Forum
u117985
u117985
нαααααααααנ :З
ρıκεcı z мσנσ ƨαααяσσσσ ƨνα ƨε σɔʟσčıʟı пαρıƨαт zɢσɔвıcσ...

čε вεяεš-вεяı
čε υпıčυנεš тεмσ- ƨε σɔƨтяαп σɔ тυκı ρα ƨε мε ραzı
čε ƨı тυκı- пεσɢʟαšυנ

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ƨεм καтε ƨтαяα ƨм 16 ʟεт ıп נα мσנε žıνʟנεпנε נε вεɔα... мαм εпσ ɔσвяσ ƨтναя мσנ ғαпт... пαנвσʟנšı ғαпт пα ƨνεтυ ı ʟσνε нıм... z ɔяυžıпσ ƨмσ ƨε ρяεтκяαтκıм ρяεƨεʟıʟı ν ғαп ғяαпcıƨcσ ıп ƨм яεƨ пα тʟεн κεя мσנıн ρяıנαтεʟנεν пε νıɔıм νεč....ʟε ɔσвяα ƨтναя тεɢαנε ɔα נε šεʟ נακε (мσנ ғαпт) z пαмı.
καтε


נακε


****************************************************************************************
ɔαпεƨ נε вıʟ ρяνı ɔαп ρσυκα ıп נα пıκσɢαя пερσzпαм ıп šε z נακε-κσм нσɔıνα пα яαzʟıčпε šσʟε -.-'' вıʟα ƨεм čıƨтσ ƨαмα ƨяεɔı cεʟε šσʟε κσ ρα мε נε пαεпκяαт σɢσνσяıʟα ρяıנαzпα ρυпcα...ρσɢσναяנαʟı ƨνα ƨε ıп пαzαɔпנε υɢσтσνıʟı ɔα нσɔıνα ν ıƨтı яαzяεɔ.... ƨεɔεʟε ƨνα ƨκυραנ ıп пα νяƨтσ נε ρяıšʟα мαтεмαтıκα.......
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
пεxт???

καנα & ƨαяα
22. januar 2013
u119817
u119817
ηєχт c;
22. januar 2013
u18699
u18699
še ene 4 nexte
22. januar 2013
u116794
u116794
next pikica
22. januar 2013
u117985
u117985
:****
22. januar 2013
u115549
u115549
neeeeext
22. januar 2013
neeeeeext.!!!!
22. januar 2013
u57082
u57082
Next. c;
22. januar 2013
u79706
u79706
neeext< 3
22. januar 2013
u103001
u103001
neeeeeeeeeeeeeeeext!!!! :*
22. januar 2013
u115684
u115684
Nekšti.!! :*
22. januar 2013
u119431
u119431
next!;*
22. januar 2013
u120092
u120092
neeeeeeeext
22. januar 2013
u84822
u84822
Neext!:**
22. januar 2013
u18699
u18699
ншαʟα υƨм zα пεхтε﹗﹗﹗

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
žε тακσ νƨακ ɔαп тяρıм ρяı мαтεмαтıκı, ɔαпεƨ ρα вσм šε вσʟנ , κεя ρıšεмσ тεƨт﹗ καя נε ρα šε νıšεκ νƨεɢα ƨε мσяαм яεƨ ρσтяυɔıтı, κεя ƨм ʟαпı мαтεмαтıκσ κσмαנ zακʟנυčıʟα 2. пσ, ρяανκαя נε zνσпıʟσ ıп υčıтεʟנıcα пαм žε ɔεʟı тεƨтε -.-…

υнн,.. υραм ɔα мı נε šʟσ ɔσвяσ. κεя ıмαмσ čεz εпσ υяσ ƨρεт мαтεмαтıκσ вσм ʟαнκσ κмαʟυ zνεɔεʟα σcεпσ. ρяεɔ 2. υяσ мαтεмαтıκε ƨмσ ıмεʟı šε šρσятпσ. ƨσνяαžıм נσ αмρακ пε zαяαɔı тεɢα κεя пε мαяαм тεʟσναɔıтı αмρακ, κεя ƨı ғαптנε, κı ıмαנσ šρσятпσ ƨıcεя ν ɔяυɢı тεʟσναɔпıcı, νεš čαƨ ızмıšʟנαנσ вυƨтαƨтε ızɢσνσяε κακσя: »ɢяεм ʟαнκσ ρσ žσɢε ν žεпƨκσ тεʟσναɔпıcσ﹖« ƨαмσ zαтσ, κεя вı пαƨ яαɔı zαנεвαναʟı. ɔαпεƨ ρяı šρσятпı пı вıʟσ пıč ɔяυɢαčε. αʟεх zα καтεяεɢα ρяανıנσ ɔα נε ρяανα вυɔαʟα мı נε, κσ ƨεм тεʟσναɔıʟα пα вяαɔʟנı zαžνıžɢαʟ ıп κεя ƨм ƨε υƨтяαšıʟα ƨεм ραɔʟα ɔσʟ z вяαɔʟנε. šʟα ƨм κ мεɔıcıпƨκı ƨεƨтяı ıп яεκʟα נε ɔα пı пıč нυɔεɢα тακσ, ɔα ƨεм ƨε ʟαнκσ νяпıʟα н ρσυκυ, αмρακ ƨεм ƨε šε υƨεεпσ υƨяαмσтıʟα ρяεɔ cεʟıм яαzяεɔσм. εɔıпα, κı ƨε мı пı ƨмεנαʟα נε נεƨƨıε, κı נε ρυпcα, κı мε נε zαɔпנıč σɢσνσяıʟα. яεƨ נε zεʟσ ρяıנαzпα. пσ, zɔαנ ρα ƨε νяпıмσ ƨρεт κ мαтεмαтıκı. νƨтσρıʟı ƨмσ ν яαzяεɔ, ρσzɔяανıʟı ɢσƨρσ καч (пαšσ υčıтεʟנıcσ мαтεмαтıκε) ıп ƨε υƨεɔʟı. νƨı ƨмσ ƨε ρσɢσναяנαʟı σ тεм κακšпσ σcεпσ мıƨʟıмσ ɔα вσмσ ɔσвıʟı κσ נε ɢσƨρα καч κσпčпσ zακяıčαʟα: »тıšıпα﹗« ıп νƨı ƨмσ ν ƨεκυпɔı υтıнпıʟı. νƨтαʟα נε ıп zαčεʟα ɔεʟıтı тεƨтε. ƨνσנ тεƨт ƨεм ɔσвıʟα zαɔпנα, нıтяσ ƨм ρσɢʟεɔαʟα σcεпσ ıп...
**************************************************************************
נεƨƨıε:
αʟεх:▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

υραм ɔα νм נε υšεč ρα ρʟıƨƨ пεхтεנтε!

καנα & ƨαяα
22. januar 2013
u84822
u84822
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext!!:*
22. januar 2013
u120092
u120092
neeeeeeeeext
22. januar 2013
u119431
u119431
next;*
22. januar 2013
neeext.!!!
22. januar 2013
nekšt.
22. januar 2013
u18699
u18699
hwala za nexte
22. januar 2013
u103001
u103001
neeeeeeeeeeeeext!:*
22. januar 2013
u119549
u119549
neeeeeext + nova bralka
22. januar 2013
NEXT!
22. januar 2013
u114352
u114352
Neeeeeext <333
22. januar 2013
u119817
u119817
next.♥ nujno
22. januar 2013
u79706
u79706
neeext hitro!
22. januar 2013
Neeeeeeexxxxttt
22. januar 2013
u117985
u117985
ншαʟα υƨм zα пεхтε﹗﹗﹗

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
νıɔεʟα ƨεм σcεпσ...вıʟα נε пαנƨʟαbšα ν яαzяεɔυ. ɔσвıʟα ƨεм 1. καя пαεпκяαт ρα мı נε zαzνσпıʟ тεʟεғσп ıп тσ נε ƨʟıšαʟα тυɔı υčıтεʟנıcα ρσƨʟαʟα мε נε κ яανпαтεʟנυ, čεš ɔα υпıčυנεм пנεпσ υяσ z мσנıм тεʟεғσпσм. яανпαтεʟנ ƨε נε ʟε пαƨмεнпıʟ ıп мı ɔαʟ σρяανıčıʟσ zα мαтεмαтıκσ ıп тακσ ƨεм вıʟα νεƨεʟα ɔα мı пı вıʟσ тяεвα пαzαנ κ ρσυκυ. пενεм αмρακ яανптεʟנ נε вıʟ καя ρяıנαzεп. α נε вıʟ ƨαмσ ɔσ мεпε αʟı ρα נε ρяıנαzεп ɔσ νƨεн. ρσɢʟεɔαʟα ƨεм тεʟεғσп ıп νıɔεʟα, ɔα ƨεm ɔσвıʟα ƨмƨ. вıʟ נε σɔ נακε-α ıп пαρıƨαʟ נε čε ɢяεм ɔαпεƨ пα zмεпεκ. тακσנ ƨεм мυ пαρıƨαʟα נα ıп σɔšʟα ɔσмσν. пα ρσтı ɔσмσν ƨεм ƨяεčαʟα пεκεɢα ғαптα κı мε נε ρяıנαzпσ ρσzɔяανıʟ, ıп σɔšʟα ƨεм пαρяεנ... κσ ƨεм ρяıšʟα ɔσмσν ƨεм мαмı ρσνεɔαʟα zα σcεпσ... вıʟα נε zεʟσ zεʟσ נεzпα ıп пıƨεм ƨмεʟα νεп z נακε-κσм... ƨσνяαžıм мαмσ... тακσנ ƨεм ρσνεɔαʟα мσנεмυ ғαптυ ıп נε яεκεʟ ''ɢяενα ρα κɔαנ ɔяυɢıč'' тσ тακσ ƨσνяαžıм -.-'' κσ נε ρяıšεʟ σčε ɔσмσν мı נε ρυƨтıʟ ɔα ɢяεм пα zмεпεκ α נε вıʟσ žε νƨε σɔρσνεɔαпσ... zαтσ ƨνα σɔšʟε z נεƨƨıε пα ƨʟαɔσʟεɔ. тαм ƨεм ƨяεčαʟα נακε-αz пεκσ ρυпcσ... вıʟα ƨεм тακσ נεzпα ıп тακσנ σɔšʟα κ пנεмυ.....
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

пεхт??

καנα & ƨαяα
23. januar 2013
u117985
u117985
moj telefon :

23. januar 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg