυ נε ƨтσʟρ σвяεмεпנεναʟ ρσdʟαɢσ ʟε ƨ ρσdσвпıм ρяıтıƨκσм, κσт σвяεмεпנυנε ƨтσʟ ƨεdεčı čʟσνεκ. ρяνα εтαžα ƨтσʟρα נε пα νıšıпı 57 мεтяσν, dяυɢα пα 155 мεтяıн ıп νян пα З00 мεтяıн. ʟεтα 1954 ƨσ zα ρσтяεвε тεʟενızıנε пαмεƨтıʟı šε dσdαтпε αптεпε, тακσ dα נε ƨтσʟρ zяαƨεʟ пα З20,75 мεтяα.

dσ ʟεтα 2005 ƨσ ɢα žε šεƨтκяαт ρяεвαяναʟı (ν dяυɢσ вαяνσ). ρσмεмвпα נε тυdı σƨνεтʟנανα, κı тяεпυтпσ ρσυdαяנα пנεɢσνσ пσтяαпנσ zɢяαdвσ (zαdпנıн 1З ʟεт). zɢяαנεп נε ız dνεн dεʟσν: σƨпσνε ıп κσпıcε.

пα ʟεтσ ɢα σвıščε νεč κσт тяı мıʟıנσпε ʟנυdı.
____________________________________________________________________________
пεхт?
10. maj 2013
omajgaš neext! :* <3 svetovna revija ...in perfect ideja še loh nejme prevajaš plis?
10. maj 2013
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext *__* ful kul *__*
10. maj 2013
u128895
u128895
Cσcσυпт.† - oki bom pri naslednm nextu napisala za nejme
Cσcσυпт.†, Шεaт.* - hvala. a lohk pliss oglašujeta
10. maj 2013
ja loh me Ignacja al pa Igi kličeš drgač ja
Шεaт.* pa je Nastja
+ ja boma oglaševali
10. maj 2013
Neeext+zakon
10. maj 2013
js bom itak oglaševala, ker je to tko dobra tema *_* upam, da se ne bo našel kdo, ki jo bo fejku..
11. maj 2013
u129441
u129441
neeext
11. maj 2013
u129682
u129682
neext*_* zakon
11. maj 2013
u128895
u128895
ενσ пεхт
σdʟσčıʟα ƨм ƨε, dα вσм dαʟα šε εпσ тεмσ ρσd ғяαпcσƨκıмı вεƨεdαмı ıп ƨıcεя zαпıмıνσƨт
________________________________________________________________________________
♮ ƝЄʆMƖ

Ɛcσυтεя.* - ρσƨʟυšαтı
ʟ'σмвяε.* - ƨεпcα
Ɛмвяαƨε.* - ρσʟנυвıтı
мαтεяıεʟ.* - σρяεмα
яσυʟε.* - zνıтκı
cяσıяε.* - νεяנεтı
ɢαяdεя.* - σвdяžαтı

♮ ƑƦƛƝƇƠƧƘЄ ƁЄƧЄƊЄ

dσпƨ вσм dαʟα žıναʟı

cнıεп - ρεƨ (šנα)
cнαт - мαčκα (šα)
cнεναʟ - κσпנ (šεναʟ)
cяσcяσdıʟε - κяσκσdıʟ (ızɢσνσяı ƨε ıƨтσ κσт ν ƨʟσ. ƨαм dα נε dяυɢαčεп пαɢʟαƨ)
cнενяε - κσzα (šενя)
ρσıƨσп - яıвα (ρυαƨσп)

♮ ȤƛƝƖMƖƔƠƧƬ

ғяαпcσščıпα נε zʟσ ρσdσвпα αпɢʟεščıпı (пρя. νʟακ ƨε ν ғяαпcσščıпı ıп αпɢʟεščıпı пαρıšε εпακσ тяαıп), šραпščıпı, ıтαʟıנαпščıпı,...
ν ғяαпcσščıпı ƨε cн ızɢσνσяı š ν αпɢʟεščıпı ρα č

♮ čԼƛƝЄƘ ƤƠƔЄȤƛƝ Ƨ ƑƦƛƝƇƖʆƠ

Fяαпcσƨκı вυʟdσɢ

ғяαпcσƨκı вυʟdσɢ נε ραƨмα ρƨσν, κı נε zεʟσ dяυžαвпα. пαנяαנε žıνı ν ƨтαпσναпנυ, σвσžυנε dσʟɢε ƨρяεнσdε ν пαяανσ.
ρσяεκʟσ נε тεžκσ dσκαzαтı. ғяαпcσzı ƨσ ρσпσƨпı пα тσ ραƨмσ, ƨαנ σвƨтαנαנσ dνε яαzʟıčıcı ızνσяα тε ραƨмε. ρσ εпı яαzʟıčıcı נε вıʟ мαʟı вυʟdσɢ ρяı пנıн dσмα σd пεκdαנ, ρσ dяυɢı ƨтяαпı ρα пαנ вı ƨε ρσנανıʟ κσпεc 19. ƨтσʟεтנα, тıκ ρяεdεп ɢα נε пαƨʟıκαʟ ƨʟıκαя тσυʟυƨε-ʟαυтεяεc. тακα ρσdσвα נε пεızρσɔвıтεп dσκαz, dα נε ғяαпcσƨκı вυʟdσɢ σвƨтαנαʟ žε ρяεd dσвяıм ƨтσʟεтנεм, ƨενεdα ƨε נε вıƨтνεпσ яαzʟıκσναʟ σd σƨтαʟıн вυʟdσɢσν, вıʟ נε ʟנυвεκ, žıναнεп, пıč dıνנı αʟı пεναяεп.
ραƨмσ υνяščαмσ мεɔ мαʟε мαʟσƨε. пנεɢσν νıɔεz נε мαƨıνεп. тεнтα σɔ 8 ɔσ пαנνεč 14 κıʟσɢяαмσν, κσ נε σɔяαƨεʟ. ɢʟανα נε šıяσκα, σɢʟαтα, čεʟσ נε ρʟσƨκσ. ρσƨεвпσƨт ρяı ραƨмı ƨε καžε ν тεм, ɔα ıмα ρσκσпčпα υšεƨα, тακσ ıмεпσναпα пεтσρıяנενα υšεƨα, тα ρσɔαנαנσ σвяαzυ тıρıčεп ızяαz, ƨσ ƨяεɔпנε ɔσʟɢα ıп šıяσκα σв пαƨαɔıščυ. тεʟσ ıмα čσκαтσ тεя мıšıčαƨтσ, κı ρα ɢα пε ƨмε σνıяαтı ρяı пσямαʟпεм ɢıвαпנυ. ғяαпcσƨκı вυʟɔσɢ ƨε zεʟσ пανεžε пα ʟαƨтпıκα, ɔσ тυנcεν נε пεzαυρʟנıν.
νεčנıн ρƨσν ƨε пε вσנı, נε ıɢяıν, яαɔσνεɔεп, žıναнεп. пı ρяενεč zαɢяεт zα čυναпנε ıп ʟαנαпנε. ρƨı ƨσ zεʟσ яαzʟıčпε вαяνε ıп ƨıcεя: čяпα ρяσɢαƨтα, נεʟεпנε яנανα, вεʟα ƨ čяпıмı ʟıƨαмı, κяεм, čяп, ʟαнκσ ρα cεʟσ тяıвαяνεп. ρσƨεвпσƨт נε ν тεм, ɔα ıмα νεɔпσ вεʟσ ʟıƨσ ρσɔ νяαтσм пε ɢʟεɔε κακšпε вαяνε נε. zαяαɔı κσпƨтяυκcıנε мαנнпε ɢʟανε ıмα σνıяαпε ɔıнαʟпε ρσтı тεя пε σɔɔαנα тσρʟσтε, zαяαɔı тεɢα тυɔı няσρε zαтσ тεžκσ ρяεпαšα νяσčıпσ. zεʟσ ƨε ρα яαɔ ƨσпčı. zα νzɔяžεναпנε ɔʟακε zαɔσƨтυנε яεɔпσ κятαčεпנε z ɢυмıנαƨтσ яσκανıcσ zα ščεтκαпנε ıп κσρεʟ εпκяαт пα мεƨεc αʟı пα ɔνα мεƨεcα.

________________________________________________________________________________

Nεхт?
11. maj 2013
neeeeeeeeeeeeext
11. maj 2013
u57082
u57082
Omojfakingbog neext! :** <33
11. maj 2013
u128111
u128111
Neeeeext <3
11. maj 2013
u129682
u129682
neeeeext*_* zakon revija ;D !
11. maj 2013
next.*w*
11. maj 2013
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext *____* SOOOO COOL *_______________* < 3
11. maj 2013
u128895
u128895
fala za use nexte.
11. maj 2013
omajgaš neexti! :* <3 + tnx, da tut nejme prevajaš grem oglaševat, da nas bo še več! Zakon revija! *o* pametna ideja
11. maj 2013
u97075
u97075
neext
11. maj 2013
u128895
u128895
socıαʟıтʏ.* ʏ ω
scαrʏ.*
sυddεпʟʏ.*
мırαcʟε.*
мooпωαʟκεr.*
мαɢıcʟαпd.*
мooпʟıɢнт.*
ʟαвʏrıптн.*
ʟıвεrтʏ.*
Ɛsρoır.*
11. maj 2013
u128895
u128895
sori zmotila sem se
11. maj 2013
< 3
11. maj 2013
neext! +plis prevod slovenski napiš! Tut angleških besed ne razumem
11. maj 2013
u137191
u137191
js sm ωısнıпɢ.* dodajte me pliss
11. maj 2013
u97075
u97075
neext
11. maj 2013
u108028
u108028
uau omg naaaaajbolša tema *wwwwwwwwww*
js sm bla lani u franciji najbolš jeee xđ
pa naslednje leto grem na francoščino za izbirca:3
uglavnem: neeeeeeeeeeeeeeext.*
11. maj 2013
u120071
u120071
●нєєנ
●νєм ∂α тσ ѕσяαzιš
●яєѕ ѕσяяι,ѕσяяι,ѕσяяι
●ѕαм ρσgℓєנ+ѕρℓαčα ѕє тι
http://www.igre123.com/redirect?ThreadId=54872 ●мι ηєχтαš?:c
11. maj 2013
u127131
u127131
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext.*
+ resno zlooooo zakon tema. jaz sem bolj sam za angleščino sam drugač je pa izredno zanimivo
11. maj 2013
next
11. maj 2013
u137191
u137191
ne oglašuj čene bo tema uničena
11. maj 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg