Forum
u126975
u126975"cнαrloттe! zαмυdιlι вoмo leт!" je zαĸrιčαlα мojα мαмα. zαvιlα ѕeм z očмι, vzelα тorвιco ιɴ odнιтelα po ѕтopɴιcαн veɴ. "pozɴαм ɴα υro, veš? ɴιѕeм jαz ĸrιvα, dα ѕι вιlα v ĸopαlɴιcι dve υrι," ѕeм ɴervozɴα reĸlα. "ѕprαvι ѕe v αvтo, loттι," je zαvzdιнɴιlα ιɴ тυdι ѕαмα ѕedlα v αvтo. ɴo, мιѕlιм, dα je čαѕ dα ѕe predѕтαvιм.
ѕeм cнαrloттe мcqυeeɴ, prιнαjαм ιz ғrαɴcιje.

ĸlιčejo мe тυdι loттι. мojα ѕтαršα ѕтα ѕαlly ιɴ тoм. мαмι je zdrαvɴιcα, očι pα odveтɴιĸ, zαтo jυ ɴι velιĸo doмα. ĸαdαr pα ѕтα veѕ čαѕ ѕαмo тežιтα. тιpιčɴα ѕтαršα ɴo. drυɢαče ιмαм pα še мlαjšo ѕeѕтro roѕe. poleтje je, zαтo ѕтα ѕι ĸoт vedɴo vzelα мeѕec dopυѕтα dα вι odšlι ѕĸυpαj ɴα počιтɴιce. мeѕec мυčeɴjα, vѕαj zαмe. ɴe мαrαм вιтι v ɴjυɴι drυžвι, ιтαĸ ѕe veѕ čαѕ poɢovαrjαтα o ѕlυžвι, ĸαdαr pα ɴe, ѕe poɢovαrjαтα z roѕe ιɴ o ɴjeɴeм вαleтυ. dolɢčαѕ.
тorej, odprαvljαlι ѕмo ѕe ɴα вαнαмe. jα, verjeтɴo вoѕтe reĸlι, dα ѕeм rαzvαvjeɴα dα ѕe тeɢα prαv ɴιč ɴe veѕelιм. αмpαĸ ѕe reѕ ɴe, тαм ѕмo вιlι že dvαĸrαт ιɴ oɢledαlι ѕмo ѕι vѕe мoɢoče. drυɢαče pα ѕαмα velιĸo poтυjeм ѕ šolo. ɴo, мιѕlιм, dα вoм prežιvelα le še eɴ мeѕec вedɴιн počιтɴιc ɴα вαнαмιн... šĸodα мojeɢα čαѕα.

*****

υredυ, тoĸ zα prvι del;D υpαм, dα vαм вo υšeeč, zα ɴoυ ɴeхт rαвιм 5 ɴeхтoυ;D
κıss,
ɴıɴᴀ:*
26. marec 2013
u126922
u126922
Okeej Ninaa NEEXT TAKOJ! a se ti sploh zavedaš kok hudo ti pišeeeeeš noo?<33333
takoj dej next a ok?<333

NEEEXT!<3
26. marec 2013
neeeeext
26. marec 2013
next <3333
26. marec 2013
u120570
u120570
nexti nujno<3333
26. marec 2013
Neext !
26. marec 2013
u126975
u126975
ғυυυυʟ нνᴀʟᴀ zᴀ ɴᴇхтᴇ υsᴇ:* zᴀκσɴ sтᴇ<૩
26. marec 2013
lovam <33
zdej pa nextej (:
26. marec 2013
u126975
u126975
♡Charlotte♡

σκᴇנ, ρʀızɴᴀм, ᴅσνσʟנ ıмᴀм вᴀнᴀмσν, ᴀмρᴀκ ρσɢʟᴇᴅ ız ʟᴇтᴀʟᴀ мᴇ νᴇᴅɴσ zɴσνᴀ ɴᴀνᴅυšı. ρσтᴇм ρᴀ šᴇ мσʀנᴇ ıɴ нıšıcᴀ... *σ* s.ν.ᴇ.т.σ.ν.ɴ.σ. ᴀмρᴀκ мσנᴇ ɴᴀνᴅυšᴇɴנᴇ zмσтı мᴀмᴀ, κσ נᴇ zᴀнтᴇνᴀʟᴀ, ᴅᴀ sı ρσρʀᴀνıм σвʟᴇκᴇ ν σмᴀʀσ. zᴀνıʟᴀ sᴇм z σčмı ıɴ נσ υвσɢᴀʟᴀ, ᴅʀυɢᴀčᴇ вı נσ ρσsʟυšᴀʟᴀ cᴇʟ мᴇsᴇc. ν мσנσ sσвσ נᴇ ρʀıšʟᴀ ʀσsᴇ. ʀᴀzɢʟᴇᴅᴀʟᴀ sᴇ נᴇ ɴᴀσκσʟı. "мᴀмıııııı!" נᴇ ɴᴀᴇɴκʀᴀт zᴀνρıʟᴀ, ᴀ sᴇм sκσčıʟᴀ ρσκσɴcı. "ᴅᴀ ғᴀκ, ʀσsᴀ, ɴᴇнᴀנ sᴇ ᴅʀᴇтı," sᴇм ʀᴇκʟᴀ ıɴ נı zᴀρʀʟᴀ υsтᴀ. мᴀмᴀ נᴇ sᴇνᴇᴅᴀ тᴀκσנ ρʀıтᴇκʟᴀ ν мσנσ sσвσ. "ɴᴀנρʀᴇנ, ʟσттı, ɴᴇ κʟıčı мᴇ ʀσsᴀ ıɴ ᴅʀυɢσ, мᴀмıııı, zᴀκᴀנ ıмᴀ ʟσттı νᴇčנσ sσвσ κσт נᴀᴀz?!" נᴇ ρʀσтᴇsтıʀᴀʟᴀ. мᴀмᴀ sᴇ נı נᴇ ɴᴀsмᴇнɴıʟᴀ. ıмᴀм ʀᴇs νᴇčנσ sσвσ? κυʟ, νsᴀנ ɴᴇκᴀנ. "κᴇʀ נᴇ sтᴀʀᴇנšᴀ, ʟנυвıcᴀ. zᴅᴀנ ρᴀ נσ ρυsтı ρʀı мıʀυ ıɴ ρσנᴅı σвʟᴇčı κσρᴀʟκᴇ, ɢʀᴇмσ sᴇ κσρᴀт," נᴇ мᴇнκσ σᴅɢσνσʀıʟᴀ мᴀмᴀ ıɴ ρʀıנᴇʟᴀ ʀσsᴇ zᴀ ʀσκσ тᴇʀ נσ σᴅρᴇʟנᴀʟᴀ νᴇɴ. υᴀυ, тσ ρᴀ נᴇ ɴᴇκᴀנ. ɴᴀsмᴇнɴıʟᴀ sᴇм sᴇ sᴀмᴀ sᴇвı. 'мσɢσčᴇ ρᴀ тᴇ ρσčıтɴıcᴇ ʟᴇ ɴᴇ вσᴅσ тᴀκσ sʟᴀвᴇ,' sᴇм ρσмısʟıʟᴀ. ρʀᴇσвʟᴇκʟᴀ sᴇм sᴇ ν ʟᴀнɴσ čʀтᴀsтσ σвʟᴇκıcσ ıɴ sᴇ σᴅρʀᴀνıʟᴀ νᴇɴ. "мᴀмı, ʟᴀнκσ ɢʀᴇм мᴀʟσ νᴇɴ ɴᴀ sνᴇž мσʀsκı zʀᴀκ?" sı ρʀıʟızɴנᴇɴσ νρʀᴀšᴀʟᴀ. "sᴇνᴇᴅᴀ, ʟנυвıcᴀ. ızνσʟı, тυκᴀנ נᴇ κʟנυč σᴅ ɴᴀšᴇɢᴀ ᴀρᴀʀтмᴀנᴀ. ᴅνᴀ sтᴀ. мı ɢʀᴇмσ zᴅᴀנʟᴇ ɴᴀ ρʟᴀžσ," נᴇ ʀᴇκʟᴀ ıɴ мı ρσᴅᴀʟᴀ κʟנυč. šᴇ ᴇɴκʀᴀт: υᴀυ... κʟנυč sᴇм ᴅᴀʟᴀ ν мıɴı žᴇρᴇκ. "čᴀυ," sᴇм ʀᴇκʟᴀ ıɴ σᴅšʟᴀ. σвυтᴇ sᴇм ıмᴇʟᴀ נᴀρσɴκᴇ, κı sᴇм נıн κмᴀʟυ sᴇzυʟᴀ ıɴ נıн ɴσsıʟᴀ ν ʀσκı. мᴇнᴀκ ρᴇsᴇκ ρσᴅ ɴσɢᴀмı, мσʀsκı zʀᴀκ, νᴀʟσνı... ммммм, σκᴇנ, ρʀızɴᴀм, мᴀʟσ sᴇм ρᴀ žᴇ κᴀʀ ρσɢʀᴇšᴀʟᴀ мσʀנᴇ:* ν вʟıžıɴı sᴇм νıᴅᴇʟᴀ мᴀנнᴇɴ ρᴀʟмıɴ ɢσzᴅıčᴇκ, ıɴ σᴅšʟᴀ тנᴀ. νıᴅᴇʟᴀ sᴇм ρᴇт ʟᴇžᴀʟɴıκσν. ωσω, ɴısᴇм νᴇᴅᴇʟᴀ, ᴅᴀ ʟᴀнκσ тυᴅı тυκᴀנ ρσčıνᴀмσ, sᴇм sᴇ zᴀsмᴇנᴀʟᴀ ıɴ ʟᴇɢʟᴀ ɴᴀ ʟᴇžᴀʟɴıκ. zᴀᴅʀᴇмᴀʟᴀ sᴇм.

♡♡♡

ᴇνσ, тσ נᴇ ρʀνı ᴅᴇʟ, υρᴀм, ᴅᴀ νᴀм נᴇ υšᴇč;ᴅ
26. marec 2013
next
26. marec 2013
u126922
u126922
neeext!
26. marec 2013
Neext !!
26. marec 2013
u84822
u84822
neeeeeeeeextt!!! ejj a lahko z navadnimi črkami prosim pišeš?
26. marec 2013
u126812
u126812
nexxt
26. marec 2013
u87504
u87504
next
26. marec 2013
u126975
u126975
Lia: Sm že tut sama razmišlala o tem ja;D<3
26. marec 2013
next
26. marec 2013
N E X T * _ *
26. marec 2013
u126975
u126975
Hvala za nextee usem:*
Še dva<3
27. marec 2013
neeeeeeeeeeeeext
27. marec 2013
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext
27. marec 2013
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeext
27. marec 2013
neeeeeeeext
27. marec 2013
u124282
u124282
next + nova bralka
27. marec 2013
u2398
u2398
Next
27. marec 2013
NEXT + nova bralka
27. marec 2013
u126975
u126975
♡ Louis ♡

"Fantje, tole bo zakon," sem zamrmral in se udobno nametil na ležalnik, ki smo jih postavili v senco palm. "Oh jaa," se je navdušeno nasmehnil Niall in legel na ležalnik poleg mene. Harry in Zayn sta imela fight, pravzaprav sta bila bolj podobna dekletom, ko se sprejo in se vlečejo za lase. "Ti si me prvi razkuštral!" je tarnal Harry. "Whatever, celo uro sem si urejal pričesko in zdaj je od nje ostalo kaj? NIČ!" je zavpil Zayn. Potem sta obstala in bruhnila v smeh. Režala sta se kot da idiota. "Fanta, nočemo tvegati, da kdo odkrije tale kotiček, zato bodita tiho," ju je okaral Liam. Nasmehnil sem se. "Sori, stari," je rekel Harry. Liam je pokimal in sedel na ležalnik ter vzel prenosni računalnik. "Res ne zdržiš brez njega, huh?" sem ga vprašal in se mu zarežal. Pokazal mi je jezik in ga vklopil. Niall je že smrčal, Harry pa je ravno objel Zayna. "Hej, gremo surfat?" sem navdušeno vprašal. Niall je bil v trenutku pokonci, Harry je skakal kot otročiček: "Jaa, jaa, jaa!" Zayn se je sprva obotavljal: "Ampak moja frizura..." Potem pa je popoustil, ko ga je Harry pogledal s svojimi očmi, ki se jim ne more nihče upreti. Ostal je samo še Liam. Zagodrnjal je: "Jaa, saj grem, brez mene se boste tako ali tako utopili..." Vsi smo se zasmejali in se odpravili proti plaži. Bilo je norooo;D Kmalu sem se naveličal, fantje pa so se v vodi še škropili in takšne stvari. Odločil sem se, da grem nazaj na ležalnik. Ko sem prišel tja, pa je na mojem ležalniku ležalo dekle s črtasto obleko in sončnimi očali. 'Lušna je,' sem si mislil in jo opazoval. Odločil sem se, da se ji bom predstavil. "Khmm," sem se odkašljal. Skočila je pokonci in se zazrla vame z njenimi čudovitimi modrimi očmi. Skoraj sem umrl *.*

♡ Charlotte ♡

Nevem kako dolgo sem dremala tam, a mislim da ni bilo ravno dolgo. Naenkrat sem zaslišala, ko se je nekdo odkašljal. Skočila sem pokonci in se zazrla v človeka, ki me je zbudil. Ooo, bog *__* Bil je prekrasen v opremi za surf, s surfom v roki. Nasmehnila sem se mu. "Ammm... Mislim, da si našla naše mesto," je rekel in odložil surf. "Res? Oh, nisem vedela, da je vaše, mislila sem, da je to tu za... No, za počitek," sem rekla in zardela. "Nič hudega. Mimogrede, jaz sem Louis," se je predstavil. "Charlotte. Lahko me klićeš Lotti," sem se predstavila in sprejela ponujeno roko. "Torej, Lotti, si tu na počitnicah?" e vprašal in sedel na enega od ležalnikov. Tudi sama sem sedla: "Hjaa, s starši. Za cel mesec," sem zavila z očmi. Potem mi je zazvonil telefon. Bila je mama. Rekla je, če pridem na kosilo in zagotovila sem ji, da bom takoj tam. "No, potem se bomo pa še videli," se je toplo nasmehnil. Oooooo, popoln nasmeh<3 Pokimala sem: "Na kosilo moram," sem rekla. "Lepo te je bilo spoznati, Louis." nasmenhila sem se mu in mu dala roko. "Lahko Lou. Tudi tebe, Lotti," je sprejel roko in se znova nasmehnil. Mislila sem, da se bom stopila. Potem sem odšla skozi gozdiček palm in zdelo se mi je, da sem zaslišala glasove od zadaj. No, ni važno. Čisto prevzeta nad popolnim tipom sem stekla v hišo. Čakaj, ni mami rekla, da gredo na plažo? Okej, whatever, itak sem bila lačna;P

♡♡♡

Next?:*
+ napišite svoje mnenje kaj bi lahk spremenila, če dam več slik,... Ful bi mi pomenlo, sam tok da vem, da vam je ušeč;D<3
28. marec 2013
u126922
u126922
neeeext.<3
kul je.. ;*
28. marec 2013
dobra je ful
next
28. marec 2013
u126812
u126812
Neexxtt
28. marec 2013
če želiš poslati sporočilo v to temo, se prijavi ali včlani
Vpiši povezavo do slike
Primer: http://www.spletna-stran.com/slika.jpg