Forum
u163657
u163657
нεεנ﹗ ♥

ƨεм αʟıcε ( zα ρяıנαтεʟנε εʟʟ ) ıп ƨεм ƨтαяα 15 ʟεт. мσנα пαנвσʟנšα ρяıנαтεʟנıcα αƨнʟεч נε мσנα ƨσƨεɔα. žıνıмσ ν вяσκʟчпυ, κı נε пα пαנυ пαנʟερšı κяαנ пα ƨνεт, ƨαנ ƨмσ вσɢαтı. žıνıм ƨαмα z мαмσ, σčε мı נε υмяʟ ν ρяσмεтпı пεƨяεčı. αƨнʟεч ρα žıνı ʟε z σčεтσм, ƨαנ ƨтα ƨε z мαмσ ʟσčıʟα.

me ♥
ashley♥
zвυɔıм ƨε. ρσɢʟεɔαм пα υяσ. 8:З7. "ƨнıт, ƨнıт, ƨнıт". zαмυנαм. ıп пε. пε ν šσʟσ. ν ƨтαяƨвυcκ. zмεпנεпα ƨεм z αƨнʟεч. ɔαпεƨ נε пαмяεč пεɔεɔεʟנα, вяεz šσʟε. нıтяσ ƨε σвʟεčεм ν ρяνσ ƨтναя κı נσ νıɔıм ν σмαяı.

κσ ρяıƨρεм κjα, žε νıɔıм...

♥♥♥♥♥♥♥♥

σκ. тσ נε вıʟ ρяνı ɔεʟ, мαʟσ κяαтεκ נε, νεм. пαƨʟεɔпıč вσ ɔσʟɢ, ρяσмıƨε ♥

яαвıм ρα 7 пεхтσν < ЗЗ
29. januar 2014
пεκšт !!
29. januar 2014
u150010
u150010
neext
-ful dobr *o*
01. februar 2014
še 5 nextov pa js maybe nextam
01. februar 2014
u150010
u150010
a skp pišeta?
01. februar 2014
u163657
u163657
ja < 33
01. februar 2014
u163889
u163889
neeeekšštt fuuuul kul;33
01. februar 2014
še 4 nekštke ane ..ᴛᴜᴍʙʟʀ...∆ ?
01. februar 2014
next
01. februar 2014
še 3
01. februar 2014
u163613
u163613
Next
01. februar 2014
u163915
u163915
Next
01. februar 2014
u163657
u163657
še 1 nexšt! < 3
01. februar 2014
u156493
u156493
next
01. februar 2014
κσ ρяıƨρεм тנα žε νıɔıм αƨнʟεч.νıɔεʟα ƨεм נσ κακσ נε нσтεʟα σɔıтı. zαčεʟα ƨεм тεčı тα вı נσ υנεʟα ''αƨнʟεч,αƨнʟεч ρσčακαנ мε﹗'' αƨнʟεч мε נε νıɔεʟα.
υƨεɔʟı ƨνα ƨε zα пαנвʟıžנσ κʟσρ ıп ƨε ρσɢσναяנαʟı. αƨнʟεч мı נε яεκʟα čε ɢяεм ρσ 2 пαρıтκα zα пαנυ. ıтακ ƨεм šʟα....ρяıпεƨʟα ƨεм пααρıтκα ıп σɔšʟı ƨνα ɔσмσν.
пαρσтı ɔσ мσנε нıšε ƨεм zαɢʟεɔαʟα пεκεɢα ғαптα.

נ-נαz х-ғαпт
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
х-нεנ
נ-нεεנ
נ-ƨı пσν тυκαנ﹖ ρяνıč тε νıɔıм
х- נα..υčεяαנ ƨεм ƨε z σčεтσм,вяαтcεм тσмσм ıп ρƨσм ρяεƨεʟıʟ ν вяσκʟчп.
נ-ƨυρεя﹗
х- נαz ƨεм נσп
נ- נαz ρα αʟıcε κʟıčı мε καя εʟʟ
х- σκεנ

κσ ƨνα ρяıšʟα νƨακ ρяσтı ƨνσנεмυ ɔσмυ ƨεм σραzıʟα ɔα žıνı ν ƨσƨεɔпנı нıšı﹗
ρσναвıʟ мε נε ν ƨνσנσ нıšσ. ɔσ мεпε נε тακσנ ρяıтεκεʟ пנεɢσм κυžα вεпı.
''κακσ ʟερα нıšα'' ƨεм ƨı ρσтıнσ яεκʟα. яαzκαzαʟ мı נσ נε ıп σɔšʟα ƨεм ɔσмσν.
тακσנ ƨεм šʟα ν ƨνσנσ ƨσвσ пα ʟερтσρ ıп пα ғαcεвσσκ. ıмεʟα ƨεм ρяσšпנσ zα ρяıנαтεʟנƨтνσ ıп ρσƨʟαʟ мı נσ נε נσп﹗ пα ғαcεвσσκυ мε נε тυɔı ɔяεɢпıʟ...σвčυтεκ ƨεм ıмεʟα ɔα ƨνα ƨı νšεč.
čε ρяızпαм נε вıʟ καя cυтε. ıмεʟα ƨεм ıɔεנσ. šʟα ƨεм ρσ мαмσ α נε пı вıʟσ.ƨκʟεραʟα ƨεм ɔα נε šʟα пα ɔεʟσ :'c . κεя мı נε вıʟσ ɔσʟɢčαƨ ƨεм σɔšʟα z αƨнʟεч ρσ пακυρıн.вʟσ נε яεƨ тнε вεƨт ﹗ κυρıʟı ƨνα ƨı νƨακα εпσ мαנıcσ zα
100 $ ıп ɔνα ƨʟασʟεɔα. ƨρσмıʟα ƨεм ƨε ɔα ρяıɔε мαмα ıп σɔšʟε ƨνα ɔσмσν. κσ ƨεм ρяıƨρεʟα נε вıʟα мαмı žε ɔσмα. вαʟα ƨεм ƨε ɔα вσ пα νρяαšαпנε σɔɢσνσяıʟα z ''пε''... яαנε ƨεм šʟα пα ƨρяεнσɔ ν ραяκ. нσɔıʟα ƨεм ıп нσɔıʟα.....ıп шααш ρяεɔ мαпσ נε ƨтαʟ ʟερ σяαžпσ яυмεп мυcεκ ıп ρяερяσƨтσ мσяαʟα ƨεм ɢα νzεтı. čερяαν ƨεм вıʟα zɔαנ ρяερяıčαпα ɔα вσ мαмα пα тıƨтσ νρяαšαпנε σɔɢσνσяıʟα z ''пε''. мυcκυ ƨεм ɔαʟα ıмε ɢαяғıεʟɔ х'ɔ
тακσנ ƨεм ɢα σρяαʟα (κεя נε вıʟ čıƨтσ ƨαм ν ραяκυ) ıп ɢα ρσčεƨαʟα вıʟ נε тακ cυκяčεκ <З . мαčκα ƨεм ƨκяıʟα ρσɔ ρσƨтεʟנσ ıп нıтяσ ƨтεκʟα ν тяɢσνıпσ ρσ пσνσ σνяαтпıcσ. κσ ƨεм ρяıšʟα ɔσмσν נε вıʟ ʟερσ ρяıɔεп ρσɔ ρσƨтεʟנσ. пıƨεм νεɔεʟα ɔα נε тακσσ υвσɢʟנıν.σνяαтпıcα мı пı вıʟα пαנвσʟנ νšεč....νεɔпσ κσ ƨεм мυ נσ пαɔεʟα נσ נε ƨρяανıʟ ƨ ƨεвε. пα κσпcυ נε zмαɢαʟ ɢαяғıεʟɔ ıп σνяαтпıcσ ƨεм ρσƨρяανıʟα ν ρяεɔαʟ.мαčκα ƨεм ɔαʟα ƨραт, ρσтεм ρα ρσκʟıcαʟα αƨнʟεч. νƨε ƨεм נı ρσνεɔαʟα α σпα נε вıʟα ƨαмσ тıнσ вяεz вεƨεɔ. пα κσпcυ נε ʟε яεκʟα ''мαмα вσ мαčκα νяɢʟα ız нıšε čε נı ɢα ρσκαžεš''. тυɔı ƨαмα ƨεм тακσ мıƨʟıʟα. σκεנ ƨεм ƨı яεκʟα zɔαנ ɢяεм κ мαмı.
ƨтσρıʟα ƨεм ɔσ пנε ıп נσ νρяαšαʟα čε ʟαнκσ ...

ɢαяғıεʟɔ ♥נσп ıп пנεɢσν вяαтεc тσм ♥вεпı ♥тσ καя ƨνα ƨı נαz ıп αƨнʟεч κυρıʟı ν ƨнσρυ ♥&
♥♥♥♥♥♥♥♥
яαвıм 8 пεхтσν <333
02. februar 2014
u150010
u150010
neext
02. februar 2014
u156493
u156493
nekšt
02. februar 2014
u163889
u163889
neeeeeeeeekššt;* ful noro pišš<33
02. februar 2014
neeextt
05. februar 2014
u163889
u163889
neeekštašš??<3
05. februar 2014
neeext
06. februar 2014
še mau nextkov :3
06. februar 2014
u165357
u165357
next<3
16. februar 2014
u156493
u156493
a mogoč kdo ve zaki se je ..ᴛᴜᴍʙʟʀ...∆ zbrisala?
16. februar 2014
u165357
u165357
ja bo pa .℘εαcσcκ.* nadaljevala. verjetno je masa imela razlog da se brise.
16. februar 2014
next pride jutr :3
16. februar 2014
u165357
u165357
jej:3
16. februar 2014
nekšt pride <3
17. februar 2014
neeekšt!!!<3
17. februar 2014
zdaj ga pišem :*
17. februar 2014
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg