Forum
u108914
u108914
♦ɴo z ♦нoт ɢυɴ♦ ƨνα ƨε σɔʟσčıʟα ɔα пαρıšενα zɢσɔвıcσ...тκσ ɔα υραмα ɔα вσ υƨρεšпα αʟпεκıı﹖ :'ρ
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
нeej.jαz ѕeм eммα ιɴ ѕтαrα ѕeм 14 leт.ιмαм ɴαjвolšeɢα prιjαтeljα ĸι je reѕ ɴαjвoljšι ιɴ ɴαjpopoυɴejšι...тo je jαѕoɴɴι ĸoт oѕтαlι ғαɴтje.je вolj ɴežeɴ,prιjαzeɴ ιɴ ɴιĸolι ѕe ɴeвι v ɴιč υмešαvαl...poмαɢα мι ĸαdαr ѕeм žαloѕтɴα,αlι мe ĸdo rαzžαloѕтι..reѕ je тαĸ prιjαтelj ĸι вι ѕι ɢα vѕαĸ želel.
ɴo jα ѕeм ɴαvιjαčιcα ιɴ oɴ je ɴoɢoмeтαš..ѕeprαvι ɴαvιjαм zα ɴαšo eĸpo.
"doмαčα ɴαloɢα je ѕтr.20 ɴαl.1З,14,16"reče ɢoѕpα тυcĸer ιɴ z jαѕoɴoм ɴαjυ je rešιl šolѕĸι zvoɴec,predeɴ вι ɴαjυ vzel dolɢčαѕ.
"ɴo ѕυper.še več ɴαloɢe zα ѕlovo"reče jαѕoɴ ιɴ poѕprαvι ѕтvαrι ιz мιze.
"ɴo pα še тreɴιɴɢ.мoreм ιтι αdιjoo"ѕeм reĸlα ιɴ šlα ɴα drυɢo ѕтrαɴ нodɴιĸα.ɴι мι вιlo lαнĸo ɢα pυѕтιтι,ѕαj je ɴαмreč ɴαjвolj popovɴ ιɴ ɴαjlešιιι,α ѕevedα мeɴe ɴeвι poɢledαl...do мeɴe čυтι drυɢαče...
αlι pαč?
"eммα,ĸje ѕιι?"reče нαɴɴαн ιɴ мe povleče v ɢαrderoвo."ɢovorι ѕe dα тe вo αllαɴ povαвιl veɴ"je reĸlα ιɴ вιlα čιѕтo ɴαvdυšeɴα.
"ѕorιι нαɴɴαн αмpαĸ veš dα ɴeвoм reĸlα jα."ѕeм reĸlα ιɴ ošlα ɴα ιɢrιšče ĸjer ѕмo тreɴιrαle.vιdelα ѕeм jαѕoɴα ιɴ мυ poмαнαlα.тιѕтι čαѕ ĸo je ɢledαl мeɴe je тeĸel ιɴ ѕe zαleтel v droɢ х'd.ѕтeĸlα ѕeм do ɴjeɢα ιɴ мυ čelo oвrιѕαlα z мoĸro вrιѕαčo.zαѕмejαlα ѕvα ѕe ιɴ ɴαdαljevαlα ѕ тreɴιɴɢoм.ѕĸυpαj ѕvα odšlα doмov.ĸoт zмerαj ѕvα ѕe vѕтαvιlα še v ғroozyjυ ɴα zмrzɴjeɴ joɢυrт z čoĸolαdɴιм prelιvoм.poɢovαrjαlα ѕvα ѕe ιɴ delαlα ɴαčrтe zα vιĸeɴd,ĸαjтι dαɴeѕ je že ѕredα c:
"мoɢoče вoм šel z erιcĸoм ɴα jezero"je reĸel.
"ĸυl,мoɢoče вove pα z нαɴɴo prιšle"ѕeм reĸlα ιɴ prι vrαтιн ѕvα ѕe poѕlovιlα.vѕтopιlα ѕeм v нιšo ιɴ poвožαlα мojo pѕιčĸo leхy.
ɴeхтα ♦нoт ɢυɴ♦
10. oktober 2012
next
10. oktober 2012
u108218
u108218
neext.
10. oktober 2012
u109295
u109295
nexxt hahaha < 3
10. oktober 2012
next. <3
10. oktober 2012
next c:
10. oktober 2012
kul,next
10. oktober 2012
neeekštii
10. oktober 2012
next. :3
10. oktober 2012
u84325
u84325
neext
10. oktober 2012
next.
10. oktober 2012
next
10. oktober 2012
neext < 3
10. oktober 2012
u109295
u109295
нεנ נαz ƨεм נαƨσп ıп ƨтя ƨм 14 ʟεт .мαм εпσ пαנвσʟšıн ρяנαтʟc καя ƨı נıн ғαпт ʟαнκσ žεʟı κя נε яεƨ ғυʟ υпσ ƨмαят ρα ғυппч ıп яεƨ пαנ пαנ пαנ вʟ ρσρσυпα καя ƨм נıн ενεя νıɔυ < Зпı κσт σƨтαʟε ρυпcε κασ пεκı ғαƨнıσппıƨтα (пσ тυт тσ נε αмρακ ραč пı ɢʟıн σвƨεƨƨεɔ шıтн ıт) вʟ נε ρяנαzпα ıп пεžпα. נαz ρσмαɢαм пנεנ ıп ρяαν тακσ σпα тυɔı мεпı κσ ƨνα žαʟσƨтпα. яεƨ נε zεʟσ ɔσвяα ρяıנαтεʟנıcα καя ƨεм נıн κɔαנ ıмεʟ. ıп נα пσ נƨт ƨм пσɢσмεтαš σпα ρα пανıנαčıcα ıп ƨνα пεκακ ƨκσƨ ƨκυρı κя κσ мαмσ мı тεκσ σпε пαıנαנσ zα пƨ κσ мαנσ ρα σпε κκšпσ тεκмσ z пανıנαпנε ρα ıтαǫ ɔα ρяıɔεм ɢʟεɔαт ıп пανıנαт.(ρƨ. κʟıκп пα ƨʟıκσ)
"ɔσмαčα пαʟσɢα пα ƨтяαпı 20 пαʟσɢα 1З,14 ıп 16" яεčε ɢσƨρα тυcκεя "ɔяııııпɢ" нναʟα вσɢυ мεпε εммσ נε яεšıʟ šσʟƨκı zνσпεc ρяεɔεп ƨνα ƨε zαčεʟα ɔσʟɢσčαƨıтı..."пσ ƨυρεя šε νεč пαʟσɢε" ƨεм ρяıρσмпıʟ εммα ρα נε ʟנυвκσ zανıʟα z σčмı ıп яεκʟα: "ɔıנσ נαƨσп тεčεм пα тяεпıпɢ" ıп ƨтεκʟα נε пα ɔяυɢσ ƨтяαп нσɔпıκα.
пı мı вıʟσ ʟαнκσ κσ נε σɔšʟα ƨαנ נε яεƨ тακσ ʟερα ıп ρяıנαzпααнннн κακσ נε ʟερα...
ƨενεɔα мı נε zαтσ ƨκяıνпσƨтпσ υšεč αмρακ ıмαм σвčυтεκ ɔα σпα σпα čυтı ɔяυɢαčε ıп яανпσ zαтσ נı пεвı ρσνεɔαʟ ıп тυɔı zαтσ ɔα ƨε пαנıпσ ρяıנαтεʟנƨтνσ пεвı υпıčıʟσ.
мεɔтεм κσ ƨεм тяεпıяαʟ ƨεм νıɔεʟ κακσ נε z ρяıנαтεʟנıcαмı ρяıšʟα νεп
ɔσвıʟ ƨεм žσɢσ ıп ρяαν тακяαт мı נε zαčεʟα мαнαтı ıп נαz ƨεм נı žε ρяαν тακяαт нσтεʟα ρσмαнαт пαzαנ ıп ρσтεм..."ɔσıпɢɢɢ" zαʟεтεʟ ƨεм ƨε ν ƨтεвεя
καя пαεпκяαт ƨεм zαčυтıʟ пεκαנ мσκяεɢα пα мσנεм čεʟυ
ıп κσ ƨεм σɔρяʟ σčı ƨεм zαɢʟεɔαʟ εммσ κακσ мı пα čεʟυ ɔяžı σвκʟαɔεκ...κακσ ɢяσzпσ...zαƨмεנαʟα ƨε мı נε ıп נαz пנεנ пαzαנ нεнε
ƨκυραנ ƨνα šʟα ɔσмσν ıп ƨε υƨтανıʟα šε пα ғяσzчנυ z ρяεʟıтσ čσκσʟαɔσ. κσ ƨνα ρяıšʟα ƨνα ƨε ρσɢσναяנαʟα κακσ вσνα ρяεžıνεʟα νıκεпɔ...נαz ƨεм яεκεʟ ɔα ɢεям z εяıcκσм пα נεzεяσ "κυʟ мσɢσčε тυɔı мıɔνε z нαппσ ρяıɔενα" мı נε σɔɢσνσяıʟα ρσƨʟσνıʟα ƨνα ƨε ıп šεʟ ƨεм ɔσмσν...ɔσмα мε נε σвʟızпıʟ мσנ κυžα тσɔɔʟεяκαя пαεпκяαт ƨεм zαƨʟıšαʟ zνσпεc пα νяαтıн ıп пα νяαтıн ƨεм νıɔεʟ εммσ"нεננ čıƨтσ ƨεм ρσzαвıʟα...αммм....αʟı ʟαнκσ νıɔıм αנšσ﹖"
αנšα נε вıʟα мσנα κυžıκα
вıʟα נε ρα zεʟσ вσʟпα...ƨενεɔα ƨεм ρяıνσʟıʟ ıп ƨтεκʟα נε κ пנεנ ıп נσ σвנεʟα
ρσтεм ρα καя пαεпκяαт ƨтεκʟα ɔσ νσzıčκα zα пακυρε ıп ρεנʟαʟı ƨтα ƨε ρσ cεƨтı נσנ κακσ נε вıʟσ ƨмεšпσ нαнαнαнαпεκƨтα мσɴεч.✝
10. oktober 2012
u108218
u108218
neext
10. oktober 2012
u84325
u84325
neeext
10. oktober 2012
u30718
u30718
neeext
10. oktober 2012
next!
10. oktober 2012
u108914
u108914
joooooooj kook lepoo :$ <33
10. oktober 2012
Neeext
10. oktober 2012
nextii
10. oktober 2012
neext
10. oktober 2012
nekšt
10. oktober 2012
u109295
u109295
Money a bos se dons nextala?
10. oktober 2012
Neeeexxxxxxxtttt
10. oktober 2012
Neeexteeeeeeeej :3
11. oktober 2012
nexteeeeeeeeeeeeeeeeej ;3
11. oktober 2012
u100771
u100771
neeext
11. oktober 2012
next
11. oktober 2012
u108914
u108914
juuuuuuuuuj pikiji nextam po treningu lov juu <3
11. oktober 2012
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg